Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Najlepsze metody na sprawdzenie szczelności budynku

Redakcja Pressland

Badanie szczelności budynku jest bardzo ważne, chociażby ze względu na to, że pomimo zastosowania najlepszych materiałów i użycia nowych technologii nie można mieć 100% pewności co do szczelności powietrznej budynku. Prawidłowe uszczelnienie zapewnia oszczędność energii w sezonie grzewczym oraz lepszą izolację i niższą temperaturę w upalne dni.

Najlepsze metody na sprawdzenie szczelności budynku
Najlepsze metody na sprawdzenie szczelności budynku
Fot. shutterstock

Metoda Blower Door test

Blower Door test to najbardziej znana metoda badania szczelności budynków. Jest ona wykonywana przy użyciu zamontowanego na szczelnej plandece wentylatora oraz aparatury pomiarowej pozwalającej określić przepływ powietrza w ustalonych warunkach ciśnienia.

To pomaga z kolei wyznaczyć wskaźniki określające poziom szczelności dla badanego budynku. Najczęściej używa się do tego wskaźnika n50 [1/h] oznaczającego krotność wymian ciepłego powietrza w obiekcie podczas 1 godziny przy różnicy ciśnień wynoszącej 50 Pa. Daje to możliwość precyzyjnego wykrycia nieszczelności poprzez zastosowanie markerów dymnych, kamer termowizyjnych oraz anemometrów termoelektrycznych.

Najlepsze metody na sprawdzenie szczelności budynku
Najlepsze metody na sprawdzenie szczelności budynku
Fot. shutterstock

Test Blowe Door dzieli się na trzy etapy: zaplanowanie badań, przygotowanie budynku oraz wykonanie badań. Pierwszy etap, czyli zaplanowanie badań jest szczególnie ważny dla budynków o większej i bardziej skomplikowanej kubaturze. Wówczas poznaje się geometrię budynku, strukturę funkcjonalną poszczególnych pomieszczeń, elementy systemu wentylacyjnego, a także można zaplanować miejsce, w jakim zostanie ułożony wentylator.

Przygotowanie budynku polega na zabezpieczeniu otworów, jakie zazwyczaj wykorzystywane są do wentylacji oraz komunikacji. Wynika to z tego, że podczas przeprowadzanego testu przepływ powietrza musi się odbywać wyłącznie przez nieszczelności.

Ostatnim etapem jest wykonanie badań. Jeszcze przed ich rozpoczęciem muszą być spełnione odpowiednie warunki środowiskowe. Najważniejszym jest brak porywistego wiatru,
ze względu na to, że zgodnie z normą różnica ciśnień pomiędzy wnętrzem i na zewnątrz
nie może przekraczać 5 Pa, a prędkość na zewnątrz powinna być mniejsza niż 6 m/s. Równocześnie, iloczyn wysokości budynku i różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz
nie może przekraczać 500 m*K.

Test przeprowadzany jest dla stanu surowego zamkniętego lub dla budynku użytkowanego. W pierwszym przypadku przeprowadza się go przed pracami wykończeniowymi. Wtedy wszystkie otwory w budynku – okna, drzwi, otwory przewodów kominowych – powinny być zamknięte lub zaślepione. Na tym etapie można zweryfikować założenia z projektu budynku i poprawić ewentualne błędy, jeszcze przed użytkowaniem obiektu. Badania w budynkach już użytkowanych mają na celu podnieść komfort mieszkańców lub użytkowników budynku. Wpływają także na obniżenie kosztów eksploatacji. Należy je przeprowadzać przy działającej instalacji grzewczej lub klimatyzacyjnej.

Zastosowanie pomiarów szczelności budynku

Badanie szczelności budynku pozwala na szybkie wykrycie defektów i nieszczelności oraz zmniejsza koszty ich usuwania. Korekta w stanie surowym jest znaczenie bardziej opłacalna
i praktyczna. Należy zaś mieć świadomość, że nawet takie detale jak nierówno założone gniazdko wpływają niekorzystnie na energooszczędność obiektu. Testy sprawdzają się świetnie jako narzędzie monitoringu dla prawidłowości prac budowlanych.

Najlepsze metody na sprawdzenie szczelności budynku
Najlepsze metody na sprawdzenie szczelności budynku
Fot. shutterstock

Najczęściej, przy pomocy testów sprawdza się: szczelność przejść instalacji przez przegrody, szczelność izolacji przeciwwodnych, docieplenie poddasza oraz wykonanie ogrodu zimowego.

Szczelność powietrzna przekłada się bezpośrednio na: efektywność termiczną budynku, wysokość kosztów eksploatacyjnych, właściwości akustyczne, komfort cieplny użytkowników oraz na bezpieczeństwo techniczne konstrukcji i przegród budowlanych. Ma to tym większe znaczenie, że ciągle zaostrzają się dyrektywy europejskie oraz polskie przepisy prawa budowlanego co do energooszczędności budynków.

Po przeprowadzonych testach różnice można zauważyć już po zakończeniu pierwszego sezonu grzewczego. Po paru zaś zwróci się koszt wykonanych uszczelnień. W przypadku starszych domów termomodernizacja i uszczelnienie skutkują nawet 50% obniżeniem kosztów grzewczych. Szczelny dom, z dobrze działającą wentylacją nie sprzyja też rozwojowi grzybów i pleśni, co wpływa korzystnie na zdrowie mieszkańców.

    Więcej o:

Skomentuj:

Najlepsze metody na sprawdzenie szczelności budynku