Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak ocieplić i uszczelnić płyty fundamentowe?

Redakcja Pressland

Płyty fundamentowe w każdym domu jednorodzinnym muszą być wykonane jak najdokładniej. Dlatego warto wiedzieć, w jaki sposób ocieplić i uszczelnić te elementy. Jeszcze przed budową płyty fundamentowej ważne jest usunięcie tak zwanego humusu i wymiana części znajdującej się pod spodem ziemi na podsypkę stabilizującą ze żwiru i piasku. Podstawowe wiadomości na temat płyt fundamentowych wpływają na to, że podstawa domu jest solidna. I właśnie dlatego należy się o to tak dokładnie zatroszczyć.

Jak ocieplić i uszczelnić płyty fundamentowe?
Jak ocieplić i uszczelnić płyty fundamentowe?
Fot. shutterstock

Co trzeba wiedzieć o typowej płycie fundamentowej?

Na wyrównanym oraz na utwardzonym podłożu należy umieścić ocieplenie. Mogą to być płyty z polistyrenu ekstrudowanego układane w jednej, dwóch lub nawet w trzech warstwach. Jest to przede wszystkim uzależnione od tego, jaka ma być łączna grubość termoizolacji. Na obwodzie przyszłego budynku należy zamocować pionową opaskę z płyt polistyrenowych, jaka będzie później pełniła rolę termoizolacji krawędzi płyty. Na początku jednak zastępuje ona szalunek. Na płytach ociepleniowych rozkłada się grubą folię, a na niej umieszcza stalowe kratownice zbrojeniowe, rozprowadzając mieszankę betonową. Inwestorzy bardzo często stosują zbrojenie rozproszone, z włókien stalowych dodawanych do mieszanki betonowej. Nie trzeba wtedy używać stalowych kratownic lub wystarczy je zastosować w małej ilości. Poza polistyrenem bardzo często stosuje się szkło piankowe pod postacią kruszywa.

 

Jak ocieplić i uszczelnić płyty fundamentowe?
Jak ocieplić i uszczelnić płyty fundamentowe?
Fot. shutterstock

Dwa najpopularniejsze produkty do ocieplenia płyt fundamentowych to styropian EPS 200 oraz polistyren XPS, a więc polistyren ekstrudowany. Materiał ten ma bardzo niską nasiąkliwość, dyfuzyjność oraz wysoką nośność. Przy obliczaniu płyt fundamentowych trzeba wziąć pod uwagę to, że każda izolacja cieplna jest gruntem sprężystym. Dokładnie wykonane obliczenia, uwzględniające ten fakt nie dopuszczają do tak zwanego „pełzania materiału”. Zjawisko to opiera się na nieustannym procesie odkształcania się płyt termoizolacyjnych. W efekcie, tracą one swoje właściwości izolacyjne. Dlatego, każdorazowo należy dokładnie przyglądać się parametrom podawanym przez producentów. Styropiany wykazujące gorsze parametry obliczeniowe mają kilkukrotnie większą nasiąkliwość i niekorzystną dyfuzyjność. Wymagają one lepszego dozbrojenia płyty betonowej oraz wykonania lepszej hydroizolacji. Trzeba mieć świadomość, że płyt styropianowych nie powinno się umieszczać wprost na gruncie, tylko na folii. Z kolei, polistyren XPS może mieć kontakt z gruntem, nawet tym najbardziej wilgotnym.

 

Jak ocieplić i uszczelnić płyty fundamentowe?
Jak ocieplić i uszczelnić płyty fundamentowe?
Fot. shutterstock

Trwałe uszczelnienie ścian fundamentowych

Uzyskanie suchego i całkowicie wodoszczelnego podpiwniczenia nie jest proste. Natomiast, należy o to zadbać, by w przyszłości nie było mowy o szkodach spowodowanych wilgocią. Jako, że wilgoć może przenikać do pomieszczenia z różnych stron to należy zadbać o to, by zagwarantować pełną ochronę i warunki suche i wolne od pleśni za pomocą połączenia kilku systemów uszczelnienia. W pierwszej kolejności należy wyrównać podłoże, wypełniając wszystkie ubytki. Następnie, należy wykonać uszczelnienie połączeń ścian z posadzką. Kolejne etapy to: uszczelnienie przepustów rur, uszczelnienie ściany fundamentowej w strefie przypowierzchniowej, uszczelnienie masami bitumicznymi modyfikowanymi polimerami, nałożenie włókniny ochronnej i poślizgowej. Ostatnie zadania to naklejenie płyt drenażowo – izolacyjnych oraz montaż płyt ochronno – drenażowych. Wszystkie, zastosowane materiały powinny być nośne i odporne na wodę. Dużą uwagę należy zwracać na parametry izolacyjne. Zalecana grubość termoizolacji wynosi 20 centymetrów.

W przypadku domów pasywnych jest to 30 centymetrów. To, z czego zostanie wykonana hydroizolacja zależy od warunków gruntowych. Poza grubą folią można też zdecydować się na tak zwany fibrobeton, a więc beton ze zbrojeniem rozproszonym. Uszczelnienie płyty fundamentowej daje gwarancję tego, że dom nie będzie poddany negatywnemu wpływowi wilgoci. Ocieplenie i uszczelnienie to dwa podstawowe procesy, o jakie należy zadbać.

    Więcej o:

Skomentuj:

Jak ocieplić i uszczelnić płyty fundamentowe?