Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Odszkodowanie z ubezpieczenia po powodzi - prawnik radzi

Tekst: Małgorzata Kapelusiak

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie we właściwym towarzystwie ubezpieczeniowym - w formie pisemnej, wypełniając stosowny wniosek (czasami formularz dostępny jest na stronie internetowej).

Zalane i zniszczone przez wodę domy można sprzątać i remontować, nie czekając na wizytę agenta ubezpieczeniowego - nie będzie to przeszkodą w uzyskaniu odszkodowania. Trzeba natomiast wykonać dokumentację fotograficzną, a wszystkie zniszczone przez wodę sprzęty (AGD i RTV, meble, dywany, obrazy) złożyć w jedno miejsce tak, aby można było oszacować ich wartość.

W trakcie procedury likwidacji szkody ubezpieczyciel ustala wartość odszkodowania, która winna obejmować całość szkody spowodowanej zdarzeniem objętym ubezpieczeniem. Jeżeli kwota odszkodowania zadowala poszkodowanego, ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty kwoty bezspornej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Gdy nie zgadzamy się na wysokość proponowanego przez ubezpieczyciela odszkodowania, mamy prawo wniesienia skargi bądź zażalenia do ubezpieczyciela, a ten winien w ciągu 30 dni ją rozpatrzyć. Jeśli decyzja ubezpieczyciela jest dla nas niekorzystna, nie pozostaje nic innego jak - na własny koszt - zamówić wycenę u rzeczoznawcy majątkowego. Gdy wnioski zawarte w opinii eksperta będą odmienne niż te, które prezentuje ubezpieczyciel, pozostaje droga sądowa, czyli wystąpienie z pozwem skierowanym przeciwko ubezpieczycielowi, o zapłatę różnicy między tym, co było oferowane przez ubezpieczyciela a ustaloną przez nas wartością szkody.

Warto nadmienić, że w sytuacjach nadzwyczajnych ubezpieczyciele wysyłają w dotknięte powodzią tereny dodatkowych likwidatorów szkód i wypłacają zaliczki na poczet odszkodowania. Wiele firm ubezpieczeniowych stosuje też uproszczoną ścieżkę likwidacji - wystarczy zgłoszenie strat przez telefon, dotyczy to jednak szkód o stosunkowo niewielkiej wysokości (do 5 tys. zł).

Podstawa prawna: Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU nr 124, poz.1151, z 2003 r., ze zmianami).

Skomentuj:

Odszkodowanie z ubezpieczenia po powodzi - prawnik radzi