Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Czego nie wolno zapisać w umowie

Małgorzata Reut

W umowie nie mogą znaleźć się zapisy sprzeczne z prawem, na przykład:

 • przyznające tylko jednej ze stron prawo do dokonywania wiążącej interpretacji postanowień umowy oraz wprowadzania zmian (w tym również możliwości rozwiązania umowy);

 • uzależniające zawarcie umowy od zawarcia innej umowy (np. umowa pożyczki zawarta pod warunkiem, iż pożyczkobiorca sprzeda pożyczkodawcy samochód);

 • zwalniające z obowiązku zwrotu wpłaconych kwot w razie odstąpienia od umowy;

 • nakładające rażąco wysokie kary;

 • zobowiązujące jedną ze stron do wykonania świadczenia niemożliwego - na przykład umowa o dzieło zastrzegająca, iż ekipa budowlana ma prowadzić prace bez najmniejszych nawet hałasów i zabrudzeń;

 • wykorzystujące przymusowe położenie, niedołęstwo albo niedoświadczenie strony - np. umowa pożyczki zawarta na wysoki procent z osobą chorą i potrzebującą pieniędzy na leczenie lub umowa kupna-sprzedaży antyków od osób nieświadomych ich wartości;

 • mające na celu obejście prawa - na przykład strony podpisują korzystniejszą podatkowo umowę darowizny, choć tak naprawdę zawierają umowę kupna-sprzedaży.

  Zobacz projekty domów

  • Więcej o:

  Skomentuj:

  Czego nie wolno zapisać w umowie