Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Opaska wokół domu z kostki betonowej

Dawid Kuptz

Fachowcy mają różne zdania na temat opaski wokół domu. Jedni twierdzą, że chroni ona mury przed zawilgoceniem, drudzy podkreślają, że dzięki niej elewacja dłużej pozostaje czysta. Zdaniem trzecich, nie ma innego uzasadnienia jak estetyczne, bo pozwala ładnie wykończyć styk budynku z gruntem. Są też tacy, którzy uważają, że utwardzona opaska wokół domu wcale nie jest potrzebna.

1-2% - tyle powinno wynosić optymalne nachylenie opaski w kierunku działki
1-2% - tyle powinno wynosić optymalne nachylenie opaski w kierunku działki
Fot. Polbruk
Niegdyś utwardzony pas wokół budynku obowiązkowo wykonywano z betonu, a temat wykończenia tej powierzchni, jeśli w ogóle był, odkładano na przyszłość. W efekcie, pod wpływem czynników atmosferycznych, niezabezpieczony beton pękał i nie stanowił w zasadzie żadnej bariery dla wody deszczowej, za to utrudniał wysychanie gruntu. W ten sposób ściany budynku były narażone na kontakt z mocno zawilgoconą ziemią, a co za tym idzie - na uszkodzenia. Pamiętać trzeba, że podstawowym systemem wspomagającym izolację przeciwwilgociową fundamentów i ścian nie jest opaska, lecz drenaż.

Najważniejszą funkcją opaski jest utrzymanie w czystości dolnej partii ściany. Gdy pozostawimy tu niczym nieosłonięty grunt, po każdym większym deszczu cokół i dolna część ścian parteru będą pokryte błotnymi zaciekami, nanoszonymi przez odbijającą się od ziemi wodę.

Opaska może mieć jeszcze inne zadania, na przykład bywa wygodnym przejściem wokół domu.

Parametry opaski wokół domu

W zasadzie jedynym niezbędnym do zastosowania parametrem jest nachylenie powierzchni opaski. Spadek powinien wynosić 1-2% i być uformowany od budynku w stronę działki. Nachylenie opisane wartościami procentowymi należy odczytywać jako różnicę poziomów na jednym metrze szerokości opaski. Tak więc 1% spadku oznacza, że przy opasce metrowej szerokości jej zewnętrzna krawędź będzie o 1 cm (0,01 m) niżej niż krawędź przy ścianie budynku.

Poprawnie uformowany spadek jest ważny, bo zapewnia dobre odprowadzenie wody deszczowej. Gdy nawierzchnia ma zbyt małe nachylenie, możemy spodziewać się kałuż na brukowanej powierzchni, albo - co znacznie gorsze - gromadzenia się wody bezpośrednio przy ścianie budynku i zachlapania ścian.

Brukowana opaska może dodatkowo pełnić rolę "technicznej" lub codziennej, ścieżki dookoła domu. Wówczas powinna mieć odpowiednią szerokość - minimalna dla przejścia "technicznego" wynosi około 70 cm. Jeśli zaś chcemy, żeby opaska pełniła rolę normalnej alejki ogrodowej, warto nadać jej odpowiednią szerokość. Na takiej ścieżce dwie osoby powinny minąć się bez "przytulania się" do ściany budynku, czyli opaska powinna mieć szerokość około 120 cm.

Układanie opaski brukowej

Sposób jej wykonania jest bardzo podobny do układania innych nawierzchni z kostki. Zależy on jednak w znacznym stopniu od tego, czy wokół domu istnieje lub jest planowany system drenażu.

Prace należy rozpocząć od wytyczenia obszaru, na którym powstanie opaska.

Korytowanie. Ta część prac polega na wykonaniu odpowiedniego wykopu i usunięciu z niego żyznej gleby. Robi się to tak samo, jak podczas budowy brukowanych ścieżek. Minimalna głębokość koryta dla kostki grubości 4 cm (a taka jest optymalna do wykonania opaski) to 25 cm. Jeśli warstwa humusu okaże się grubsza, należy usunąć ją aż do gruntu rodzimego.

Obrzeża. Następną czynnością jest ustawienie ograniczeń wykopu, czyli krawężników, palisad lub obrzeży. Nie powinny być wysokie, gdyż utrudniłyby spływanie wody z opaski. Osadzamy je na zaprawie cementowej, nie łącząc nią jednak sąsiednich elementów.

Drenaż. Jeśli poniżej nie planujemy wykonania drenażu, możemy zacząć wykonywać podbudowę. Jeżeli jednak wokół domu ma być taka instalacja, trzeba ją wykonać przed opaską. Co prawda nie kolidują ze sobą - drenaż wykonuje się zwykle metr pod ziemią i układając opaskę nie uszkodzi się go - ale w nawierzchni brukowej trzeba uwględnić studzienki w narożnikach.

Podbudowa. Do jej wykonania najczęściej używa się zagęszczonego kruszywa (naturalnego lub łamanego). Gdy układamy kostkę o grubości 4 cm, grubość podbudowy powinna wynosić 20 cm, przy czym należy ją wykonywać warstwami i zagęszczać ubijakiem ręcznym lub wibratorem płaszczyznowym.

Podsypka. Powinna być wykonywana z piasku o grubości około 3 cm. Należy ją starannie wyrównać za pomocą długiej łaty i wyprofilować jej nachylenie, ale nie zagęszczać.

Na tak przygotowanej powierzchni układamy kostkę brukową. Fugi między poszczególnymi elementami wypełniamy piaskiem, a następnie zagęszczamy.

Opaska wokół domu nie tylko z kostki betonowej

Kostka betonowa lub kamienna jest wdzięcznym materiałem na opaski. Przede wszystkim na te, które płynnie łączą się z systemem komunikacyjnym ogrodu - ścieżkami, tarasem, podjazdem. Swoją popularność, kostka zawdzięcza nie tylko funkcjonalności, ale też wielości wzorów, dzięki czemu nawierzchnie można ładnie wkomponować w istniejący lub powstający ogród.

Kostka to jednak niejedyny materiał na opaski. Taką nawierzchnię można wykonać z różnych kruszyw - drobnego żwiru, nieco grubszego grysu lub łamanych kawałków kamienia. Są one dostępne w różnych kolorach, zależnie od tego, z jakich kamieni powstały. Zastosowanie kruszyw warto brać pod uwagę, gdy nasz dom posadowiony jest na słabo przepuszczalnym gruncie (o większej zawartości iłów lub gliny - w taką glebę woda opadowa wsiąka powoli, kałuże mogą stać nawet kilka dni po deszczu). W takich warunkach opaskę lepiej wykonać ze żwiru lub grysu. Wówczas na zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu układa się geowłókninę i wysypuje na niej warstwę żwiru o grubości 10-15 cm.

Oba te materiały można zastosować jednocześnie i wielu inwestorów tak właśnie robi. Pas znajdujący się bliżej ścian budynku wysypują przepuszczalnym kruszywem, natomiast kostka brukowa pełni rolę ogranicznika (który utrzymuje żwir w wyznaczonym miejscu), ścieżki lub po prostu dekoracji.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Opaska wokół domu z kostki betonowej