Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Skarga kasacyjna

red.

To skarga, która przysługuje od wyroków lub postanowień wydanych przez sąd drugiej instancji i kończących postępowanie w sprawie.

Skargę kasacyjną rozpoznaje Sąd Najwyższy za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie
Skargę kasacyjną rozpoznaje Sąd Najwyższy za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie
Fot. shutterstock.com/Africa Studio
Skargę kasacyjną wnosi się do Sądu Najwyższego. Nie można jej jednak zastosować w każdej sytuacji. Wyłączone są z niej między innymi sprawy o świadczenia, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż 50 tys. zł, a w sprawach gospodarczych - niższa niż 75 tys. zł. Inne sprawy to te, które dotyczą czynszu najmu lub dzierżawy, alimentów i rozwodów oraz te odnośnie kar porządkowych.

Termin na złożenie skargi kasacyjnej wynosi dwa miesiące od dnia doręczenia. Orzeczenie Sądu Najwyższego jest ostateczne i kończy postępowanie sądowe.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Skarga kasacyjna