Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Kształt i wymiary spoiny

red.

Szczelina nie powinna być szersza niż 30 mm, a zaleca się nadawać jej szerokość - do 15 mm. Głębokość szczeliny powinna być regulowana za pomocą sznura dylatacyjnego z PE (do którego nie przykleja się silikon - spoina powinna przylegać tylko do dwóch przeciwległych powierzchni szczeliny, nigdy do trzech), tak by zachować następujące proporcje szerokości i głębokości spoin: wąskich (do 15 mm) - 1:1, szerokich (ponad 15 mm) - 2:1.    Więcej o:

Skomentuj:

Kształt i wymiary spoiny