Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Deklaracja CEEB a dodatek do ogrzewania. Kiedy należy złożyć deklarację?

Robert Gutowski

Do końca czerwca mieliśmy czas na złożenie deklaracji na temat tego, czym ogrzewamy nasze domy. W przeciwnym razie czekają nas nieprzyjemności ze strony władzy, a mianowicie kara w wysokości nawet 5 tys. złotych. Niezłożenie deklaracji do ewidencji CEEB skutkuje także brakiem przyznania dodatków węglowego i do innych źródeł ciepła.

Deklaracja CEEB
Deklaracja CEEB
Fot. Shutterstock/Marco de Benedictis

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - podstawowe informacje

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ( CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem zbierania tych informacji jest – według twórców CEEB - stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której każda gmina w Polsce będzie mogła podejmować odpowiednie działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Docelowo znajdzie się tam znacznie więcej danych, m.in. o stanie technicznym budynków, udzielonych dotacjach (np. na termomodernizację, fotowoltaikę), kontrolach straży miejskiej, przeglądach kominiarskich czy kontrolach zagospodarowania odpadów.

Co to jest deklaracja CEEB?

Deklaracje złożone do bazy CEEB mają za zadanie zbierać informacje o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy właściciel domu lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację CEEB, aby sprecyzować z jakiego  źródła ogrzewania korzysta.

Czy deklaracja CEEB jest obowiązkowa?

Do złożenia deklaracji zobowiązany jest każdy właściciel lub zarządca budynku, jeśli źródło spalania paliw nie przekracza 1MW nominalnej mocy cieplnej. Niezłożenie deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków może skutkować nałożeniem kary sięgającej nawet 5 tys. złotych.

CEEB deklaracja - do kiedy?

Jeżeli nasze główne źródło ciepła zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklaracje ceeb powinniśmy byli złożyć do końca czerwca 2022 r. W przypadku nowo uruchomionych źródeł ciepła, czyli po 1 lipca 2021 roku, obowiązek złożenia dokumentu musimy wypełnić do 14 dni (od dnia uruchomienia źródła ciepła).

Deklaracja CEEB -jak wypełnić?

Bazę centralnej ewidencji emisyjności budynków nadzoruje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Na stronie urzędu znajdziemy dokładną instrukcję wypełnienia deklaracji krok po kroku: https://www.gunb.gov.pl/strona/instrukcje. Jak więc możemy to zrobić? Oto kilka podstawowych informacji.

Logowanie i uwierzytelnianie

Wejdź na stronę: www.ceeb.gov.pl w celu logowania się i wybierz opcję „Zaloguj się przez Węzeł Krajowy, aby złożyć deklarację”, a następnie uwierzytelnij swoją tożsamość Profilem Zaufanym, eDowodem lub za pośrednictwem systemu banku. Po zalogowaniu do aplikacji dostępne są dwie zakładki: "Budynki" (gdzie możesz dodać dane budynku, edytować i usunąć budynek, którego dotyczy deklaracja, dodać i złożyć deklaracje) lub "Deklaracje" (gdzie możesz dowolnie filtrować wypełnione przez Ciebie deklaracje, edytować, pobrać plik PDF oraz dodać i złożyć deklaracje). Deklaracje możesz złożyć na dwa sposoby: - rozpoczynając od dodania budynku w zakładce "Budynki" lub poprzez dodanie deklaracji w zakładce "Deklaracje".
Dodawanie budynku

Dodaj dane adresowe budynku, którego dotyczy deklaracja. Wybierz opcję „+ Dodaj Budynek”, która znajduje się w górnej części ekranu, a następnie uzupełnij wyświetloną metrykę budynku uzupełniając m.in. adres nieruchomości. W tym celu skorzystaj z automatycznej bazy adresowej. Jeżeli nie znalazłeś swojej ulicy lub budynku – dopisz je ręcznie. Aby prawidłowo dodać budynek, wszystkie pola muszą zostać wypełnione. Dodany budynek jest widoczny w panelu głównym w zakładce "Budynki". Teraz można do danego budynku:

 • dodać Deklaracje A (jeżeli dotyczy budynku mieszkalnego);
 • dodać Deklaracje B (jeżeli dotyczy budynku niemieszkalnego).

Dla jednego budynku możesz złożyć dowolną liczbę deklaracji, a także dołączyć zarówno Deklaracje A jak i Deklaracje B. Trzeba pamiętać, że możliwość edycji i usunięcia budynku nie jest dostępna po złożeniu deklaracji.
Składanie deklaracji

Sposób składania Deklaracji A oraz Deklaracji B jest taki sam. Można to zrobić z poziomu zakładek „Budynki” lub "Deklaracje".

Jeżeli chcesz złożyć deklarację CEEB z poziomu zakładki "Budynki":

 • w zakładce "Budynki" znajdź budynek, dla którego chcesz złożyć deklaracje. Rozwiń dostępne akcje dla budynku i wybierz opcję „Dodaj Deklarację A”, a następnie wypełnij deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
 • określ parametry budynku (rodzaj budynku, a także, czy deklaracja dotyczy wszystkich, czy wybranych lokali) i wybierz opcję
  dodaj źródło/a ciepła właściwe dla budynku poprzez wybór „+Dodaj kolejne źródło ciepła”. Określ wszystkie źródła ciepła i spalania paliw. Możesz dodawać dowolną liczbę pozycji. Z rozwijanej listy wybierz rodzaj źródła ciepła zainstalowanego w budynku oraz określ jego liczbę. Określ, czy wybrane źródło ciepła jest eksploatowane, a także jaka jest jego funkcja. W każdej chwili możesz usunąć wybrane źródło ciepła poprzez wybór opcji „Usuń źródło ciepła”.
 • jeżeli wybierzesz z rozwijanej listy takie źródło ciepła jak: - kocioł na paliwo stałe z ręcznym lub automatycznym podawaniem paliwa; zostaniesz poproszony o określenie klasy kotła oraz rodzaju stosowanego paliwa. Rodzaj stosowanego paliwa określasz dla wszystkich źródeł ogólnie, bez wskazania, które paliwo przeznaczone jest dla danego kotła.
 • w polu „Dane kontaktowe” uzupełnij informację, czy składasz deklarację jako właściciel czy zarządca budynku, podaj swoje imię i nazwisko lub nazwę instytucji, a także opcjonalnie telefon kontaktowy oraz adres e-mail. Określ, czy Twoje dane adresowe są tożsame z adresem budynku/lokalu, którego dotyczy deklaracja. Jeżeli Twoje dane są tożsame z adresem budynku/lokalu to znaczy, że możesz złożyć swoją deklarację. Wybierz opcję „Złóż”. przed złożeniem wniosku dokładnie go sprawdź ponieważ opcji „Złóż” nie można już cofnąć! Dlatego system zapyta Cię, czy jesteś pewien, że chcesz złożyć swoją deklarację.
 • jeżeli dane adresowe nie są tożsame z adresem budynku/lokalu, którego dotyczy deklaracja należy zaznaczyć, że dane nie są tożsame oraz wybrać opcję „Przejdź dalej”, która umożliwi wpisanie nowego adresu.
 • uzupełnij pola dotyczące danych adresowych. Możesz w tym celu skorzystać z automatycznej bazy adresowej. Jeżeli nie znalazłeś swojej ulicy lub budynku – dopisz je ręcznie Po uzupełnieniu wszystkich pól – możesz złożyć deklarację.
 • w każdym momencie, możesz zapisać wersję roboczą deklaracji i wrócić do jej wypełnienia w późniejszym terminie. W tym celu wybierz opcję „Zapisz wersję roboczą”. Twoja deklaracja została wprowadzona i będzie dostępna w zakładce „Deklaracje”.

Złożenie deklaracji z poziomu zakładki "Deklaracje"

Wejdź w zakładkę "Deklaracje" i wybierz opcję „+Dodaj Deklaracje”. Określ, czy deklaracja dotyczy budynków/lokali mieszkalnych czy niemieszkalnych. Następnie wybierz adres budynku, dla którego chcesz złożyć deklarację, wybierz opcję „Dodaj deklaracje” i wypełnij ją odpowiednio. Aby skorzystać z opcji dodawania deklaracji z poziomu zakładki "Deklaracji", musisz wcześniej dodać budynek w zakładce "Budynki". W innym wypadku, nie będzie możliwy wybór adresu budynku i tym samym złożenie deklaracji. Jeżeli deklaracja została złożona, system poinformuję Cię o tym, wyświetlając komunikat o sukcesie, a Twoja deklaracja otrzyma status „złożona”. Informacje o statusie Twoich deklaracji, znajdziesz w zakładce Deklaracje.

CEEB deklaracja - jak złożyć?

Przypomnijmy, deklarację składamy w wyznaczonym terminie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wskazujemy w niej źródła ogrzewania i spalania paliw. Można to zrobić w wersji papierowej zanosząc wypełniony dokument do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania lub przez internet za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu. Osoby wykluczone cyfrowo, i te, które nie posiadają profilu zaufanego lub po prostu nie będą chciały składać deklaracji w formie elektronicznej, mogą dokument wysłać listem poleconym albo złożyć go bezpośrednio w urzędzie gminy.

Jakie źródła ciepła składają w deklaracjach Polacy?

Do listopada 2022 r. deklarację złożyło już ponad 9 milionów Polaków. Źródła ciepła czy spalania paliw, które trzeba zgłaszać to:

 • miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
 • kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
 • kocioł olejowy, - pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania. (paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy).

Nie zgłaszamy deklaracji CEEB w przypadku innych źródeł ciepła niż te, które są w niej wymienione (np. paneli fotowoltaicznych czy klimatyzatorów).

Nie złożyłeś deklaracji CEEB? Nie otrzymasz dodatku węglowego

Do 30 listopada 2022 r. można ubiegać się o dotacje: dodatek węglowy, a także dodatek do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych. Jednym z podstawowych warunków, które trzeba spełnić, aby zostały prawidłowo rozpatrzone, jest zgłoszenie źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB. Mogą to zrobić właściciele domu lub zarządcy budynku.

  Więcej o:

Skomentuj:

Deklaracja CEEB a dodatek do ogrzewania. Kiedy należy złożyć deklarację?