Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Państwo Zielińscy wybierają ogrzewanie - systemy akumulacyjne na prąd

Włodzimierz Kłos, Beata Zielińska

Jeżeli dom jest niskoenergetyczny bezpośrednie ogrzewanie prądem może być opłacalne.

Dom, który wybraliśmy do naszych rozważań, jest zdecydowanie lepiej ocieplony niż wymagają tego przepisy. Mamy bowiem nadzieję, że takie właśnie domy będą coraz częściej budowane.
Dom, który wybraliśmy do naszych rozważań, jest zdecydowanie lepiej ocieplony niż wymagają tego przepisy. Mamy bowiem nadzieję, że takie właśnie domy będą coraz częściej budowane.
Rys. Lipińscy Domy, fot. Shutterstock, Thermoval
Anna i Jan Zielińscy, z dwójką dzieci, wybrali projekt energooszczędnego domu "Aston" z katalogu pracowni Lipińscy Domy. Jedną z ważniejszych decyzji, którą muszą teraz podjąć, jest wybór systemu ogrzewania.

W powszechnym przekonaniu elektryczne systemy grzewcze są kosztowne w eksploatacji. Opinia ta zrodziła się w czasach, gdy budynki były źle izolowane, a więc ich zapotrzebowanie na ciepło znacznie przewyższało obecne standardy. Obecnie jednak - w niedużych, bardzo dobrze ocieplonych domach - koszty ogrzewania elektrycznego wcale nie są aż tak wysokie. Na uwagę zasługują też stosunkowo małe nakłady inwestycyjne. Nie trzeba budować komina, instalacji z rur, przyłącza gazowego czy kupować albo dzierżawić zbiorników na olej lub gaz płynny.

Z kolei, by ograniczyć koszty eksploatacyjne, najlepiej wybrać takie rozwiązanie, które umożliwia kontrolę poboru prądu oraz odpowiednie ustawienie temperatury w pomieszczeniach. Warunki te spełniają na przykład systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego, a także piece akumulacyjne.

Wymagania dla urządzeń i instalacji

Zanim państwo Zielińscy zainstalują w swoim domu piece akumulacyjne lub ułożą pod podłogą przewody grzejne, muszą wystąpić do zakładu energetycznego o przydział większej mocy oraz o zgodę na rozliczanie prądu według drugiej, tańszej taryfy. Tylko wtedy korzystanie z tego typu elektrycznego ogrzewania ma sens.

Przydział mocy. Jeśli mamy projekt techniczny domu wraz z projektem instalacji elektrycznej, to jest w nim podana moc przyłączeniowa.

Gdy prąd jest używany tylko do oświetlenia i zasilania typowych urządzeń elektrycznych, przydział mocy określa się na poziomie 10-13 kW.

Natomiast jeżeli prąd będzie wykorzystywany do ogrzewania domu i wody, a także gotowania, wówczas zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta. W takiej sytuacji państwo Zielińscy powinni we wniosku do zakładu energetycznego podać pobór energii nie mniejszy niż 21 kW. Taka moc pozwoli zgromadzić - w czasie, gdy prąd jest tani - tyle ciepła, aby wystarczyło go na całą dobę.

Druga taryfa. Zakłady energetyczne mają specjalne oferty dla osób ogrzewających dom prądem. Najbardziej popularna jest taryfa dwustrefowa - G12. Taniej prąd można pobierać nocą (zwykle w godzinach 22-6) i w ciągu dnia (13-15 ). Można też wybrać taryfę weekendową, w której energia elektryczna ma obniżoną cenę od poniedziałku do piątku, w godzinach 21-6, przez całą sobotę i niedzielę oraz dodatkowo - w dni ustawowo wolne od pracy.

Odpowiednio do wybranej taryfy montowany jest licznik - u państwa Zielińskich będzie to licznik dwustrefowy.

Uwaga! Wysokości stawek za energię elektryczną dla odbiorców indywidualnych są różne w poszczególnych zakładach energetycznych. Wiele zależy od tego, w jakim regionie kraju mieszkamy i jaka firma dostarcza prąd.

Tablica elektryczna. Nazywa się ją fachowo rozdzielnicą. Instalator powinien w domu państwa Zielińskich zamontować w niej zabezpieczenie główne, czyli wyłącznik nadmiarowoprądowy 3×40 A (tam, gdzie nie wykorzystuje się prądu do ogrzewania pomieszczeń, zabezpieczenie wynosi 3×25 A). Wyłącznik chroni poszczególne obwody elektryczne przed przeciążeniem i skutkami zwarć.

Ciepła woda. Do jej przygotowania można zastosować standardową termę elektryczną z grzałką. Lepszym rozwiązaniem jest jednak montaż zasobnika o dużej pojemności - powyżej 200 l. Dzięki temu zostanie zgromadzony w nim zapas ciepłej wody na cały dzień. Co ważne - będzie ona ogrzewana wyłącznie wtedy, gdy mamy dostęp do tańszego prądu.

Piece akumulacyjne

Zanim urządzenia te zaczną ogrzewać dom, należy wykonać odpowiednią instalację elektryczną. Do ich zasilania trzeba zastosować przewody o przekroju żył minimum 2,5 mm2.

Planując miejsce ustawienia pieców, powinno się pamiętać o tym, aby nie ograniczać z nich swobodnego wypływu powietrza, na przykład przez firanki lub bliskie ustawienie mebli, bo w ten sposób zmniejsza się wydajność urządzenia.

Na rynku dostępne są dwa rodzaje pieców - z dynamicznym lub statycznym rozładowaniem. W pierwszych piecach zmagazynowane w rdzeniu akumulacyjnym ciepło jest przekazywane do powietrza, którego obieg wymusza wbudowany w urządzenie wentylator. Co ważne, izolacja termiczna zapobiega oddawaniu ciepła przez obudowę urządzenia.

W drugich - znacznie prostszych w konstrukcji, a przez to tańszych - ciepło swobodnie przepływa przez blok akumulacyjny i przesłony kanałów.

Sterowanie. W piecach z dynamicznym rozładowaniem ilość pobieranej energii jest regulowana przez naścienne sterowniki. Zapewniają one utrzymywanie w pomieszczeniach takiej temperatury, jaką wcześniej ustawiliśmy, z uwzględnieniem sygnału z czujnika pogodowego umieszczonego na zewnątrz domu. W okresach, gdy na dworze jest cieplej, piece nie oddają całego zgromadzonego ciepła. Zatem, w następnym cyklu piec będzie ładował się krócej, a więc pobierze jeszcze mniej prądu.

Natomiast w najnowszych typach pieców statycznych regulacja ilości oddawanego ciepła (choć w ograniczonym zakresie) jest możliwa dzięki zastosowaniu ruchomych przesłon kanałów, przez które wypływa ciepłe powietrze.

Obsługa. Piece, po zaprogramowaniu ich działania, nie wymagają żadnej obsługi.

Cena. Zakładamy, że w domu państwa Zielińskich zostaną zamontowane piece o łącznej mocy 19,4 kW. Większość z nich to modele dynamiczne, jedynie w korytarzach, garderobach i w wiatrołapie będą piece statyczne (aby obniżyć koszty zakupu). Za wszystkie urządzenia i automatykę zapłacimy co najmniej 29 000 zł.

Uwaga! Do łazienek, ze względu na wpływ wilgoci na automatykę piecy, zaproponowano ułożenie elektrycznych mat grzejnych lub zastosowanie grzejników elektrycznych.

Koszty eksploatacji. Zakładając cenę energii elektrycznej według taryfy G12 - 0,32 zł brutto, to za ogrzewanie prezentowanego domu w sezonie grzewczym zapłacimy 4370 zł.

Jeśli rodzina państwa Zielińskich zamontuje zbiornik o dużej pojemności, a nie standardową termę, wówczas za używanie ciepłej wody zapłaci około 120 zł na miesiąc, czyli 1440 zł rocznie.

Uwaga! Raz na trzy lata zalecane jest oczyszczenie wnętrza pieca z kurzu (przede wszystkim wentylatora) i sprawdzenie właściwego działania. Koszt nie przekracza 40 zł za jeden piec.

Podłogowe ogrzewanie akumulacyjne

W takim systemie podłoga - oprócz tego, że grzeje - pełni też funkcję akumulatora ciepła: absorbuje je podczas obowiązywania drugiej taryfy i stopniowo oddaje podczas kolejnych godzin w ciągu doby. Zasadnicze znaczenie ma tutaj grubość warstwy akumulacyjnej podłogi. Projektując ją, bierze się pod uwagę m.in. konstrukcję budynku, czyli możliwość obciążenia stropu oraz rodzaj posadzki, bo od tego zależy łatwość przekazywania ciepła do pomieszczeń. Zazwyczaj grubość warstwy akumulacyjnej wynosi 7-15 cm.

W domu państwa Zielińskich na parterze przewody grzejne będą zatopione w betonie na głębokość 9 cm, a na piętrze - 7 cm.

Do ogrzewania akumulacyjnego stosuje się stałooporowe przewody grzejne. Składają się one z izolowanego drutu oporowego (żyły grzejnej wydzielającej ciepło), ekranu (np. miedzianego), który stanowi zabezpieczenie przeciwporażeniowe, oraz izolacji zewnętrznej z tworzyw sztucznych.

Producenci oferują przewody w gotowych zestawach. Moc takiego zestawu zależy od mocy jednostkowej przewodu i jego długości.

W prezentowanym domu zostaną ułożone przewody o mocy jednostkowej 20 W/m.

Uwaga! Na etapie projektu domu ważne jest określenie, jaką powierzchnię zajmie stała zabudowa w poszczególnych pomieszczeniach (np. szafki kuchenne, meble posadowione bezpośrednio na podłodze, wanna i prysznic w łazienkach). Tam bowiem nie układa się instalacji.

Sterowanie. Pracą elektrycznej podłogówki sterują termostaty. Te najprostsze wyłączą zasilanie systemu, gdy temperatura podłogi lub powietrza osiągnie zadaną wartość. Bardziej zaawansowane systemy automatyki, określane jako Fuzzy Logic, "analizują" ilość ciepła zgromadzonego w wylewce każdego z pomieszczeń oraz pomiary z czujnika pogodowego, i synchronizują to z czasem poboru prądu w drugiej taryfie. W ten sposób zostaje zakumulowana taka ilość ciepła, by wystarczyła do ogrzewania pomieszczeń w ciągu całej doby.

Obsługa. Odpowiednio zaprogramowana automatyka umożliwia bezobsługowe działanie elektrycznej podłogówki.

Cena. Materiały do wykonania ogrzewania - przede wszystkim przewody grzejne, rozbudowana wersja automatyki, rozdzielnica oraz montaż systemu kosztują około 21 000 zł.

Koszty eksploatacyjne. Przyjmując, tak jak poprzednio cenę prądu w drugiej taryfie 0,32 zł, za użytkowanie elektrycznego ogrzewania podłogowego w sezonie grzewczym państwo Zielińscy zapłacą 3910 zł.

Koszt przygotowania ciepłej wody przyjmujemy tak jak poprzednio, czyli 1440 zł.

Decyzja państwa Zielińskich

Jednym z głównych powodów zainteresowania się państwa Zielińskich urządzeniami grzewczymi zasilanymi tanią energią elektryczną było to, że jest ona powszechnie dostępna. Z prezentowanych rozwiązań wybrali akumulacyjne ogrzewanie podłogowe. Zapewnia ono równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu, zbliżony do idealnego - najcieplej jest przy podłodze, czyli tam, gdzie chłód jest najbardziej odczuwalny. Ważna jest dla nich też estetyka wnętrz - po zamontowaniu taki układ grzewczy pozostaje niewidoczny.

Gdyby ze względu na dopuszczalne obciążenie stropu takie ogrzewanie było niemożliwe do wykonania na piętrze, to państwo Zielińscy ustawią tam piece akumulacyjne.

Na roczne wydatki ogrzewania domu i wody składają się: amortyzacja urządzeń, opłaty za energię elektryczną, a także podgrzewanie wody. Przyjmując, że żywotność piecy wynosi 25 lat, podłogówki elektrycznej - 80 lat (koszt zakupu należy podzielić odpowiednio przez 25 i 80), i że za ogrzewanie wody zapłacimy 1440 zł, wydatki roczne kształtują się następująco:Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład    Więcej o:

Skomentuj:

Państwo Zielińscy wybierają ogrzewanie - systemy akumulacyjne na prąd