Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Dodatek osłonowy 2022 - kiedy wypłata?

Red.

17 grudnia 2021 ustawa o dodatku osłonowym została przyjęta przez parlament. To ważny element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, która ma pomóc zrównoważyć rosnące ceny energii gazu i żywności. Z tego wsparcia będzie mogło skorzystać blisko 7 mln gospodarstw domowych. Na ten cel przeznaczono kwotę ponad 4 mld zł. Analizujemy dodatek osłonowy 2022 r.

Dodatek osłonowy 2022 r
Dodatek osłonowy 2022 r
Fot. Shutterstock/Megagwiazda

Co warto wiedzieć o dodatku osłonowym?

W oczekiwaniu na dodatki, aby zniwelować rosnące ceny energii państwo wprowadziło jeszcze tarczę inflacyjną, czyli obniżkę VAT-u na prąd i zniosło akcyzę. Dodatkowo funkcjonuje tzw. dodatek osłonowy z dopłatami do nośników energii, z tym że jest on uzależniony m.in. od osiąganego dochodu na osobę tj.:

  •  2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
  •  1500 zł dla gospodarstwa wieloosobowego.

Niestety dodatek osłonowy obowiązuje tylko do końca października. Mamy więc naprawdę mało czasu. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane. Pieniędzy więc nie zobaczymy...
Dodatek osłonowy ma charakter świadczenia rodzinnego – nie jest objęty podatkiem dochodowym , ani nie podlega egzekucji.

Dla kogo dodatek osłonowy 2022?

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę .

Uwaga! Dodatek ten  przysługuje nie tylko osobom mieszkającym we własnych domach, również mieszkańcy bloków mogą starać się o pieniądze z tego tytułu. 

Prawo do dodatku osłonowego mają też osoby mieszające w wynajętych mieszkaniach, bo prawo do niego nie ma nic wspólnego z własnością czy wynajmowaniem mieszkania.

Jak otrzymać środki pieniężne? Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Wysokość dodatku zależy od liczby osób należących do wspólnego gospodarstwa domowego. Im większa liczba osób, tym będzie wyższy. I tak dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób i 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Przekroczony przeciętny miesięczny dochód? W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotą dodatku osłonowego tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy? Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej . W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przyznanie dodatku przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie wymaga wydania decyzji (decyzja będzie wydawana w przypadku odmowa przyznania dodatku osłonowego).

Przyznanie dodatku osłonowego - skąd czerpać informacje?

Najistotniejsze informacje na temat dodatku osłonowego znajdziecie na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tam też można pobrać wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres e-mail. Wnioskodawca może również zasięgnąć informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w urzędzie.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

Ile czeka się na wypłatę dodatku osłonowego?

Jeśli złożycie wniosek do 31 października 2022 r. to wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Jeśli złożyliście wniosek w styczniu przepisy nie zakazują ponownego złożenia wniosku o wypłatę dodatku.

    Więcej o:

Skomentuj:

Dodatek osłonowy 2022 - kiedy wypłata?