Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Czy dom w zabudowie bliźniaczej może mieć tylko jedno szambo?

Odpowiada: Małgorzata Kapelusiak

Wybudowany przeze mnie i moich rodziców bliźniak w każdej połowie posiada jeden lokal mieszkalny i jeden lokal usługowy. Czy taki budynek jako całość nadal stanowi budynek jednorodzinny? Dodam, że każda połowa znajduje się na odrębnej działce i posiada odrębne pozwolenie budowlane mimo to iż stanowi jedną całość. Zbigniew E.

Domy w zabudowie bliźniaczej
Domy w zabudowie bliźniaczej
Fot. Liliana Jampolska
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawa budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. ze zmianami) przez budynek mieszkalny jednorodzinnym - należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku. Ponieważ we wskazanej sytuacji nie wskazano, jak duże są lokale usługowe trudno zakwalifikować oba budynki. Jeśli powierzchnia użytkowa lokali nie przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku, to są to budynki mieszkalne jednorodzinne. Jeśli zaś przekracza - wówczas domy będą kwalifikowane jako budynki wielorodzinne.

Zgodnie zaś z przepisami rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r ze zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki pod pojęciem budynku mieszkalnym - należy rozumieć:

a) budynek mieszkalny wielorodzinny,

b) budynek mieszkalny jednorodzinny.

W stosunku do obydwu wskazanych kategorii budynków mieszkalnych stosuje się te same zasady dotyczące zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe .

Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych nie mających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.

Wskazane przepisy nie wskazują liczby zbiorników wymaganych przy budynkach, jednakże w przedstawionym pytaniu wskazane zostało, iż są to budynki w zabudowie bliźniaczej, wybudowane w oparciu o odrębne pozwolenia na budowę - przyjąć zatem należy, iż każdy z nich powinien mieć odrębny zbiornik.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: ZOBACZ PRZYKŁAD

    Więcej o:

Skomentuj:

Czy dom w zabudowie bliźniaczej może mieć tylko jedno szambo?