Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

Tekst: Małgorzata Kapelusiak ekspert prawny miesięcznika Ładny Dom

Budowanie w duecie - prawo budowlane na temat zabudowy bliźniaczej

projekty domów, dom bliźniak
Domy w zabudowie bliźniaczej bywają przyjemną alternatywą dla typowego domu jednorodzinnego.
Fot. Parkowe Wzgórze, projekt: pracownia JEMS
1 . Czy budując dom - połówkę bliźniaków - w ostrej granicy, na wąskiej parceli, mamy jakąś gwarancję, że to, co w przyszłości powstanie na sąsiedniej działce, będzie dopasowane do istniejącej zabudowy?

Gwarancję dają nam przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (DzU nr 75, poz. 690, z 2003 r., ze zmianami.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nimi inwestor chcący dobudować dom do już istniejącego, musi sporządzić taki projekt budowlany, według którego ściana jego obiektu idealnie będzie przylegała do ściany obiektu istniejącego. Wysokość i długość tych ścian musi być identyczna. W praktyce więc inwestor pragnący dobudować do parterowego domku kilkupiętrowy dom nie uzyska pozwolenia na budowę.Obecnie nie da się zbudować bliźniaka nieprzylegającego całą ścianą; taka możliwość istniała jeszcze do lipca 2009 r. - wówczas zmieniło się rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i od tego czasu bliźniaki nie mogą różnić się między sobą wysokością i długością. W sierpniu 2009 r. Ministerstwo Infrastruktury próbowało zmienić te zasady i przedstawiło projekt powrotu do starych reguł, ale ostatecznie zmian nie wprowadzono.

2. Na ile podobny musi być drugi bliźniak? Co zrobić gdy dom, który zbudował sąsiad, nie podoba się drugiemu inwestorowi? Czy może on wznieść dom o zupełnie innej architekturze?

Uregulowania prawne nakazujące idealne przyleganie do ściany obiektu istniejącego w dużej mierze ograniczają wybujałą wyobraźnię architektoniczną przyszłego sąsiada. Ma on jednak prawo samodzielnie decydować o wyglądzie swojego domu, tak jak każdy budujący - pod warunkiem, że czyni to zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Estetyka rozwiązań architektonicznych nie podlega ocenie sąsiada.

3. Na jakie przepisy prawne można się powołać, aby dało się wyegzekwować od sąsiada - właściciela drugiej połowy bliźniaków - zgodę na wspólny remont dachu oraz odświeżenie elewacji?

Brak takich przepisów, gdyż mimo tego, że budynki określane są mianem zabudowy bliźniaczej, to każdy z nich jest odrębną nieruchomością, mającą własną księgę wieczystą i właściciela. Każdy z budynków może mieć inny kolor elewacji i inny rodzaj pokrycia dachowego (zwłaszcza, jeżeli powstały w innym okresie).

Gdy konieczny jest remont obydwu części dachu i sąsiad wyraża na to zgodę, ale nie pokrywa na bieżąco kosztów remontu - i nie da się ich wyegzekwować polubownie, wówczas można od niego tych środków dochodzić na drodze sądowej.

4. Czy w jednym segmencie bliźniaka można wydzielić dwa niezależne mieszkania?

Jeżeli istnieją warunki techniczne, aby powstały dwa niezależne mieszkania, można wydzielić dwa lokale mieszkalne. Pozwala na to ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (DzU nr 80, poz. 203, z 2000 r., ze zmianami), która stanowi, iż samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można wówczas żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości (testamentu) albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?