Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Dofinansowanie do gazu 2023. Warunki

Robert Gutowski

Jeżeli w twoim gospodarstwie domowym źródłem ogrzewania jest gaz ziemny możesz ubiegać się o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. Refundacja jest możliwa na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. 2022 poz. 2687). Ministerstwo Klimatu i Środowiska ocenia, że dopłatą zostanie objęte ok. 300 000 gospodarstw domowych. Dofinansowanie do gazu - do kiedy, komu przysługuje i jak się o nie ubiegać?

Dofinansowanie do gazu
Dofinansowanie do gazu
Fot. Shutterstock/Vova Shevchuk

Komu przysługuje dopłata do ogrzewania gazem?
Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska "w 2023 roku w ramach obowiązującej ustawy mrożącej ceny gazu obowiązuje ustalona maksymalna cena za gaz na poziomie 200,17 zł netto/MWh. Stawką objęci są odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej. Obok gospodarstw domowych do tej grupy należą też spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, producenci ciepła lokalnego dla gospodarstw domowych w spółdzielniach, podmioty użyteczności publicznej: szkoły, uczelnie, żłobki, przedszkola, szpitale i pomoc społeczna, kościoły i organizacje pozarządowe."

Komu przysługuje zwrot podatku VAT? Aby otrzymać refundację należy spełnić 2 główne kryteria. Przede wszystkim refundacja przysługuje osobie korzystającej z ogrzewania gazowego. Chodzi tu o urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, które są zgłoszone lub wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ( CEEB). Po drugie, gospodarstwo domowe musi spełniać jedno z kryteriów dochodowych:

  • w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł,
  • w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Ile wynosi dofinansowanie?

Refundacja dotyczy kosztów podatku VAT, które poniosły gospodarstwa domowe w 2023 r., ogrzewające się gazem i spełniające kryterium dochodowe dodatku osłonowego. Dlatego też niezbędnymi załącznikami, które należy dołączyć do wniosku są:

  • faktura VAT (dokumentująca dostarczenie paliw gazowych; faktura z zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT),
  • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę VAT.

To różni obecne dofinansowanie do gazu ziemnego od tego, które obowiązywało w 2022 roku. Wówczas właściciele gospodarstw jednoosobowych lub wieloosobowych, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest ogrzewanie gazowe za pomocą gazu LPG, mogli składać wnioski na jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie do gazu? Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT. Może to zrobić do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT. Istnieje możliwość złożenia wniosku po tej dacie, ale koniecznie w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Jak wypełnić i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

  1. Elektronicznie - poprzez wysyłkę pisma na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację. Wniosek można podpisać profilem zaufanym. Zrób to tutaj: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne. Można go złożyć także przy użyciu aplikacji mObywatel. Aplikację pobierzesz tu: https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1

  2. Osobiście na piśmie w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miejskim (lub w innych ośrodkach, na podstawie udzielonego upoważnienia, np.: ośrodki pomocy społecznej, centrum usług społecznych). Wzór wniosku jest dostępny w urzędach oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/


Aby złożyć wniosek o dodatek do gazu najlepiej wejść na stronę https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dodatek-do-innych-zrodel-ciepla. Tam znajdziemy wszelkie informacje prawne dotyczące składania wniosku, wymaganych dokumentów i terminów. Tam też znajdziemy krótki film instruktażowy jak wypełnić wniosek, poradnik i wzór wniosku na zwrot VAT dla gospodarstw domowych ogrzewających się gazem.

Jak dowiedzieć się czy dofinansowanie zostało przyznane?

Na decyzję o rozpatrzeniu wniosku czeka się do 30 dni. Jeżeli wniosek został złożony elektronicznie, zaraz po jego złożeniu, wnioskujący otrzymuje informację z potwierdzeniem. Jeżeli we wniosku podaliśmy adres e-mail, pocztą elektroniczną otrzymamy informację o przyznaniu dofinansowania i możemy czekać na wypłaty dodatku.

    Więcej o:

Skomentuj:

Dofinansowanie do gazu 2023. Warunki