Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Oczyszczalnie roślinne

Tekst: Mirosław Nowak

Oczyszczalnie, które mogą być zakładane na większości rodzajów podłoży.

Oczyszczalnie trzcinowa z filtrem pionowym
Oczyszczalnie trzcinowa z filtrem pionowym
Rys. Anna Ukielska
Filtr glebowo-korzeniowy

Rodzaje. Są dwie grupy oczyszczalni korzeniowych:

- z filtrem o przepływie poziomym, inaczej horyzontalne;

- z filtrem o przepływie pionowym, czyli wertykalne - bardziej efektywne od horyzontalnych.

Oczyszczalnie roślinne usuwają ze ścieków ponad 95% fosforu i ponad 90% azotu, a to oznacza trzeci stopień oczyszczania, jakiego nie oczekuje się od małych oczyszczalni.

Budowa. Filtr składa się z kilku warstw. Główną jest płukany piasek. Kolejną może być keramzyt z dodatkiem kory i słomy. Filtr obsadza się roślinami - najczęściej trzciną lub pałką wodną.

Zasada działania. Podczyszczone w osadniku gnilnym ścieki przepływają do filtra glebowo-korzennego. Oczyszczanie ścieków w filtrze polega zatem w głównej mierze na filtracji mechanicznej oraz biologicznym rozkładzie ścieków w wyniku działania bakterii (tzw. błony biologicznej) pokrywających złoże. W całym złożu równolegle zachodzą reakcje łączenia się substancji zawartych w ściekach z różnymi związkami znajdującymi się w warstwie filtracyjnej oraz reakcje wytrącania się produktów tych reakcji. W górnej części filtra oraz wokół korzeni, gdzie dociera tlen, zachodzą reakcje tlenowe, a w pozbawionych tlenu przestrzeniach między korzeniami - reakcje beztlenowe. W ich wyniku są rozkładane białka, a powstające azotany przetwarzane do azotu cząsteczkowego, który przenika do powietrza. Fosforany przekształcają się w nierozpuszczalne związki, a związki siarki są neutralizowane.

Wielkość zależy od rodzaju filtra. W przeliczeniu na każdego mieszkańca powinno to być przynajmniej: 3,5-4 m2 filtra wertykalnego i 5-7 m2 - horyzontalnego.

Zalety - prosta konstrukcja, wysoka redukcja zanieczyszczeń, filtr roślinny może być elementem dekoracyjnym na działce, duża odporność na nierównomierność a nawet przerwę w dostawie ścieków, możliwość gospodarczego wykorzystania ścieków.

Wady - duża powierzchnia potrzebna do wykonania filtra, wysoki koszt zakupu folii, pompy i wypełnienia filtra, konieczność zakupu roślin do nasadzeń na filtrze.

    Więcej o:

Skomentuj:

Oczyszczalnie roślinne