Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ogrzewanie piecem na olej opałowy - kotły olejowe

Aneta Demianowicz, red

Piece na olej opałowy zapewniają podobny komfort ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody jak kotły na gaz ziemny. Tylko koszty eksploatacyjne są dużo wyższe.

Nowoczesna kotłownia olejowa - czysta i zadbana, ze zbiornikiem na paliwo umieszczonym w sąsiednim pomieszczeniu
Nowoczesna kotłownia olejowa - czysta i zadbana, ze zbiornikiem na paliwo umieszczonym w sąsiednim pomieszczeniu

Piec na olej opałowy - jak działa?

Olej opałowy, popularny jeszcze kilka lat temu ze względu na niską cenę, dzisiaj jest paliwem, o którym myślimy praktycznie na samym końcu, ze względu na koszty. Szkoda, bo kotły olejowe zapewniają podobny komfort ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody jak gazowe.

Do ogrzewania stosuje się olej opałowy lekki. W wyniku jego spalania powstaje dwutlenek węgla, siarki i tlenki azotu. Przewód odprowadzający spaliny powinien być więc wykonany zestali kwasoodpornej.

Ważne cechy oleju opałowego to:
 • wartość opałowa, która nie powinna być mniejsza niż 11 kWh/kg,
 • gęstość właściwa - w granicach 0,83-0,86 kg/l,
 • zawartość siarki - w dobrych produktach nie większa niż 0,2%.


Miejsce na kocioł i zbiornik

Kotłownie olejowe powinny spełniać odpowiednie wymogi budowlane oraz instalacyjne - mieć kubaturę nie mniejszą niż 8 m3, wysokość zaś min. 2,2 m.

Paliwo magazynuje się w zbiornikach, z których automatycznie dostarczane jest do kotła. Jeśli pojemność zbiornika nie przekracza 1 m3, można go postawić w tym samym pomieszczeniu co kocioł. Planując takie ogrzewanie, trzeba liczyć się jeszcze z kosztem wykonania instalacji paliwowej od zbiornika do kotła oraz wanny wychwytującej, jeśli olej będzie przechowywany w zbiornikach jednopłaszczowych.

Piec na olej opałowy. Cena

Kocioł stojący jednofunkcyjny (21.5 kW): od 10000 zł

Kocioł stojący dwufunkcyjny z zasobnikiem (20 kW): od 1200 zł

Kocioł kondensacyjny stojący: od 9000 zł

Ile pali piec na olej opałowy?

Jednym z głównych problemów przy zakupie pieca olejowego jest zużycie oleju. Co decyduje o całkowitym zużyciu i jak możesz spróbować je zmniejszyć?

To ile pali piec na olej opałowy zależy od szczelności pomieszczenia i jego powierzchni. Ważna jest też jakości paliwa - mocno zużyty olej emituje niewielką ilość kW. Jednocześnie nieprawidłowo skonfigurowane/zamontowane urządzenie spala więcej oleju.

Zapotrzebowanie na oleju można określić na podstawie powierzchni domu i wskaźnika zużycia oleju. Należy zatem pomnożyć powierzchnię przez orientacyjne zapotrzebowanie na olej. W przypadku tradycyjnych domów jest to 30-35 dm³/m². W domach energooszczędnych -  8-10 dm³/m².

Jak wybrać kocioł na olej opałowy

Nowoczesne kotły olejowe są zautomatyzowane, coraz mniej awaryjne, ale ciągle wymagają nadzoru. Przeważają kotły stojące (jedno- i dwufunkcyjne), lecz do wyboru są także kotły wiszące, jednofunkcyjne, z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody oraz kondensacyjne. Do najefektowniejszych urządzeń spalających olej opałowy należą kondensacyjne kotły olejowe. Specjaliści branży grzewczej uważają, że jeśli decydujemy się na ogrzewanie olejowe, tylko zakup takiego kotła ma sens ekonomiczny. Sprawność kondensacyjnych kotłów olejowych jest o około 10% wyższa niż tradycyjnych kotłów olejowych. Zysk z eksploatacji takiego kotła będzie jednak mniejszy, chociaż wobec wysokich cen oleju i tak jest to znacząca oszczędność.

Wady i zalety ogrzewania olejem opałowym

  • Zalety

   - Możliwość wyboru dostawcy paliwa i terminu jego zakupu.
   - Komfort eksploatacji porównywalny do gazu z sieci.
   - Bezpieczeństwo w użytkowaniu oleju opałowego - nie tworzy mieszaniny wybuchowej, tak jak gaz.

  • Wady

   - Konieczność systematycznego czyszczenia i regulowania palników.
   - Cena oleju uzależniona od cen ropy.
   - Konieczność magazynowania.
   - Możliwość wydzielania przez olej nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniu, w którym się go przechowuje.
 


  Więcej o:

Skomentuj:

Ogrzewanie piecem na olej opałowy - kotły olejowe