Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Oczyszczalnie biologiczne

Tekst: Mirosław Nowak

Oczyszczalnie, które usuwają ze ścieków biologicznie rozkładalne zanieczyszczenia.

Schemat oczyszczalni ze złożem biologicznym
Schemat oczyszczalni ze złożem biologicznym
Rys. Anna Ukielska
Złoże biologiczne

Oczyszczanie ścieków wykorzystuje tlenowe procesy rozkładu biochemicznego zanieczyszczeń.

Zasada działania. Ścieki wypływające z osadnika gnilnego trafiają do zbiornika ze złożem biologicznym. Jego wypełnienie wykonane jest najczęściej z tworzywa sztucznego, na powierzchni którego rozwija się błona biologiczna (złożona z bakterii, które odżywiają się związkami zawartymi w ściekach, jednocześnie je oczyszczając). Przez takie wypełnienie od góry przesączane są ścieki, a na jego powierzchni tworzy się błona biologiczna składająca się z mikroorganizmów. Każda porcja ścieków wielokrotnie zawraca i przepływa przez złoże, aż osiągnie wymagany stopień oczyszczenia.

Zalety - duża odporność na nierównomierny dopływ ścieków, wysoka redukcja zanieczyszczeń (95%), niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania oczyszczalni, niskie koszty eksploatacji (związane jedynie z ewentualnym zakupem biopreparatów wspomagających procesy oczyszczania).

Wady - konieczność czyszczenia wypełnienia złoża lub wymiana części narażonych najbardziej na zużycie.

Osad czynny

Budowa oczyszczalni zbliżona jest do tej ze złożem biologicznym.

Zasada działania. Za rozkład zawartych w ściekach zanieczyszczeń odpowiedzialne są mikroorganizmy, które nie osiadają na żadnym podłożu, lecz unoszą się swobodnie w komorze osadu czynnego. Oczyszczone w ten sposób ścieki przepływają do osadnika wtórnego, gdzie oddzielany jest pozostały w ściekach osad. Tak oczyszczone ścieki kierowane są do wód powierzchniowych lub do studni chłonnej.

Zalety - niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania oczyszczalni, wysoka redukcja zanieczyszczeń (w tym wirusów, bakterii i mikroorganizmów), dobre napowietrzenie ścieków, możliwość gospodarczego wykorzystania oczyszczonych ścieków.

Wady - wyższy koszt eksploatacji związany z poborem energii elektrycznej; wrażliwość na nierównomierny dopływ lub kilkudniową przerwę w dostawie ścieków, konieczność przeszkolenia w zakresie prawidłowej eksploatacji oczyszczalni.

    Więcej o:

Skomentuj:

Oczyszczalnie biologiczne