Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak wymieniać i przenosić gniazdka elektryczne

Tomasz Niedziela

Gniazda elektryczne można przenieść w dogodne miejsce np. przy okazji remontu domu, kiedy wymieniamy osprzęt elektryczny. Wbrew pozorom, nie jest to trudne zadanie. Jeśli będziemy kierować się kilkoma ważnymi zasadami, tego typu prace możemy wykonać nawet bez pomocy fachowca.

gniazdka elektryczne, drobne naprawy
Z wymianą lub przeniesieniem gniazdka elektrycznego możemy sobie poradzić samodzielnie, musimy znać tylko kilka ważnych zasad
Fot. Ospel
Podczas wymiany osprzętu elektroinstalacyjnego warto wcześniej zapoznać się z paroma podstawowymi informacjami, które pomogą nam sprawnie przejść przez cały proces reinstalacji oraz uniknąć niepotrzebnych (i dość kosztownych) błędów.

Sprawdź typ instalacji

Przenoszenie gniazdek w nowe miejsca nierozerwalnie wiąże się z prowadzeniem nowych przewodów i osadzeniem puszki instalacyjnej. Na początek trzeba sprawdzić typ instalacji. W domach mieszkalnych występują dwa rodzaje.

TN-C - instalacja starego typu, w której funkcje przewodów neutralnego (zerowego) oraz ochronnego (ziemia) pełni jeden przewód ochronno-neutralny PEN. W instalacjach tego typu funkcję antyporażeniową pełni wyłącznik nadprądowy.

TN-S - instalacja, w której funkcje przewodów neutralnego (zerowego) oraz ochronnego (ziemia) pełnią oddzielne przewody PE oraz N. Instalacja TN-S jest doskonalszym rozwiązaniem; pozwala zastosować ochronę antyporażeniową w postaci wyłączników różnicowoprądowych.

Przenosząc zatem gniazdo z uziemieniem w systemie TN-S, będziemy potrzebować kabla trzyżyłowego (lub trzech przewodów jednożyłowych), natomiast w instalacji TN-C wystarczy nam kabel dwużyłowy. Należy pamiętać, że w instalacji dwuprzewodowej istnieje konieczność późniejszego mostkowania listwy ochronnej PE z zaciskiem przewodu neutralnego N.

Przenoszenia gniazdka elektrycznego krok po kroku

1. Pierwsza czynność przy przenoszeniu gniazdka elektrycznego to wywiercenie otworu pod nową puszkę i wycięcie bruzdownicą kanału, którym zostanie poprowadzona rura elektroinstalacyjna. Nowe przewody przeciąga się przez nią i wyprowadza w miejscu nowej puszki. Następnie rurę obsadza się w kanale za pomocą masy gipsowej.

2. Nowe przewody łączy się ze starymi przy użyciu zacisków lub złączek. Należy pamiętać o zachowaniu kolorystyki przewodów. Przewód żółto-zielony zarezerwowany jest dla obwodu ochronnego, natomiast niebieski dla neutralnego.

3. Starą puszkę zaślepia się deklem podtynkowym, a nową osadza za pomocą gipsu budowlanego.

4. Na koniec tynkuje się ścianę w miejscu starej puszki oraz bruzdy wraz z umieszczoną w niej rurą elektroinstalacyjną.Instalacja gniazdka elektrycznego

a. Wymianę należy przeprowadzić przy wyłączonych bezpiecznikach instalacji elektrycznej.

b. Przygotowujemy gniazdo do instalacji, odkręcając wkręt (1) znajdujący się od frontu pokrywy (2) i zdejmujemy ją, demontujemy też ramkę (3).

c. Przygotowujemy przewody instalacyjne, zdejmując z nich izolację na długości wskazanej przymiarem, umieszczonym w niektórych modelach na tylnej ściance korpusu modułu gniazda (4).

d. Przyłączamy przewody do zacisków instalacyjnych, zazwyczaj przewód fazowy mocuje się z lewej strony, a neutralny - z prawej.

e. Umieszczamy gniazdo w puszce (5) i mocujemy. Aby było mocniej osadzone, zaleca się dokręcenie i wkrętów, i pazurków rozporowych.

f. Zakładamy ramkę zewnętrzną.

g. Przykręcamy pokrywę zewnętrzną.

h. Włączamy bezpieczniki i przeprowadzamy próbę działania gniazda.

Jak poprowadzić przewody elektryczne

Istnieją wytyczne, w jaki sposób należy prowadzić przewody elektryczne. Jeżeli sprawa dotyczy pomieszczeń mieszkalnych, dopuszcza się tylko prowadzenie kabli podtynkowo lub naściennie w kanałach elektroinstalacyjnych. Powinny one przebiegać tak, aby znajdowały się w określonych "strefach układania przewodów". Miejsca te są zależne od tego, w jaki sposób przebiegać będą kable i jaki osprzęt będą one zasilały.

Przewody biegnące poziomo. Układamy je w odległości 30 cm od sufitu lub powierzchni gotowej podłogi.

Przewody biegnące pionowo. Układamy 20 cm od ościeżnicy drzwi lub okna oraz linii zbiegu ścian.

Gniazda. Instalujemy na wysokości 30 cm od powierzchni gotowej podłogi.

Gniazda nad powierzchniami roboczymi. Na przykład nad blatem kuchennym instalujemy na wysokości 105 cm od powierzchni gotowej podłogi.

Liczba gniazd w obwodzie

Przepisy wymagają, by gniazda, do których podłączony jest odbiornik o mocy powyżej 2 kW (np. piekarnik), były podłączane jako osobny obwód i zabezpieczane wyłącznikami nadprądowymi. Do jednego obwodu nie należy też podłączać więcej niż 10 gniazd wtyczkowych (pojedynczych lub podwójnych).

Uwaga! Gdy mamy małe dzieci, wybierajmy gniazda w wersji z przesłoną torów prądowych, która może uchronić ciekawskie z natury istoty przed porażeniem prądem.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>Skomentuj:

Jak wymieniać i przenosić gniazdka elektryczne