Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Hydroizolacja domu. Budując dom musisz to wiedzieć

Redakcja Pressland

Bardzo ważnym elementem technicznym w każdym domu jest hydroizolacja. Jej prawidłowe wykonanie ochrania dom skutecznie przed wilgocią i wodą. Hydroizolacja wpływa także na prawidłową eksploatację domu, dając gwarancję jego trwałości.

Hydroizolacja domu. Budując dom musisz to wiedzieć
Hydroizolacja domu. Budując dom musisz to wiedzieć
Fot. shutterstock

Skutki nadmiernej wilgoci

Nie trzeba być ekspertem od budownictwa, aby wiedzieć, że woda wywiera negatywny wpływ na materiał budowlany. Zawilgocenie sprawia, że poszczególne elementy tracą właściwości izolacyjne oraz doprowadza do zwiększenia strat cieplnych w budynku. Materiały o dużym czynniku rozmiękania, do jakich zalicza się na przykład gips zmniejszają swoją wytrzymałość mechaniczną. Wówczas też dochodzi do zniszczenia płyt gipsowo – kartonowych, tynków, czy podkładów gipsowych. Na dodatek, dochodzi do korozji chemicznej tynków, ścian murowanych oraz betonowych. Można to zauważyć, kiedy na zewnętrznych ścianach budynku pojawiają się mchy i porosty. Wilgoć wchłaniana przez podłoże szkodzi również domownikom. W domu pojawia się nieprzyjemny zapach, zacieki, grzyby, pleśnie, bakterie oraz owady. Powietrze w domu, w którym jest zwiększona wilgotność względna sprawia, że mieszkańcy mogą poczuć się gorzej. Wilgoć w domu może wywołać takie stany chorobowe jak: alergie, grzybice, choroby układu oddechowego, reumatyczne, a nawet nowotwory. Dlatego też, aby zapobiec nadmiernej wilgoci w domu należy zadbać o dokładną hydroizolację dachów i fundamentów. Należy też odizolować pomieszczenia mokre.

Wilgoć w domu
Wilgoć w domu
Fot. shutterstock

Wilgoć, zależnie od swojego pochodzenia może być materiałowa lub eksploatacyjna. Wilgoć materiałowa powstaje w wyniku zawilgocenia wbudowanych materiałów i wtedy określa się ją jako wilgoć technologiczną. W obrębie wilgoci materiałowej wyróżnia się także typ kondensacyjny, pojawiający się na skutek nagromadzenia pary wodnej wydzielanej przez człowieka przy gotowaniu. Wilgoć materiałowa może być też wilgocią kapilarną, pojawiającą się w przegrodach budowlanych na skutek transportu wody o różnym pochodzeniu, jaka dostaje się do struktury muru. Kiedy mówi się o wilgoci eksploatacyjnej to chodzi o tę, która powstaje na skutek nieprawidłowego użytkowania obiektu. Jej przyczynami są:
zła wentylacja budynku, korzystanie z łaźni, sauny lub pralni.

Sposoby ochrony przed wilgocią

Najskuteczniejsze sposoby ochrony przed wilgocią to: wykonywanie izolacji pierwotnych na etapie wznoszenia budynku, rozwiązanie czasowe pod postacią chowania wilgoci i coli, stałe obniżanie wilgotności przegrody budowlanej i wilgotności powietrza w pomieszczeniach, wykonywanie izolacji wtórnych, wykonywanie izolacji o charakterze konstrukcyjnym, bądź osuszanie przegród sposobem naturalnym lub sztucznym. Najważniejszy wymóg wobec izolacji wodochronnych jest to, by były one szczelne oraz ciągłe. Ma to tym większe znaczenie w przypadku miejsc łączenia się izolacji: na arkuszach papy i foliach.

Hydroizolacja domu. Budując dom musisz to wiedzieć
Hydroizolacja domu. Budując dom musisz to wiedzieć
Fot. shutterstock

Do najczęściej wykorzystywanych materiałów hydroizolacyjnych zaliczają się: płynne i plastyczne materiały bitumiczne, materiały bentonitowe, papy, folie płaskie polietylenowe i PCV, folie tłuczone z polietylenu oraz folie paroszczelne.

Znaczenie hydroizolacji

Izolowanie przed wilgocią dotyczy zarówno domów podpiwniczonych, jak i tych, w których nie ma piwnic. Elementy znajdujące się pod gruntem muszą być wyjątkowo zabezpieczone. Hydroizolacja chroni przed niszczącym działaniem wody przesiąkającej wzdłuż ścian lub podciąganej kapilarnie, a także przed wysoką wodą gruntową. Jeśli poziom wody gruntowej jest wysoki to lepiej zrezygnować z domu z piwnicą. Skuteczną ochroną jest prawidłowe wykonanie izolacji poziomej, zapobiegającej kapilarnemu podciąganiu wody przez ściany.

Hydroizolacja domu. Budując dom musisz to wiedzieć
Hydroizolacja domu. Budując dom musisz to wiedzieć
Fot. shutterstock

W domach bez piwnic wykonuje się również izolację pionową, zapobiegającą przedostawaniu się wilgoci do fundamentów oraz do wnętrza budynku. Bardzo ważne jest również uwzględnienie izolacji przeciwwilgociowej pod podłogami. Należy zadbać o całkowitą hydroizolację budynku, ponieważ skutki nadmiernej wilgoci są szkodliwe dla zdrowia domowników, a pozbycie się ich domaga się sporych nakładów finansowych.

    Więcej o:

Skomentuj:

Hydroizolacja domu. Budując dom musisz to wiedzieć