Gaz płynny - ze zbiornika

Tekst: Tomasz Borodziej

W rejonach, gdzie nie ma sieci gazu ziemnego, właściciele domów coraz częściej wybierają gaz ze zbiornika. Zwłaszcza, że założenie takiej instalacji nie wymaga teraz pozwolenia na budowę.

Firmy zajmujące się dystrybucją gazu płynnego mają w swojej ofercie zbiorniki o pojemności 2700, 4850 i 6400 litrów w wersji naziemnej i podziemnej.
Firmy zajmujące się dystrybucją gazu płynnego mają w swojej ofercie zbiorniki o pojemności 2700, 4850 i 6400 litrów w wersji naziemnej i podziemnej.
Fot. archiwum redakcji
Kto chce mieć w domu nowoczesne, bezobsługowe ogrzewanie, a nie ma możliwości korzystania z gazu ziemnego z sieci gazowej, ma do wyboru gaz płynny, olej opałowy i energię elektryczną. Najwygodniej byłoby oczywiście ogrzewać dom prądem, zwłaszcza że nie wymaga to kosztownych inwestycji, ale większość inwestorów obawia się wysokich kosztów eksploatacji.

Paliwami konkurencyjnymi są więc gaz płynny i olej. Obydwa transportuje się specjalnymi cysternami, a więc mogą być dostarczone praktycznie wszędzie, gdzie da się dojechać samochodem i gdzie można postawić zbiornik do ich magazynowania.

Olej jest nieco tańszy od gazu. Za gazem przemawia to, że w przeciwieństwie do oleju nie wydziela nieprzyjemnych zapachów, a ponadto można go używać także do zasilania kuchenek i piecyków do podgrzewania wody. Kiedy w okolicy zostanie zbudowana sieć gazowa, przejście z gazu płynnego na ziemny nie będzie wymagało ani wymiany kotła, ani budowy nowej wewnętrznej instalacji gazowej.

Co to za paliwo

Gazy płynne, z których najbardziej znane to propan i butan, są produktami rafinacji ropy naftowej bądź powstają w wyniku separacji gazu ziemnego. Są związkami węglowodorowymi, a więc ich cząsteczki składają się z atomów węgla i wodoru. Nie zawierają siarki, która w spalinach gazu ziemnego i oleju opałowego tworzy agresywne chemicznie związki niszczące kominy.

Zaletą gazów płynnych jest to, że łatwo ulegają skropleniu, co znacznie zmniejsza ich objętość i pozwala na magazynowanie ich w butlach oraz zbiornikach. Objętość tej samej ilości propanu w fazie ciekłej jest 270 razy mniejsza, a butanu - 230 razy mniejsza niż w fazie gazowej.

Butle z gazem płynnym, jakich najczęściej używa się w pomieszczeniach, zazwyczaj wypełniane są mieszaniną propanu i butanu, natomiast zbiorniki znajdujące się na zewnątrz domu - czystym propanem.

Miejsce na zbiornik

Firmy zajmujące się dystrybucją gazu płynnego mają w swojej ofercie zbiorniki o pojemności 2700, 4850 i 6400 litrów (tymi ostatnimi od 1 maja zastąpiono zbiorniki o pojemności 6700 l) - w wersji naziemnej i podziemnej. Na potrzeby domu jednorodzinnego wystarczają zbiorniki o pojemności 2700 i 4850 litrów (zazwyczaj stosuje się te mniejsze), większe montuje się w większych obiektach (pensjonaty, hotele) i zakładach przemysłowych.

Miejsce na zbiornik trzeba dobierać z zachowaniem następujących zasad:

- zbiornik nie może stać w zagłębieniu terenu, w pobliżu rowów, studni ani na obszarach podmokłych;

- należy zachować minimalne odległości od budynków, dróg, granicy działki i elektrycznych linii napowietrznych. Dla zbiorników o pojemności 2700 litrów wynoszą one: 3 m dla zbiorników naziemnych i 1 m dla podziemnych. Jeśli to zbiornik naziemny, odległości można zmniejszyć o połowę - pod warunkiem jednak, że zbiornik zostanie odizolowany tzw. ścianą oddzielenia ogniowego o odporności 120 minut. Ściana powinna mieć następujące wymiary:

a. dla zbiornika o pojemności 2700 litrów: wysokość 1,8 m i długość 4,6 m;

b. dla zbiornika o pojemności 4850 litrów: wysokość 1,8 m i długość 8,5 m.

- tankowanie nie powinno stwarzać problemów. Jeżeli uda się postawić zbiornik w odległości mniejszej niż 35 m od drogi, wtedy cysterna nie będzie musiała wjeżdżać na działkę (węże w cysternach mają najczęściej długość 35 m, chociaż są i takie z wężami 50-metrowymi). W przeciwnym razie konieczne jest zapewnienie na działce drogi dojazdowej.

Zbiornik własny czy dzierżawiony

Zakup zbiornika i budowa instalacji zbiornikowej to dość duży wydatek, który najczęściej się nie opłaca, a już zupełnie nieracjonalny jest w rejonach, w których planowana jest budowa sieci gazu ziemnego. Dlatego dostawcy gazu oferują znacznie korzystniejszą formę korzystania ze zbiornika, jakim jest jego dzierżawa. Firma, która jest właścicielem zbiornika, bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo eksploatacji, zapewnia 24-godzinny serwis oraz obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne i konserwację zbiornika.

naziemny czy podziemny

Zbiornik z gazem nie zdobi posesji, dlatego lepiej byłoby zawsze wybierać zbiorniki podziemne. Są one jednak znacznie droższe, a więc wyższy jest też koszt ich dzierżawy. Roczna dzierżawa zbiornika naziemnego o pojemności 2700 litrów kosztuje 300-500 zł (netto), podczas gdy za taki sam zbiornik podziemny trzeba zapłacić 600-1200 zł (netto). W dodatku co pięć lat zbiornik musi być udostępniony do inspekcji UDT (Urzędu Dozoru Technicznego), a co 10 lat powinien być poddany rewizji wewnętrznej. Jednak inspektor UDT może nakazać przeprowadzenie rewizji zbiornika już po pięciu latach, co powoduje dodatkowy kłopot, bo do każdej kontroli zbiornik trzeba odkopywać. Nie jest to przyjemna perspektywa, jeśli się ma zagospodarowany ogród...

Opłaty za gaz

Cena gazu płynnego ulega sezonowym zmianom - jest niższa latem i wyższa w sezonie grzewczym. Logiczne zatem wydaje się kupowanie gazu wtedy, gdy jest on tańszy. Niestety, najczęściej jednorazowo nie da się go kupić tyle, aby wystarczyło na pokrycie rocznego zapotrzebowania. Zbiornik można bowiem tankować jedynie do 80% pojemności. Ponieważ przy większości domów znajdują się zbiorniki o pojemności 2700 litrów, podczas jednego tankowania można w nich zmieścić około 2100 litrów gazu. A taką ilością można ogrzać tylko niewielki i dobrze ocieplony dom. W domu o powierzchni 150 m2 zużywa się w granicach 2500-3000 litrów rocznie. Potrzebne są zatem dwa tankowania:

- latem - 2000 l×1,30 zł + 22% VAT = 3172 zł,

- zimą - 1000 l×1,45 zł + 22% VAT = 1770 zł (cena gazu z ostatniej zimy).

Ze względu na to, że jednorazowy koszt tankowania paliwa jest dość duży, dostawcy gazu proponują odbiorcom upusty cenowe (od 5 do 10 groszy na litrze) za zapłacenie za gaz z góry lub płatności ratalne (np. opłatę można wnieść w sześciu płatnych co miesiąc ratach, z tym że cena gazu jest wtedy wyższa o 5-6 groszy na litrze).

Jaki gaz do zbiornika

Większość dostawców gazu płynnego unika napełniania zbiorników montowanych na zewnątrz mieszaniną propanu i butanu. W temperaturze poniżej 0 st. C parowanie tej mieszanki jest bowiem niestabilne i może zanikać. Następuje wykraplanie się butanu, co prowadzi do uszkodzenia instalacji oraz urządzeń gazowych. Takich problemów nie ma, gdy zbiornik jest napełniony samym propanem. Gaz ten odparowuje z fazy ciekłej w fazę lotną nawet w niskiej temperaturze, a więc zapewnia właściwą pracę instalacji zbiornikowej oraz urządzeń gazowych nawet podczas bardzo dużych mrozów.

Instalacja na gaz płynny - krok po kroku

Na każdym terenie działa zazwyczaj kilku dystrybutorów gazu płynnego. O tym, którego z nich wybrać, powinno przesądzić porównanie ofert firm, zwłaszcza że często wprowadzają one różnego rodzaju promocje. A kiedy już wybierzesz konkretną firmę

1. Spotykasz się z przedstawicielem handlowym wybranej firmy, który doradzi, gdzie postawić zbiornik gazu, i skontaktuje cię z projektantem - wykonawcą projektu technicznego instalacji zbiornikowej gazu płynnego (najlepiej od razu zlecić projektantowi wykonanie dwóch instalacji: zewnętrznej i wewnętrznej - w budynku).

2. Zlecasz projektantowi wykonanie dokumentacji technicznej. Projektant będzie do tego potrzebował aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej twojej działki (w skali 1:500 lub 1:1000). Jeśli nie masz takiej mapy, musisz zlecić jej wykonanie uprawnionemu geodecie.

3. Po otrzymaniu projektu zgłaszasz zamiar zainstalowania zbiornika do swojego starostwa powiatowego. Do wniosku dołączasz: oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wykonaną przez projektanta dokumentację techniczną instalacji gazu płynnego ze zbiornikiem.

4. Po upływie 30 dni od daty zgłoszenia - jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu wobec planowanej inwestycji - możesz rozpoczynać montaż zbiornika (urząd nie ma obowiązku wysyłania decyzji):

a) jeżeli w umowie nie postanowiono inaczej, do twoich obowiązków należy:

- wykonanie płyty fundamentowej, na której zostanie ustawiony zbiornik,

- zrobienie wykopów pod przewód gazowy,

- uziemienie zbiornika,

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej;

b) do obowiązków dostawcy gazu należy zamontowanie zbiornika i wykonanie zewnętrznej instalacji gazowej.

5. Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu próby szczelności uzgadniasz z dostawcą gazu termin pierwszego napełnienia zbiornika.

6. Po pierwszym napełnieniu zbiornika dostawca gazu dokonuje odbioru technicznego instalacji. Otrzymujesz dokumentację powykonawczą.

Uwaga! Niektóre firmy proponują - za odpowiednią opłatą - przejęcie na siebie obowiązków inwestora: uzgodnień, projektu, a także wykonania wykopów oraz płyty fundamentowej.

Gdzie zamontować kocioł

Ponieważ gaz płynny jest cięższy od powietrza, kotłownia z urządzeniami spalającymi ten gaz musi się znajdować powyżej poziomu terenu. Nie można zatem zrobić jej w piwnicy, bo w razie wycieku z instalacji gaz nie mógłby wydostać się na zewnątrz.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Gaz płynny - ze zbiornika