Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

System ETICS – na co zwrócić uwagę?

Krzysztof Krzemień, dyrektor ds. technicznych w firmie TERMO ORGANIKA

Sprawdź, co jest ważne podczas termoizolacji ścian w systemie ETICS.

Układanie ocieplenia bez błędów
Układanie ocieplenia bez błędów
TERMO ORGANIKA

✓Stosowanie kompletnego systemu ociepleń. Systemowe rozwiązanie tylko jako spójny zestaw materiałów, po przeprowadzeniu odpowiednich badań ma krajową lub europejską ocenę techniczną (KOT, EOT). Współdziałanie produktów pochodzących z różnych systemów nie jest badane. Zastosowanie więc materiałów niewchodzących w skład systemu jest najczęściej powodem oddalenia ewentualnych reklamacji.


✓Sprawdzenie powierzchni, na której będzie mocowane ocieplenie. Brak oceny geometrii ścian, czyli ich równości oraz odchylenia od pionu, wiąże się ze zwiększonym zużyciem zaprawy klejącej, a nawet ze zróżnicowaniem grubości płyt termoizolacyjnych.


✓Przygotowanie podłoża przed przyklejeniem płyt. Przyklejanie płyt styropianowych zawsze powinno być poprzedzone przygotowaniem podłoża, czyli oczyszczeniem z kurzu, luźnych cząstek, usunięciem starych kruszących się tynków itp. Potrzebne jest też gruntowanie, szczególnie w przypadku podłoży bardzo nasiąkliwych, aby zmniejszyć ich chłonność.


✓Nakładanie kleju zgodnie z instrukcją. Klejenie płyt powinno odbywać się poprzez nałożenie kleju metodą pasmowo-punktową lub na całą powierzchnię płyty. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może powodować osłabienie przyczepności materiału termoizolacyjnego. Niepodparte krawędzie płyt uginają się, co utrudnia prawidłowe wykonywanie kolejnych etapów prac, skutkując brakiem trwałości całego układu ociepleniowego.


✓Przyklejanie płyt termoizolacyjnych z przewiązaniem. Dotyczy to szczególnie krawędzi budynków. W efekcie na elewacji mogą później pojawić się pęknięcia. Płyty muszą być układane na mijankę, a każdy kolejny rząd z przesunięciem krawędzi, najlepiej o połowę długości płyty.


✓Stosowanie listew i profili kątowych. Jest obowiązkowe przy obróbce otworów okiennych i drzwiowych, we wszystkich narożnikach bryły budynku i w miejscach, gdzie następuje zmiana grubości. Szczególnie ważna jest też strefa cokołowa, gdzie część elewacji zazwyczaj zmienia grubość izolacji (potrzebne są listwy z kapinosem).


✓Odpowiednie zakłady siatki zbrojeniowej. Brak zachodzenia na siebie kolejnych pasów siatki zbrojącej może być przyczyną podłużnych pęknięć na elewacjach. Pasy siatki muszą zachodzić na siebie na około 10 cm, tworząc ciągłą warstwę zbrojącą.


Zbrojenie diagonalne w narożach otworów okiennych i drzwiowych. To bardzo ważny detal zbrojenia w narożach w postaci ukośnych pasów z siatki wklejanych pod kątem 45° względem pionu czy poziomu. Ich brak może być bowiem przyczyną powstawania ukośnych pęknięć w tych miejscach.


✓Wypełnianie szczelin i nieciągłości izolacji pianą uszczelniającą PVC. Niedopuszczalne jest wypełnienie ewentualnych szczelin na połączeniach płyt styropianowych zaprawą klejącą cementową. Spoiny z zaprawy stają się mostkami termicznymi. Błąd taki ujawnia się także w postaci plam na elewacji. Ewentualne szczeliny zaleca się uzupełnić pianką poliuretanową.


✓Wyrównanie warstwy izolacji przed wykonaniem warstwy zbrojonej. Zabieg ten ma na celu usunięcie ewentualnych nierówności powstałych podczas przyklejania. Dodatkowo może też zwiększać przyczepność kleju do zatapiania siatki, co wpływa na trwałość i estetykę elewacji. Przetarcie izolacji może być wykonane za pomocą mechanicznych urządzeń do szlifowania z odciągiem pyłu lub ręcznych tarek, a pozostałości po szlifowaniu można usunąć za pomocą odkurzacza przemysłowego.


✓Poprawność osadzenia łączników mechanicznych (kołków). Jeśli są wymagane w projekcie, należy zastosować technikę montażu, w której talerzyk kołka schowany jest w warstwie izolacji, a otwór montażowy – zamknięty zaślepką styropianową. W innym przypadku powstaje niejednorodne podłoże, które będzie odróżniać się od pozostałych części elewacji w postaci tzw. efektu biedronki.


✓Brak uszczelnień przy ościeżnicach i obróbkach blacharskich. Styki tych elementów z ociepleniem muszą być wypełnione materiałem uszczelniającym – impregnowaną taśmą rozprężną lub uszczelniaczem. Ich brak może być przyczyną zawilgocenia w wyniku migracji wody deszczowej pod płyty.

    Więcej o:

Skomentuj:

System ETICS – na co zwrócić uwagę?