Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Elektroniczny dziennik budowy 2023 - czy będzie obowiązkowy? Co warto wiedzieć?

Robert Gutowski

Elektroniczny dziennik budowy to kolejny etap cyfryzacji procesów administracyjnych w zakresie budownictwa. Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta nowelizacją ustawy Prawa budowlanego już od stycznia 2023 r. będzie można prace budowlane prowadzić w formie elektronicznej. Nowelizacja prawa budowlanego to nie tylko dziennik budowy w postaci elektronicznej, ale także wprowadzenie cyfrowej książki obiektu budowlanego, elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (system e-CRUB) oraz portal e-Budownictwo. Jak będzie działał elektroniczny dziennik budowy już niedługo ? Sprawdźmy.

Elektroniczny dziennik budowy
Elektroniczny dziennik budowy
Fot. Shutterstock/Rawpixel.com

Elektroniczny Dziennik Budowy to system teleinformatyczny opracowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Elektroniczny dziennik budowy - co należy wiedzieć?

Dziennik budowy to wedle ustawy urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania w formie wpisów: "przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót". Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia. Od stycznia 2023 r. będzie można wybrać sposób prowadzenia dziennika. Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła zmiany, wedle których dziennik budowy będziemy prowadzić w wersji papierowej, albo elektronicznej. Wersja elektroniczna nie będzie możliwa jedynie w przypadku robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej. Dziennik budowy w postaci elektronicznej prowadzony będzie za pomocą systemu EDB.

System EDB - Elektroniczny Dziennik Budowy (Cyfrowa książka obiektu budowlanego) będzie oficjalną rządową aplikacją do prowadzenia elektronicznego dziennika budowy. Skorzystanie z systemu będzie możliwe dzięki uruchomieniu standardowej przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Jak podają autorzy tego rozwiązania, system EDB będzie dawał możliwość:

 • wystąpić z wnioskiem do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie dziennika budowy – całkowicie bezpłatnie,
 • dodawać i korygować wpisy do dziennika budowy,
 • dodawać uczestników procesu budowlanego,
 • zarządzać czasem pełnienia obowiązków kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
 • upoważnionego przedstawiciela inwestora,
 • złożyć dziennik budowy do organu nadzoru budowlanego po zakończeniu budowy.

Jak z niego korzystać?

Adres strony internetowej, na której udostępniony będzie dostęp do systemu EDB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie obsługującego go urzędu. Aby prowadzić elektroniczny dziennik budowy i korzystać z aplikacji EDB trzeba będzie, podobnie zresztą jak w przypadku składania innych dokumentów drogą cyfrową, posiadać jedną z następujących usług zaufania:

 • Profil Zaufany,
 • e-dowód,
 • konto w jednym z banków świadczących usługę zaufania (banki widoczne na stronie https://moj.gov.pl).

Inwestorzy będą mogli składać wniosek o dziennik budowy w systemie EDB, a wszystkie wpisy do dziennika będą dokonywane drogą elektroniczną. Dziennik budowy udostępniany będzie w systemie EDB uczestnikom procesu budowlanego przez organ nadzorujący na danym terenie, który będzie nadawał indywidualny numer dziennika. Co ważne, korzystanie z dziennika budowy prowadzonego w formie elektronicznej będzie możliwe offline, bez stałego dostępu do internetu.

EDB - ważne terminy

Elektroniczny dziennik budowy ma być dostępny dla użytkowników już od 26 stycznia 2023 r. Wówczas już inwestor będzie miał wybór, w jakiej formie chce go prowadzić: dziennika papierowego, czy dziennika budowy w postaci elektronicznej. Co ważne, po zmianie ustawy, dziennik budowy w postaci papierowej będzie wydawany do dnia 31 grudnia 2029 r., z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej.

Kto będzie miał dostęp do elektronicznego dziennika budowy?

Prawo dostępu do Elektronicznego Dziennika Budowy, jeżeli chodzi o przeglądanie wpisów, będą miały: organy administracji architektoniczno-budowlanej, inspektor nadzoru budowlanego , inne organy uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy.

Za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami ustawy odpowiada kierownik budowy. Uprawnionymi do dokonania wpisów w dzienniku budowy są:

 • uczestnicy procesu budowlanego,
 • geodeta uprawniony wykonujący na terenie budowy czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa,
 • upoważnieni pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

Zdalne wpisy w elektronicznym dzienniku budowy będą mogli więc dodawać wszyscy ww. uprawnieni do tego użytkownicy tak, jak było to w wersji papierowej. Każdy z nich będzie musiał zarejestrować się w systemie elektronicznego dziennika budowy poprzez utworzenie konta uczestnika procesu inwestycyjnego, sposób uwierzytelniania poprzez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail.

To system opracowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego z uwzględnieniem najwyższych standardów bezpieczeństwa

Czy elektroniczny dziennik budowy zastąpi ten papierowy?

Jak można zauważyć, w ostatnim czasie wprowadzonych zostało wiele zmian w prawie budowlanym pod kątem cyfryzacji procesów administracyjnych. Można więc wnioskować, że w kolejnych latach powoli będziemy odchodzić od wersji papierowych dokumentów. Tak, jak wspominaliśmy, po zmianie ustawy, dziennik budowy w postaci papierowej będzie wydawany do dnia 31 grudnia 2029 r., z wyjątkiem dziennika budowy dotyczącego robót budowlanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej. Już jednak są proponowane zmiany, aby skrócić ten okres. Jak będzie, przekonamy się, gdy elektroniczny system już ruszy i będzie miał szansę przekonać do siebie użytkowników.

  Więcej o:

Skomentuj:

Elektroniczny dziennik budowy 2023 - czy będzie obowiązkowy? Co warto wiedzieć?