Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Schody żelbetowe bezpieczne i wygodne: w praktyce

Monika Karda

Schody żelbetowe można wykonać metodą tradycyjną, wylewając je w deskowaniu bezpośrednio na budowie, albo skorzystać z elementów prefabrykowanych drobno- lub wielkowymiarowych.

owe są elementem projektu budowlano-wykonawczego, w którym znajdują się informacje dotyczące m.in. ilości zbrojenia, sposobu jego łączenia, klasy betonu oraz wymiary stopni, oznaczane najczęściej zapisem: n x s/h, gdzie n to liczba stopni w biegu schodów, s oznacza ich szerokość, a h - wysokość.

Zobacz też, jak dobrze zaprojektować schody żelbetowe

Tradycyjne schody żelbetowe

Najpopularniejsze żelbetowe schody płytowe muszą opierać się na własnym, wcześniej przygotowanym fundamencie, a nie na wylewce podłogi na gruncie. Z ich fundamentu, podobnie jak ze stropu, trzeba wyprowadzić zbrojenie, tzw. startery, które się później łączy ze zbrojeniem schodów. Do oparcia płyty spocznika w ścianie przygotowuje się wcięcie zwane gniazdem. Do deskowania prostych schodów używa się najczęściej desek calowych, układanych równolegle (wzdłuż) do biegów schodowych, nadając im w ten sposób zaprojektowane pochylenie. Aby deskowanie nie ugięło się pod ciężarem mieszanki betonowej, podpiera się je stemplami rozstawionymi w mniej więcej metrowych odstępach. Stemplowania wymaga także deskowanie spocznika. Do szalunku schodów zabiegowych, których spód (podniebienie) jest krzywoliniowy, wykorzystuje się listwy lub sklejkę wodoodporną. Gdy deskowanie zostanie przygotowane, zgodnie z projektem układa się zbrojenie biegów i spocznika. W schodach płytowych stopni zwykle nie zbroi się, ponieważ to płyta biegowa pełni funkcję nośną. Pod prętami zbrojeniowymi umieszcza się podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, zapewniające odpowiednio grubą otulinę z betonu.

Kształt poszczególnych stopni nadaje się za pomocą desek o wysokości podstopnicy. Mocuje się je, zaczynając od najwyższego, ponieważ tak jest łatwiej i nie trzeba stawać na tych już ułożonych. Aby stopnie - już po wypełnieniu deskowania mieszanką betonową - nie wybrzuszyły się, czasem deski te usztywnia się dodatkowo listwą przybitą do nich w środku biegu. Schody robi się z betonu klasy podanej w projekcie - zwykle B15 (C 12/15) lub B20 (C 16/20). Można je betonować wraz ze stropem albo wyprowadzić z niego pręty zbrojeniowe biegu schodowego i zrobić to później. Przed rozpoczęciem betonowania deskowanie warto zwilżyć. Prace zaczyna się od dołu i wykonuje w ciągu jednego dnia, bez dzielenia na etapy. Dzięki temu nie trzeba będzie łączyć starego betonu z nowym, nie naraża się też deskowania na nierównomierne odkształcanie, a w konsekwencji na późniejsze pękanie schodów. Gdy beton lekko zwiąże, wierzch stopni zaciera się na gładko i przez kolejne dwa tygodnie się go zwilża.

Schody żelbetowe prefabrykowane

Do budowy schodów żelbetowych wykorzystuje się elementy drobno- lub wielkowymiarowe.

Prefabrykaty drobnowymiarowe. Schody żelbetowe z elementów drobnowymiarowych mają postać wsporników mocowanych w ścianie nośnej. Wcześniej zostawia się w niej odpowiednio głębokie (co najmniej 20 cm, lub - jeśli bieg ma szerokość powyżej 1 m - nawet 25-centymetrowe) bruzdy. Na czas montażu takich stopni potrzebna jest belka, którą umieszcza się w odległości 2/3 od ściany i podpiera tak, by była nachylona tak jak bieg schodów. Stopnie wsuwa się w bruzdy, począwszy od najniższego, i poziomuje klinem umieszczanym między stopniem a dnem bruzdy. Następnie bruzdę należy wypełnić betonem.

Prefabrykaty wielkowymiarowe. Można też zamontować schody z prefabrykatów wielkowymiarowych, na przykład składających się z płyt biegowych oraz spoczników. Do montażu takich schodów niezbędny jest żuraw i swobodny dostęp od góry. Do wyprodukowania takich schodów potrzebny jest szczegółowy projekt schodów, który - jeśli takiego nie mamy - można zamówić u producenta. Doradca producenta ustali też poprawność przygotowania fundamentu i ewentualnie sposób adaptacji szczegółów konstrukcyjnych (zbrojenia, przygotowania stropu i ścian pod ewentualne spoczniki). Zakres prac przygotowawczych zależy od konstrukcji budynku oraz od samych schodów, takich informacji więc musi udzielić doradca techniczny, który przyjedzie na pomiary. Zwykle przed przyjazdem schodów powinien być gotowy nie tylko fundament, ale najczęściej także strop z odpowiednim wcięciem lub wystającym wspornikiem, czyli miejsce oparcia góry schodów. Dotyczy to również ścian konstrukcyjnych, bo jeżeli schody mają spoczniki, w ścianach pozostawia się otwory z nadprożami, w które podczas montażu wsuwa się spocznik i całość zamurowuje.

    Więcej o:

Skomentuj:

Schody żelbetowe bezpieczne i wygodne: w praktyce