Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Oszczędzaj nieodnawialne źródła energii - inwestuj w pierwsze paliwo, cz. 4 - okna dachowe

Tekst Ludomir Duda, Wiesław Rudolf

W poprzednich odcinkach cyklu przedstawiliśmy efekty, jakie przynoszą inwestycje w lepsze ocieplenie podłogi na gruncie, ścian zewnętrznych i dachu oraz w lepsze okna pionowe i ich dodatkowe wyposażenie w rolety. Do pełnego zamknięcia zewnętrznych przegród budynku pozostały nam jeszcze okna dachowe, które w naszym modelowym domu zostały zamontowane w dwóch połaciach dachowych, z których jedna jest skierowana na południe (cztery okna), a druga - na północ (trzy okna).

14284852 https bi
Fot. Velux
Czas na okna dachowe

Już w poprzednim artykule, przy okazji analizowania wpływu rodzaju okien pionowych na zużycie energii do ogrzewania domu, zwracaliśmy uwagę, że nie jest to takie proste jak w odniesieniu do przegród nieprzezroczystych, takich jak ściany czy dach budynku. Mamy tu bowiem do czynienia nie tylko ze stratami ciepła, ale także z jego zyskami (co akurat w okresie zimowym jest oczywiście zjawiskiem korzystnym).

O ile więc w odniesieniu do ścian zewnętrznych czy dachu można najogólniej powiedzieć, że czym są one cieplejsze tym lepiej (oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, wynikających z kosztów dodatkowej izolacji), o tyle w oknach zarówno pionowych, jak i dachowych, sprawa się komplikuje - wraz ze zmniejszaniem się współczynnika przenikania ciepła Ug zestawu szybowego, maleje też wartość współczynnika przepuszczalności energii promieniowania słonecznego "g", a to oznacza, że im bardziej ograniczamy straty ciepła przez okna, tym mniejsze będą zyski ciepła.

Analizę bilansu strat i zysków przez okna dachowe w naszym domu modelowym (o wymiarach 78 × 140 cm) przeprowadziliśmy przy następujących założeniach:

- okna "normowe", spełniające wymagania przepisów budowlanych (mają tak słabe parametry, że trudno je znaleźć w ofercie producentów) mają współczynniki U = 1,8 i g = 67%; ich szacunkowy koszt określiliśmy na 1200 zł;

- okna standardowe, obecnie najczęściej kupowane, o U = 1,4 i g =62%, których średnia cena wynosi 1500 zł;

- okna energooszczędne, o U = 1,0 i g = 46%, które można kupić średnio za 2500 zł;

- aluminiowe rolety zewnętrzne z lamelami wypełnionymi pianką termoizolacyjną, których koszt wraz z montaże wynosi dla jednego okna 1150 zł.

Bilans zysków i strat przez różne rodzaje okien dachowych, bez rolet i wyposażonych w rolety, przedstawiamy w tabeli 1. Zarówno wartości strat, jak i zysków nie są jak widać zbyt duże, ale wynika to z przyjęcia w naszym domu małej liczby okien połaciowych, ponieważ poddasze jest w nim doświetlane także przez dwa okna pionowe znajdujące się w ścianach szczytowych.

W tabeli 2 przedstawiliśmy koszt PIERWSZEGO PALIWA uzyskanego dzięki zastosowaniu lepszych okien niż "normowe", w wariancie z roletami i bez rolet. Jak widać cena 1 kWh zaoszczędzonej w ten sposób energii jest stosunkowo wysoka, przy czym wzrasta ona wyraźnie przy zastosowaniu rolet. Wynika to ze znacznej ceny okien i rolet dachowych w porównaniu z oknami pionowymi i roletami do nich. Ale też trzeba mieć świadomość, że okna dachowe nie tylko doświetlają okna na poddaszu, ale też są fragmentem dachu, przez co są znacznie silniej eksploatowane niż ich ścienne odpowiedniki. Pamiętajmy też, że dla okien dachowych alternatywą są znacznie droższe i trudniejsze do wykonania lukarny.Należy tutaj podkreślić, że w naszych rozważaniach zajmujemy się tylko okresem zimowym. A przecież w okresie letnim, gdy policzymy koszty klimatyzacji przegrzanych pomieszczeń na poddaszu, wyposażone w rolety okna dachowe o niskim U okażą się niezastąpione.

Pierwsze paliwo dzięki większej izolacyjności cieplnej domu

W naszym cyklu pora na pierwsze podsumowanie. Do tej pory określaliśmy, jakie efekty w postaci zaoszczędzonej energii, którą w polskich warunkach najczęściej uzyskuje się przez spalanie paliw kopalnych, dają inwestycje w cieplejsze, niż tego wymagają przepisy, podłogę na gruncie, ściany i dach, ale także okna pionowe i dachowe oraz wyposażenie ich w rolety.

W odniesieniu do nieprzezroczystych przegród zewnętrznych budynku, staraliśmy się przy zwiększaniu ich izolacyjności termicznej, zachować racjonalność techniczną i ekonomiczną, dzięki czemu koszty zaoszczędzonej energii były zaskakująco niskie. Dość powiedzieć, że cena jednostkowa PIERWSZEGO PALIWA, czyli tego, które dzięki dodatkowemu ociepleniu ścian, dachu i podłogi na gruncie nie zostanie spalone, jest kilkukrotnie niższa od najtańszego - w polskich warunkach - węgla, nie mówiąc już o gazie czy oleju opałowym. Trzeba przy tym podkreślić, że przy ustalaniu ceny węgla nie uwzględniliśmy kosztów jego transportu i wywozu popiołu, ani też wydatków na obsługę węglowych urządzeń grzewczych (nawet jeśli zajmują się tym sami właściciele, ma to swoją cenę).

Nieco inaczej wygląda sytuacja z oknami. O ile bowiem jedynym zadaniem ocieplenia ścian czy dachu jest zmniejszenie strat ciepła w budynku, o tyle okna "robią" to przy okazji, gdyż ich podstawową funkcją jest doświetlanie pomieszczeń i zapewnienie wzrokowego kontaktu ze światem jego domownikom. Ci ostatni mają zresztą wciąż rosnące wymagania wobec okien (na przykład, żeby rzadko wymagały konserwacji, łatwo się otwierały i zamykały, były odporne na złodzieja itp.), a to wszystko ma swój wpływ na ich cenę, szczególnie okien dachowych. Trudno jest wydzielić z kwoty, którą trzeba wydać za okno, tę część, którą płacimy za jego parametry termiczne, a te są dla nas tutaj najbardziej interesujące. Ponieważ nie umieliśmy tego zrobić, operowaliśmy w naszych rozważaniach całkowitym kosztem okien (i rolet), mając świadomość, że w ich wypadku obliczone koszty PIERWSZEGO PALIWA są sporo zawyżone.

Mimo tego cena PIERWSZEGO PALIWA obliczona dla inwestycji w lepsze parametry termiczne zewnętrznych przegród domu jest niezwykle atrakcyjna. Z zestawień w tabelach 3 i 4 wynika, że w zależności od przyjętego wariantu okiennego jego cena za 1 kWh wynosi 5,6 lub 9,8 gr!

W wariancie I okna nie są wyposażone w rolety, co obniża koszty inwestycyjne i co za tym idzie cenę PIERWSZEGO PALIWA. My jednak zdecydowanie opowiadamy się za wariantem II z roletami, choćby dlatego, że pozwalają one zdecydowanie ograniczyć latem przegrzewanie pomieszczeń. Dlatego powinno się w nie wyposażać okna, przynajmniej te od południa i zachodu.Cena 1kwh pierwszego paliwa

Dzięki inwestycji w solidniejsze ocieplenie przegród zewnętrznych domu oraz lepsze okna (najlepiej, gdy wyposażone są w rolety) jesteśmy w stanie zaoszczędzić rocznie ok. 8000 kWh energii cieplnej. To mniej więcej 1/3 ciepła potrzebnego do ogrzewania takiego dom, jak nasz, ale zbudowanego jedynie zgodnie z polskimi wymaganiami w zakresie izolacyjności termicznej. Drugie tyle zamierzamy zaoszczędzić na wentylacji, którą zajmiemy się w następnym numerze, jednocześnie poprawiając komfort mieszkańców. Jeśli wydatki inwestycyjne poniesione na podniesienie standardu energetycznego naszego domu podzielimy przez okres jego eksploatacji, to okaże się, że koszt 1kWh zaoszczędzonej energii jest bardzo atrakcyjny.Porównanie ceny zaoszczędzonej energii, czyli PIERWSZEGO PALIWA, z kosztami wytworzenia 1 kWh energii z różnych paliw kopalnych wypada bardzo korzystnie, w dodatku jest ona stała, a tamte stale rosną.Pierwsze paliwo w połowie domów

Na zakończenie zobaczmy, jakie byłyby roczne oszczędności poszczególnych paliw (węgla, gazu lub ropy naftowej) i średnie zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, gdyby połowa nowych inwestorów indywidualnych (jest ich w roku średnio około 35 000), lepiej ociepliła swoje domy i zakupiła lepsze okna (najlepiej z roletami), czyli inaczej mówiąc postawiła najpierw na PIERWSZE PALIWO.Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykładSkomentuj:

Oszczędzaj nieodnawialne źródła energii - inwestuj w pierwsze paliwo, cz. 4 - okna dachowe