Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Rozdzielnica elektryczna - co powinna zawierać

Zbigniew Lotarski, Beata Zielińska

W rozdzielnicy popularnie nazywanej skrzynką elektryczną powinny się znaleźć odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, przeciwprzeciążeniowe i chroniące przed porażeniem.

Skrzynka elektryczna w domu 

Rozdzielnica to inaczej tablica rozdzielcza; zwykle jest jedna, ale może być ich więcej. Zawiera ona aparaty służące do rozdziału, a także łączenia obwodów, urządzenia sterownicze oraz zabezpieczenia. Z jednej strony przyłącza się do niej kabel poprowadzony od skrzynki z licznikiem, a z drugiej - obwody. Rozdzielnicę można wbudować w ścianę bądź zamontować na jej powierzchni.

Lokalizacja skrzynki elektrycznej przepisy

Lokalizacja skrzynki elektrycznej powinna być zgodna z przepisami budowlanymi i elektrycznymi. Zazwyczaj skrzynki elektryczne umieszcza się w łatwo dostępnym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła, zgodnie z normami bezpieczeństwa.

Skrzynka na korki elektryczne

Wyłączniki nadmiarowoprądowe

Określane są również jako wyłączniki nadprądowe, ale potocznie mówi się o nich bezpieczniki automatyczne (a kiedyś "korki"). Przeznaczone są do ochrony poszczególnych obwodów elektrycznych przed skutkami przepływu prądów zwarciowych i przeciążeniowych. Dlatego zakłada się je na każdym z obwodów.

Wyłączniki różnicowoprądowe

Reagują na wszelkie nieprawidłowości w pracy instalacji, odłączając zasilanie w bardzo krótkim czasie; chronią więc ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym.

Prawo budowlane wymaga, aby w rozdzielnicy był przynajmniej jeden wyłącznik różnicowoprądowy (na prąd 30 mA) zabezpieczający całą instalację. Jednak w nowo budowanych domach montuje się zwykle kilka takich wyłączników - przykładowo: w obwodzie pralki, kuchenki elektrycznej czy elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody. Fachowcy podkreślają, że nie warto oszczędzać na ich montażu - im mniej obwodów będzie chronił jeden wyłącznik, tym instalacja będzie bezpieczniejsza.

Uwaga! Wyłączniki różnicowoprądowe i nadmiarowoprądowe często montowane są jako jeden moduł.

Rozłączniki izolacyjne

Służą do odłączania całego układu lub wybranego obwodu od napięcia. Wykorzystuje się je na przykład podczas remontu, awarii lub gdy instalacja nie jest użytkowana przez dłuższy czas (wyjazd na urlop).

Ochronniki przeciwprzepięciowe

Inna ich nazwa to ograniczniki przepięć. Obniżają one wartości napięć i prądów, chroniąc instalację elektryczną oraz przyłączony do niej sprzęt przed zniszczeniem. Najczęściej przepięcia (przepływ prądu udarowego o dużym natężeniu) powstają na skutek uderzenia pioruna w elektryczne linie przesyłowe.

W instalacji domowej stosuje się trzy klasy ograniczników przepięć:
 • klasy B (podstawowej) - chronią przed pożarem domu;
 • klasy C (wyższej) - można je kupić w zestawie z ogranicznikiem klasy B; taki zestaw redukuje przepięcia do poziomu 1,5 kV, bezpiecznego dla urządzeń gospodarstwa domowego;
 • klasy D (najwyższej) - montowanych w gniazdach wtykowych, puszkach lub bezpośrednio w urządzeniach odbiorczych - polecane są przede wszystkim do zabezpieczenia czułego sprzętu elektronicznego (komputerów, drukarki, wież hi-fi, kina domowego).

  Aby ograniczniki klasy D działały skutecznie, muszą być zamontowane w rozdzielnicy zabezpieczenia klasy B i C.

  W tablicy mogą znaleźć się również:
 • lampki sygnalizacyjne - informują użytkownika o obecności napięcia w określonych punktach przyłączeniowych;
 • programatory sterujące - do załączania obwodów o wyznaczonej godzinie, na przykład oświetlenia przed domem, oświetlenia ogrodu, podgrzewacza wody;
 • przekaźniki priorytetowe - przy jednoczesnej pracy zbyt wielu urządzeń elektrycznych, odłączają te o największym poborze prądu, aby nie przekroczyć przydziału mocy.

Skrzynka rozdzielcza w mieszkaniu

Skrzynka rozdzielcza w mieszkaniu to centralny punkt, w którym skupione są instalacje elektryczne. Zazwyczaj umieszcza się ją w w przedpokoju, zgodnie z przepisami budowlanymi. Skrzynka ta pełni funkcję rozdzielenia i zabezpieczenia obwodów elektrycznych wewnątrz mieszkania.

  Więcej o:

Skomentuj:

Rozdzielnica elektryczna - co powinna zawierać