Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Redakcja miesięcznika Ładny Dom

redakcja

Adres redakcji: ul. Grochowska 306/308 (budynek E-F), 03-840 War­sza­wa
  • tel. 518 278 981
  • e-mail: ladnydom@press-land.pl
  • facebook:Ładny Dom

Redaktor naczelna:

Katarzyna Wangin
e-ma­il: katarzyna.wangin@press-land.pl
tel. 509 075 548

Z-ca redaktora naczelnego:

Iwona Szczepaniak
e-mail: iwona.szczepaniak@press-land.pl
tel. 780 119 009

Redaktorzy:

  • Monika Karda (szef działu Budowa), e-ma­il: monika.karda@press-land.pl
  • Ewa Stroik (szef działu Wnętrza i Ogród), e-ma­il: ewa.stroik@press-land.pl
  • Mo­ni­ka Wach (szef działu Architektura), e-ma­il: monika.wach@press-land.pl
  • Be­a­ta Zie­liń­ska (szef działu In­sta­la­cje), e-ma­il: beata.zielinska@press-land.pl

Stale współpracują: Agnieszka Cal-Hubska, Ewa Czarnec­ka, Małgorzata Kapelusiak, Bartosz Makowski, Wojciech Stasiak, Tomasz Walczak, Marek Żelkowski, Stefan Żuchowski

Ser­wis www.lad­ny­dom.pl:
e-mail: biuro@press-land.pl

Kierownictwo artystyczne i projekt makiety: Edyta Pietrzyk, e-ma­il: edyta.pietrzyk@press-land.pl


Skomentuj:

Redakcja miesięcznika Ładny Dom