Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ile prądu zużywa piec elektryczny?

CP

Kotły elektryczne stosuje się w przypadkach, gdy niemożliwe jest podłączenie obiektu do gazociągu. Przy prawidłowym zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego i przestrzeganiu niezbędnych norm i standardów, poprzez zainstalowanie nowoczesnych urządzeń zabezpieczających i sterujących oraz zapewnienie dobrego zabezpieczenia termicznego obiektu, możliwe jest zorganizowanie sprawnego obiegu ogrzewania. Kluczowym elementem wyboru pieca jest zużycie energii elektrycznej.

Kocioł elektryczny
Kocioł elektryczny
Fot. Shutterstock/Gagarin Iurii

Piec elektryczny - podstawowe informacje

Wielu producentów oferuje dziś piece elektryczne, które różnią się właściwościami technicznymi i mocą. Niektóre modele mają też dodatkowy zestaw funkcji i mogą być instalowane w dowolnym pomieszczeniu. Istnieją piece z zamkniętą i otwartą komorą. Pierwsza opcja znacznie zwiększa pojemność cieplną pieca, ale wydłuża czas nagrzewania. Szybkość ogrzewania pomieszczenia i czas utrzymywania ciepła zależą od mocy pieca.
To ile prądu zużywa piec elektryczny, zależy od warunków pogodowych, lokalizacji i parametrów domu, warunków pracy pieca. I choć dokładne obliczenie zużycia nie jest możliwe, to nietrudno obliczyć przybliżoną wartość na podstawie dostępnych parametrów.

Moc pieca elektrycznego - co warto wiedzieć?

Moc kotłów elektrycznych waha się od 2 do 60 kW (istnieją nawet modele o mocy 400 kW do ogrzewania pomieszczeń produkcyjnych i handlowych). Piec elektryczny dobiera się w zależności od tego, jaka część pomieszczenia ma być ogrzewana i czy istnieje potrzeba ogrzewania wody. Aby określić moc i to ile prądu zużywa piec do ogrzewania domu, konieczne jest przeprowadzenie pełnej kalkulacji, biorąc pod uwagę nie tylko powierzchnię pomieszczenia, ale także wysokość stropów, poziom izolacji termicznej, liczbę okien, drzwi czy obecne jest zastosowanie sterowania pogodowego.
Najprościej zastosować proporcję, według której, przy jednoczesnym zamknięciu zaworów termostatycznych, należy zapewnić 1 kW mocy kotła na każde 10 m 2 powierzchni. Obliczenia pod kątem tego ile prądu zużywa piec elektryczny, są właściwe pod warunkiem odpowiedniej izolacji termicznej i wysokości stropu nie większej niż 3 m. Kotły elektryczne mogą być też regulowane na dwa sposoby – schodkowy i za pomocą potencjometru.

Ile prądu zużywa kocioł elektryczny?

Kocioł elektryczny, niezależnie od swoich parametrów, nigdy nie pracuje na maksimum swoich możliwości 24/7. Średnia wartość użytkowania funkcjonalnego wynosi około 40-70% maksymalnej wydajności, co oznacza, że pracuje tylko 9-16 godzin dziennie. Zużycie prądu obliczamy zatem nie pod kątem miesięcznej wydajności, ale godzinowej. Istnieje prosty wzór zużycia energii. Wartość maksymalnego możliwego zużycia energii w przypadku kotła elektrycznego o mocy 9 kW będzie równa ilości godzin, kiedy piec pobiera energię elektryczną przez jego moc. Ewentualne oszczędności można uzyskać wyłącznie przez wyłączenie kotła.

Technologia i standard ocieplenia budynku

Niezależnie od mocy pieca, istnieją inne czynniki, które aktywnie wpływają na zużycie energii. Te jest większe w przypadku np. nadmiernego wychładzania pomieszczeń. Ważne są też warunki pracy pieca. Należą do nich: oszczędność grzania (przy spadku temperatury o 1 ° C oszczędność energii sięga 5%), stały pobyt w domu i regulacja wskaźników w nocy. Kluczowe jest również prawidłowe wietrzenie pomieszczeń polegające na wymianie powietrza, gdy piec nie pracuje.
Zwróć uwagę na stan techniczny kotła. Większe zużycie energii generują zużyte elementy grzejne (rurowe grzejniki elektryczne). Gdy jako nośnik ciepła wykorzystywana jest woda, czasami na ściankach elementów grzejnych dochodzi do osadzania się kamienia, co skutkuje spadkiem wydajności do nawet do 70%. W przypadku kamienia kocioł elektryczny będzie musiał poświęcić więcej czasu i energii elektrycznej, aby ogrzać płyn chłodzący do wymaganej temperatury.
Dzięki zastosowaniu zaawansowanej nowoczesnej automatyki możliwe jest efektywniejsze sterowanie włączaniem grzałek elektrycznych, monitorowanie pracy pompy obiegowej, a także płynna regulacja temperatury. W droższych kotłach elektrycznych możliwe jest programowanie trybów pracy.

Ile prądu zużywa statystycznie piec elektryczny w 2023 roku – jakich kosztów można się spodziewać?

Znając parametry domu i jego straty ciepła (również mierzone w kW) można dokładniej obliczyć, to ile prądu zużywa piec elektryczny. Wydajność kotła elektrycznego = straty ciepła w domu, a ponieważ sprawność kotłów elektrycznych wynosi 99% lub więcej, możemy powiedzieć, że moc cieplna kotła elektrycznego będzie taka sama jak zużycie prądu. Zatem wartość strat ciepła w domu jest w przybliżeniu równa wartości zużycia energii elektrycznej przez kocioł elektryczny.Koszty ogrzewania zależą od następujących wartości:

 • 40 - średnia wymagana moc, jaką powinny mieć kotły elektryczne na 1 m3, 40 W/ m3.
 • S to powierzchnia domu/mieszkania.
 • H - wysokość sufitu.
 • Qo - straty ciepła przez okna, 100 W na każde okno.
 • Qd - straty ciepła przez drzwi, 200 W na każde drzwi.
 • K jest współczynnikiem zależnym od regionu; dla południowych regionów Polski można przyjąć 0,7-0,9, dla części centralnej - 1,2-1,4.
  Do obliczeń stosujemy zaś wzór: W \u003d (40 * S * h + Qo + Qd ) * k.
  Wiele zależy też od odpowiedniego doboru taryfy opłat i sposobu magazynowania ciepła i wentylowania pomieszczeń. W przypadku pieca elektrycznego nie należy przegrzewać pomieszczeń, a także zaniedbywać ich wentylacji.
  H2:Koszt ogrzewania elektrycznego domu 100 m2 - przykładowe wyliczenia
  Koszt ogrzewania elektrycznego domu o powierzchni 100 m2 będzie zależał od wielu czynników, takich jak strefa klimatyczna, izolacja termiczna budynku, rodzaj ogrzewania elektrycznego, ceny energii elektrycznej itp. Jednakże, mogę przedstawić orientacyjne wyliczenia kosztów na przykładzie:

Zakładając, że dom jest średnio izolowany i znajduje się w strefie klimatycznej umiarkowanej (zimno-mało mroźno), potrzebna moc grzewcza do utrzymania temperatury w domu wynosi około 7 kW. Oznacza to, że na godzinę zużywa się około 7 kWh energii elektrycznej.

Załóżmy, że cena energii elektrycznej to 0,70 zł/kWh brutto. W takim przypadku koszt jednej godziny ogrzewania domu wyniesie 4,90 zł brutto (7 kWh x 0,70 zł/kWh = 4,90 zł).

Jeśli zakładamy, że dom jest ogrzewany przez okres 6 miesięcy w ciągu roku, a czas trwania jednego dnia ogrzewania to 10 godzin, to koszt miesięczny wyniesie około 882 zł brutto (4,90 zł x 10 godzin x 30 dni = 1 470 zł, 1 470 zł x 6 miesięcy = 8 820 zł/10,0 = 882 zł).

Oczywiście, warto pamiętać, że powyższe wyliczenia są jedynie przykładowe i rzeczywiste koszty będą różnić się w zależności od wielu czynników.

Czy można obniżyć koszty ogrzewania elektrycznego?

By kilkukrotnie ograniczyć koszty ogrzewania, przede wszystkim konieczna jest dobra izolacja cieplna ścian domu. Jest to najskuteczniejsza opcja zmniejszenia wysokości rachunków. Duża ilość energii cieplnej jest marnowana ze względu na nieszczelność okien. Zastosowanie nowoczesnych okien PCV z wielowarstwowymi komorami powietrznymi pozwoli na ograniczenie zużycia energii cieplnej. Do izolacji ścian domu stosuje się materiały budowlane o niskim przewodnictwie cieplnym - styropian, wełna mineralna i inne. Ponadto konieczne jest wykonanie izolacji termicznej dachu domu i fundamentu;
Zmniejszeniu kosztów sprzyjają też automatyczne urządzenia sterujące do kotłów elektrycznych. Gdy w domu nie ma mieszkańców, praca kotła elektrycznego przełącza się w tryb ogrzewania rezerwowego, w wyniku czego zmniejsza się obciążenie. Aby zautomatyzować proces pracy kotła elektrycznego, można zastosować programowalne termostaty elektroniczne lub kotły ze wbudowanym oprogramowaniem.

  Więcej o:

Skomentuj:

Ile prądu zużywa piec elektryczny?