Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Jak wzmocnić tynki wewnętrzne?

Tomasz Rybarczyk, architekt i inżynier budownictwa z 25-letnim doświadczeniem; ma uprawnienia do projektowania i kierowania budową bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; pełni funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; rzeczoznawca budowlany w zakresie projektowania i wykonawstwa; projektuje, opracowuje ekspertyzy, opinie techniczne, wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej

Wykonując wewnętrzne wyprawy tynkarskie, niezależnie od tego, czy są to tynki gipsowe, cementowo-wapienne czy cementowe, mamy miejsca, w których dobrze jest je wzmocnić.

W miejscu podparcia nadproża oraz w narożach otworów (przejściowych, drzwiowych i okiennych) może dochodzić do koncentracji naprężeń, które spowodują powstawanie rys w tynku
W miejscu podparcia nadproża oraz w narożach otworów (przejściowych, drzwiowych i okiennych) może dochodzić do koncentracji naprężeń, które spowodują powstawanie rys w tynku
Tomasz Rybarczyk

Aby wzmocnić tynk wewnętrzny i zapobiec powstawaniu rys na ścianach i sufitach, zatapia się w nim siatkę zbrojącą z włókna szklanego, zazwyczaj taką, jaką stosuje się do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ETICS. Oczywiście, mogą to też być siatki specjalistyczne, np. bazaltowe, które przykleja się do powierzchni tynku.

 

Powody wzmacniania tynków


Tynki wzmacnia się najczęściej na ścianach. W murach tradycyjnych, niezależnie od zastosowanego materiału (bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego, pustaków ceramicznych, bloczków silikatowych lub innych), są miejsca, w których mogą pojawiać się rysy. Zalicza się do nich podparcia nadproży, naroża otworów (np. dolne i górne naroża okienne oraz górne naroża otworów drzwiowych), zmiany rodzaju podłoża oraz te miejsca, w których występują bruzdy czy nagromadzenie przewodów instalacyjnych. Są to też wszystkie te miejsca, gdzie popełniono błędy murarskie takie jak na przykład brak przewiązań, spoin lub źle wykonane spoiny.

 

Wzmocnienie tynku w narożach otworów


W miejscu podparcia nadproża oraz w narożach otworów zaleca się wzmocnienie tynku poprzez zatopienie w nim siatki tynkarskiej. Ułożyć ją należy pod kątem 45 stopni w formie pasów o długości 30-40 cm i szerokości 20-25 cm.

 

Wzmocnienie tynku przy zmianie podłoża


W ścianach i stropach są czasem miejsca, w których zmieniają się materiały, będące podłożem dla tynku (np. w ścianę wstawiony jest komin). Wówczas na łączeniu jednego materiału z drugim należy wzmocnić tynk siatką zbrojoną. Co prawda nie zawsze da się to wykonać, np. nie można zapobiec pękaniu tynku w miejscu, w którym w ścianę wstawiony jest słup drewniany, ponieważ dosyć duże odkształcenia drewna i tak będą powodować pękanie tynku na styku słup-mur. To miejsce najlepiej jest zdylatować albo zabudować w taki sposób, który będzie kompensować odkształcenia.

 

Wzmocnienie w miejscach nagromadzenia przewodów


Obecnie instalacje elektryczne najczęściej wykonuje się w warstwie tynku. Wg § 187 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm. Obecnie budynki mają bardzo rozbudowane instalacje elektryczne, więc na powierzchniach ścian i sufitów znajdują się miejsca, w których występuje nagromadzenie przewodów elektrycznych. W takich miejscach, w których tynk miałby przyczepność jedynie do przewodów, nie zaś do powierzchni ściany lub sufitu, trzeba zatopić siatkę tynkarską. Jej pasmo powinno być szersze niż szerokość wiązki przewodów, tak by siatka zachodziła na ścianę aż do miejsc, w których tynk zachowa przyczepność do podłoża.

 

Ratunek na źle wykonane roboty murarskie


Czasem wzmocnienia tynków wynikają z popełnionych wcześniej błędów murarskich, takich jak brak przewiązań murarskich czy źle wykonane spoiny. W takich przypadkach wzmocnienia siatkami powinny być przyjęte po wcześniejszej analizie przez uprawnionego rzeczoznawcę lub konstruktora.

Tam, gdzie jest dużo przewodów, potrzebne będzie wzmocnienie tynku
Tam, gdzie jest dużo przewodów, potrzebne będzie wzmocnienie tynku
Tomasz Rybarczyk
To, czy siatka będzie zastosowana jedynie na fragmencie ściany czy na całej jej powierzchni, zależy od decyzji specjalisty, który oceni, w jaki sposób, w konkretnym przypadku, należy wzmocnić tynk
To, czy siatka będzie zastosowana jedynie na fragmencie ściany czy na całej jej powierzchni, zależy od decyzji specjalisty, który oceni, w jaki sposób, w konkretnym przypadku, należy wzmocnić tynk
Tomasz Rybarczyk
Wzmocnienie tynku wewnętrznego siatką zbrojącą z włókna szklanego zapobiegnie powstawaniu pęknięć i rys w warstwie wyprawy tynkarskiej
Wzmocnienie tynku wewnętrznego siatką zbrojącą z włókna szklanego zapobiegnie powstawaniu pęknięć i rys w warstwie wyprawy tynkarskiej
Tomasz Rybarczyk
    Więcej o:

Skomentuj:

Jak wzmocnić tynki wewnętrzne?