Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ocieplenie domu. Jak ocieplić podcień?

Monika Karda

Jeśli podcień znajduje się w narożu domu, jego strop wymaga podparcia przynajmniej jednym, zazwyczaj żelbetowym słupem, który z kolei powinien być ocieplony lub obudowany ciepłym materiałem.

wejście do domu, podcień
Ocieplenie na słupie osłania się zaprawą zbrojącą i wykańcza tymi samymi materiałami, co resztę domu
Fot. Krispol

Ocieplenie stropu

Strop podcienia zwykle ociepla się tym samym materiałem i w taki sam sposób jak ściany zewnętrzne domu. Jak w każdym miejscu ocieplenia, tak i tu ważne jest zachowanie ciągłości warstwy izolacji. Zapobiegnie się w ten sposób nadmiernej ucieczce ciepła na zewnątrz, która nie tylko zwiększałaby rachunki za ogrzewanie, ale i doprowadziłaby do kondensacji pary wodnej na wychłodzonych powierzchniach przegród, a tym samym - do ich zagrzybienia. Izolacja termiczna ułożona pod stropem, od strony zimniejszego miejsca, pozwala uniknąć wykroplenia się pary wodnej w stropie.

Ocieplenie słupa

Słup od fundamentu do stropu trzeba osłonić ociepleniem. Można, zwłaszcza na dole - do wysokości cokołu na ścianach - zastosować polistyren ekstrudowany. Ma on niższy niż styropian współczynnik przewodzenia l i jest niemal nienasiąkliwy. Dzięki temu słup w swojej dolnej części nie tylko będzie bardziej odporny na zawilgocenie, ale i zachowa ten sam poziom współczynnika przenikania ciepła U przy mniejszej grubości. Pozostałą część słupa ociepla się płytami styropianu o większej grubości niż polistyrenu ekstrudowanego, zaczynając - tak samo jak przy ociepleniu ścian domu - od montażu metalowych listew startowych.

Skomentuj:

Ocieplenie domu. Jak ocieplić podcień?