Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ratunku! Sąsiad mnie zalewa!

Odpowiada Małgorzata Kapelusiak

Mieszkam w szeregowym domu jednorodzinnym. U mnie rura spustowa jest wkopana w ziemię i odprowadzam nią wodę do ulicy, a mój sąsiad zostawił rynnę otwartą i przez nią woda z dachu wylewa się pod jego dom, a także pod nasz. W tym roku woda przedostała się do ściany piwnicznej w moim garażu. Po każdej ulewie jest ona mokra i zaczyna z niej odpadać tynk. Co mam robić, aby sąsiad przestał mnie zalewać?

Każda nieruchomość powinna mieć kanalizację,dzięki której możliwe jest odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
Każda nieruchomość powinna mieć kanalizację,dzięki której możliwe jest odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
Rys. Małgorzata Ślińska
Działka budowlana, na której usytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przepisy prawa dopuszczają odprowadzanie wód opadowych na własny, nieutwardzony teren, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

Woda z dachu tylko u siebie

Woda opadowa z posesji nie może być przyczyną zalań czy podtopień u sąsiadów. Niektórzy właściciele domów świadomie (tak, jak to ma miejsce w sytuacji naszej Czytelniczki) lub bezmyślnie zmieniają spływ wód opadowych, narażając innych na zalania. Takie działanie jest niezgodne z prawem.

Zgodnie z § 29 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione. Konsekwencją powyższego postępowania jest więc powiadomienie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który dokona kontroli i nakaże podjęcie prac zmierzających do przywrócenia stanu zgodnego z prawem - właściwego odprowadzania wody z rury spustowej.

Odszkodowanie

Jeśli działanie sąsiada wyrządziło szkody (zalane ściany, odpadający tynk), wówczas można w trybie procesu cywilnego dochodzić odszkodowania za wyrządzoną szkodę. Taką możliwość wprowadza art. 144 Kodeksu cywilnego zasadą, zgodnie z którą właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłóciły korzystanie z działek sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą z położenia nieruchomości.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 z 1964 r. ze zmianami; poz. 93)

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Ratunku! Sąsiad mnie zalewa!