Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Elewacja wentylowana. Czym się charakteryzuje? Jak ją zaplanować i wykonać?

Artykuł sponsorowany

Elewacja to kluczowy element każdego budynku, nie tylko ze względów estetycznych. Poprawność wykonania ścian zewnętrznych decyduje m.in. o temperaturze panującej we wnętrzach, wilgotności powietrza oraz murów, wpływa także na aspekt finansowy związany ze stratami ciepła w sezonie grzewczym. Dzisiejszy rynek oferuje szereg różnych standardów wykonania elewacji wraz z izolacją termiczną; do najpopularniejszych zalicza się metoda lekka mokra, ale coraz częściej konkurencję dla niej stanowi elewacja wentylowana. I to właśnie fasadę wentylowaną omówimy w kilku poniższych krokach.

Elewacja wentylowana. Czym się charakteryzuje? Jak ją zaplanować i wykonać?
Elewacja wentylowana. Czym się charakteryzuje? Jak ją zaplanować i wykonać?
Paroc

Najlepiej, by decyzja o wyborze rodzaju elewacji zapadła już na etapie zakupu lub opracowywania projektu budowalnego. Oba rozwiązania, zarówno elewację wentylowaną, jak i ocieplaną metodą lekką mokrą, łączy wspólny cel, czyli uzyskanie odpowiedniej izolacyjności termicznej pozwalającej spełnić obowiązujące wymagania. Ale na tym podobieństwa się kończą, różni je bowiem cała reszta – począwszy od samej konstrukcji, poprzez sposób wykonania, aż po finalny wygląd.

Ciepło, sucho, estetycznie

Elewacja wentylowana, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystuje cyrkulację powietrza. Oznacza to, że między warstwą izolacji termicznej, a okładziną elewacyjną pozostaje kilkucentymetrowa szczelina, poprzez którą wilgotne powietrze odprowadzane jest na zewnątrz w kierunku otworów. Atutem fasady wentylowanej jest fakt, że może być ona zastosowana zarówno w budynkach o konstrukcji szkieletowej czy żelbetowej, jak i w obiektach murowanych. Dlatego nie dziwi jej rosnąca popularność w budownictwie mieszkaniowym, inwestycjach biurowych, czy też modernizowanych obiektach użyteczności publicznej.

Kolejną zaletę fasady wentylowanej stanowi wysoki poziom ochrony wnętrza budynku przed wysokimi temperaturami w okresie letnim, ponieważ ciepło skumulowane w płycie nie przedostaje się do warstwy izolacji – mineralnej wełny elewacyjnej, tylko wraz z cyrkulującym powietrzem w szczelinie wentylacyjnej wydostaje się na zewnątrz. Dokładnie odwrotny efekt uzyskujemy zimą, kiedy to z kolei niskie temperatury nie przenikają bezpośrednio do warstwy izolującej w postaci wełny fasadowej. W budynku z elewacją wentylowaną nie występują więc duże skoki temperatur, co znacząco podnosi komfort życia jego mieszkańców.

Właściwie zaprojektowana i wykonana fasada wentylowana, ocieplona skalną wełną elewacyjną owocuje niewielkimi odchyleniami temperatury i wilgotności w konstrukcji nośnej, a co za tym idzie – uzyskaniem korzystnych, wymaganych przepisami parametrów izolacyjności termicznej

podkreśla Paweł Stempuchowski, ekspert firmy Owens Corning PAROC Polska.
Wełna fasadowa
Wełna fasadowa
Paroc

Fasada wentylowana eliminuje także skraplanie się pary wodnej po wewnętrznej stronie przegrody, a wyprowadzając wilgoć z budynku zapobiega rozwojowi grzybów i pleśni, tak niebezpiecznych dla zdrowia mieszkańców.

Warto wspomnieć, że połączenie izolacji ze skalnej wełny fasadowej ze szczeliną powietrzną oraz okładziną zewnętrzną tworzy również doskonałą barierę akustyczną, dzięki czemu zabezpiecza budynek przed dokuczliwymi dźwiękami z zewnątrz.

Na tym nie koniec plusów – ponieważ elewacja wentylowana z wykorzystaniem wełny elewacyjnej może opierać się na szerokim wachlarzu różnych podkonstrukcji, otwiera tym samym duże możliwości wizualnego wykończenia fasady.

Wełna elewacyjna do fasady wentylowanej
Wełna elewacyjna do fasady wentylowanej
Paroc

Parametry techniczne, czyli co trzeba wiedzieć?

Maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych, określa załącznik numer 2 do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Parametry uzależnione są od temperatury panującej w pomieszczeniach i prezentują się następująco:

Rodzaj przegrody/
temperatura w pomieszczeniu

Max. współczynnik przenikania ciepła U [W/m2K]

Ściany zewnętrzne

Przy ti ≥ 16°C

0,20

Przy 8°C ≤ ti < 16°C

0,45

Przy ti < 8°C

0,90

 

Opór cieplny ściany zewnętrznej możemy obliczyć zgodnie z PN-EN ISO 6946:2017-10 „Komponenty budowlane i elementy budynku”. Ze względu na szczeliny powietrzne oraz intensywny ruch powietrza w fasadzie wentylowanej, obliczony współczynnik przenikania ciepła U należy korygować m.in. o wpływ nieszczelności w warstwie termoizolacji oraz przechodzących przez nią łączników mechanicznych. Wpływ tych ostatnich określamy na podstawie PN-EN ISO 10211:2017-09 „Mostki cieplne w konstrukcji budowlanej. Przepływy ciepła i temperatury powierzchni. Obliczenia szczegółowe”.

.
.
Paroc

Jaka wełna elewacyjna do ocieplenia?

Należy pamiętać, że przy konstrukcjach szkieletowych fasad wentylowanych, na finalny współczynnik przenikania ciepła U ściany zewnętrznej wpływają właściwości przewodzenia ciepła samego materiału termoizolacyjnego (λ). Niska „lambda” wełny fasadowej powinna zatem stanowić kryterium istotne, aczkolwiek – nie jedyne.

Planując elewację wentylowaną, inwestorzy, projektanci i wykonawcy powinni wziąć pod uwagę niepalną, skalną wełnę elewacyjną. Zdecydowanie zalecamy zastosowanie zarówno standardowych, elastycznych płyt jako głównej warstwy termoizolacji, jak i sztywnych płyt pokrytych zintegrowaną membraną wiatroizolacyjną, która zapewniając szczelność przegrody, pozwala jednocześnie na swobodny przepływ pary wodnej

radzi Paweł Stempuchowski.
Fasada wentylowana
Fasada wentylowana
Paroc

Fasada wentylowana z kamienną wełną elewacyjną – układ warstw

  • Wewnętrzna powierzchnia: płyta gipsowa
  • Szkielet drewniany / elastyczna wełna fasadowa PAROC Solid (pierwsza warstwa)
  • Paroizolacja
  • Szkielet drewniany/ elastyczna wełna elewacyjna PAROC Solid (druga warstwa)
  • Sztywna płyta wiatroizolacyjna PAROC Cortex
  • Złącza zaklejane taśmą
  • Przekładka + szczelina wentylacyjna ≥ 20mm
  • Okładzina z drewna

Rozwiązania izolacyjne ze współczynnikiem U

PAROC Solid (łaty poprzeczne)

50 mm

50 mm

PAROC Solid (szkielet)

170 mm

200 mm

PAROC Cortex (wiatroizolacja)

50 mm

55 mm

Współczynnik przenikania ciepła U ściany [W/m2K]

0,13

0,12

Wypełniając drewniany szkielet dwiema warstwami skalnej wełny fasadowej o lambdzie równej 0,034 W/mK – jednej o grubości 170 mm i drugiej 50 mm, oraz uzupełniając to płytą wiatrochronną z wełny kamiennej o grubości 50 mm, możemy uzyskać bardzo ciepłą i energooszczędną przegrodę, której współczynnik przenikania ciepła U będzie wynosił zaledwie 0,13 W/m2K

- podsumowuje Paweł Stempuchowski, ekspert firmy Owens Corning PAROC Polska.

Badania PAROC potwierdzają, że zamontowana w ten sposób izolacja wiatrochronna nie tylko skutecznie zabezpiecza przed wiatrem, ale także w sposób znaczący zmniejsza ilość wilgoci w konstrukcji oraz redukuje mostki cieplne.

    Więcej o:

Skomentuj:

Elewacja wentylowana. Czym się charakteryzuje? Jak ją zaplanować i wykonać?