Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak zabezpieczyć ściany attykowe?

Tomasz Rybarczyk, architekt i inżynier budownictwa z 25-letnim doświadczeniem; ma uprawnienia do projektowania i kierowania budową bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; pełni funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; rzeczoznawca budowlany w zakresie projektowania i wykonawstwa; projektuje, opracowuje ekspertyzy, opinie techniczne, wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej

Attyki to ściany zewnętrzne wystające ponad dach, powinny więc być właściwie zaizolowane termicznie oraz zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi.

Ściany attykowe wymagają ocieplenia i starannie wykonanej izolacji przeciwwilgociowej
Ściany attykowe wymagają ocieplenia i starannie wykonanej izolacji przeciwwilgociowej
Tomasz Rybarczyk

Attyki pozwalają nadać kubistyczny charakter bryle budynku i przy okazji ukryć pokrycie oraz kominy i inne elementy – wentylacyjne, a także instalacji solarnej i fotowoltaicznej czy antenowej – wyprowadzone ponad pokrycie dachowe. Dobrze wykonane i zaizolowane będą zapewniać właściwą termoizolację górnych partii ścian zewnętrznych.

Ocieplenie ścian attykowych musi być połączone z ociepleniem stropodachu (i ścian zewnętrznych), żeby nie stały się one mostkiem cieplnym
Ocieplenie ścian attykowych musi być połączone z ociepleniem stropodachu (i ścian zewnętrznych), żeby nie stały się one mostkiem cieplnym
Tomasz Rybarczyk

Zachowanie ciągłości termoizolacji


Ściany zewnętrzne wystające ponad stropodach wymagają zachowania ciągłości termoizolacji nie tylko ścianami zewnętrznymi, ale i ze stropodachem. Dzięki temu ściany attykowe nie staną się liniowymi mostkami cieplnymi. Warstwa termoizolacji powinna otulać ściany attykowe od strony zewnętrznej, od góry oraz od strony wewnętrznej. Niekiedy zapomina się o ociepleniu górnych powierzchni ścian attykowych. Jeśli od góry nie ma termoizolacji attyk, strumień ciepła przenika w górę ścian i powstaje wówczas mostek liniowy po obwodzie budynku.


Zabezpieczenie attyk przed wilgocią


Attyki są narażone na działanie warunków atmosferycznych od góry, od wewnątrz (czyli od strony stropodachu) i od zewnątrz (czyli od strony zewnętrznej powierzchni ścian zewnętrznych). Dlatego osłania się je z trzech stron. Od zewnątrz zabezpiecza się je przed wilgocią za pomocą hydrofobowych wypraw (najczęściej tynków) lub innych tynków elewacyjnych. Od strony wewnętrznej zazwyczaj również są otynkowane. To najprostsza metoda zabezpieczenia ścian attykowych przed wpływami atmosferycznymi. Wyprawy tynkarskie są wówczas wykonane na ociepleniu w pełnym systemie ETICS.
Górne powierzchnie ścian attykowych zabezpiecza się przed działaniem opadów i wilgoci z zalegającego śniegu za pomocą obróbki blacharskiej. Pod obróbką nie musi być ułożona siatka z klejem.
Obróbka blacharska powinna być zakończona po obu stronach kapinosami, które będą powodować odrywanie się kropel wody i swobodne spływanie po pionowej powierzchni ściany attykowej. By nie tworzyć zacieków na elewacji, spadki obróbek blacharskich ścian attykowych powinny być skierowane do wewnątrz, w kierunku stropodachu. Powierzchnia stropodachu zaś powinna mieć ukształtowane spadki do lejów odpływowych odprowadzających wodę opadową z dachu do rur spustowych.
W miejscach, w których działanie wilgoci może być większe, np. przez zbieranie się wody opadowej, powstawanie worków śnieżnych, a więc w dolnych partiach attyk od strony stropodachu, ściany attykowe powinny być zabezpieczone dodatkowo hydroizolacją, która powinna zachowywać ciągłość z hydroizolacją stropodachu.

 

Zamocowanie obróbki blacharskiej


Ponieważ na górnej powierzchni ścian attykowych wykonuje się obróbkę blacharską, ważne jest jej prawidłowe zamocowanie. Działają na nią bowiem obciążenia wskutek ssania wiatru, który się zawija przy krawędziach budynku. Wówczas powstają dosyć duże siły powodujące odrywanie obróbki blacharskiej od górnej powierzchni attyki. Najlepiej, jeśli do niej przytwierdzi się wodoodporną płytę OSB zamocowaną na łatach ułożonych na górnej powierzchni muru łat. Łaty mocuje się w odległościach co 50-60 cm, ocieplając równocześnie przestrzeń między nimi styropianem lub polistyrenem XPS.
Mocowanie obróbki blacharskiej powinno zapewniać odkształcanie się jej wskutek między innymi ruchów spowodowanych działaniem wysokiej i niskiej temperatury.

Przed wykonaniem obróbki blacharskiej ścianę attykową zabezpiecza się folią izolacyjną
Przed wykonaniem obróbki blacharskiej ścianę attykową zabezpiecza się folią izolacyjną
Tomasz Rybarczyk
Zabezpieczenie przed opadami ściany attykowej od góry stanowi odpowiednio ukształtowana obróbka blacharska
Zabezpieczenie przed opadami ściany attykowej od góry stanowi odpowiednio ukształtowana obróbka blacharska
Tomasz Rybarczyk
Na górze attyk, na łatach, przytwierdza się wodoodporną płytę OSB
Na górze attyk, na łatach, przytwierdza się wodoodporną płytę OSB
Tomasz Rybarczyk
    Więcej o:

Skomentuj:

Jak zabezpieczyć ściany attykowe?