Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Mój prąd 2021: wniosek, dokumenty, dofinansowanie

Opracowanie Monika Wach

Do oszczędzania energii nie trzeba chyba nikogo namawiać. Zwłaszcza, że ceny prądu nieubłagalnie idą w górę. Wszyscy Ci, którzy mają w planach budowę lub remont domu, nie powinni dłużej zwlekać. Lepszego momentu na podjęcie tej decyzji może już nie być. Program Mój Prąd 3.0.- podajemy szczegóły.

Mój prąd 3.0
Mój prąd 3.0
Fot.Shutterstock/ratmaner

Program Mój Prąd

Jednym ze sposobów na tańszy prąd jest montaż paneli fotowoltaicznych. Niestety inwestycja ta nie należy do najtańszych. Na szczęście w tym przypadku możemy skorzystać z wielu programów wsparcia oferowanych zarówno przez rząd,  jak i samorządy. Jednym z nich jest Mój Prąd - unikatowy na dotychczasową skalę instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV)

Mój Prąd 3.0

Na początek kilka słów wprowadzenia. Ta osłona miała obejmować – poza wsparciem przedsięwzięć związanych z instalacjami fotowoltaicznymi – również włączenie do programu finansowania przydomowych ładowarek elektrycznych do samochodów, domowych akumulatorów lub akumulatorów ciepłej wody podgrzewanej nadwyżkami energii elektrycznej. Chodziło o to, aby prosumenci w jak największym stopniu sami wykorzystywali wyprodukowaną przez siebie energię. 

 

Być może w edycji 4.0 „Mojego Prądu” otrzymamy dofinansowanie do przydomowych ładowarek elektrycznych...
Być może w edycji 4.0 „Mojego Prądu” otrzymamy dofinansowanie do przydomowych ładowarek elektrycznych...
Fot. Shutterstock/Petair

Mój Prąd - wniosek, dotacje

„WERSJA A”.

Aby uzyskać wsparcie z programu Mój Prąd, należy zacząć od... zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej. Pieniędzy nie dostaniemy wcześniej. Jednocześnie należy skontaktować się z zakładem energetycznym w celu założenia w naszym domu licznika dwukierunkowego służącego do pomiarów ilości wprowadzonej i pobranej energii z ogólnej sieci. Podpisanie umowy z dystrybutorem jest warunkiem przyłączenia mikroinstalacji do systemu. Dopiero wówczas można ubiegać się od państwa o zwrot poniesionych wydatków.

Od 31 marca 2020 r. złożenie wniosku możliwe jest tylko online – w tym celu konieczne jest posiadanie e-dowodu lub profilu zaufanego. Jeszcze przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zadbać też o przygotowanie wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej. 

Samo wypełnienie wniosku nie jest skomplikowane, wystarczy wykonać następujące kroki:

 • Wejdź na stronę mojprad.gov.pl
 • Kliknij przycisk Złóż wniosek, który przeniesie Cię bezpośrednio na portal gov.pl, co umożliwi wypełnienie wniosku.
 • Wybierz sposób logowania – możesz skorzystać z profilu zaufanego lub e-dowodu.
 • Wypełnij wniosek, wpisując swoje dane oraz dane instalacji.
 • Niezbędne dokumenty dodaj jako załączniki do wniosku.
 • Zaakceptuj wymagane oświadczenia i potwierdź poprawność podanych informacji.
 • Złóż wniosek podpisując go elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub e-dowód w zależności od wybranej metody.

Uwaga! Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować, ani podmieniać w nim załączników.

Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę pocztową.

Mój prąd pełnomocnictwo - „WERSJA B”

Jest podobna do wersji A, czyli najpierw trzeba kupić i zamontować panele, a dopiero potem złożyć wniosek.  Jednak przez cały proces przyznania rządowych środków nie musimy przechodzić samodzielnie – możemy skorzystać z pomocy firmy, która zamontowała nam instalację.  Generalnie, taka usługa jest bezpłatna, a w zasadzie wliczona w koszt zakupu paneli w wybranej firmie.

Mój Prąd - formularz

Do prawidłowego wypełnienia formularza (niezależnie czy będzie to wersja A, czy wersja B) będziemy potrzebować:

 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem punktu poboru mocy, w którym go zainstalowano,
 • pełnomocnictwo - jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

Formularz od strony wizualnej przypomina standardowy PIT. Należy w nim podać:

 • cel (złożenie lub korekta wniosku),
 • swoje dane (PESEL, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email),
 • numer konta bankowego, na który ma wpłynąć dotacja,
 • własność instalacji (własność lub współwłasność),
 • lokalizację instalacji (należy w tym miejscu podać adres, jeżeli nie jest tożsamy z miejscem zamieszkania),
 • dane techniczne (moc w kW, koszt całkowity i kwalifikowany, datępłatności, numer umowy z OSD, datę przyłączenia instalacji, numer Punktu Poboru Energii, informację o montażu samodzielnym lub przez podmiot trzeci),
 • kwotę dotacji.

We wniosku należy też podpisać się pod wszystkimi podanymi oświadczeniami i podać liczbę załączników.

Mój prąd – najważniejsze pytania

Jeśli jeszcze nie jesteśmy zdecydowani na montaż instalacji fotowoltaicznej, bo wciąż mamy sporo wątpliwości, mamy nadzieję, że odpowiedzi na poniższe pytania pozwolą je rozwiać.   

 1. Na co dokładnie można przeznaczyć pieniądze z programu „Mój prąd”?
  Na wszystkie koszty związane z zakupem instalacji fotowoltaicznej, tj.: panele fotowoltaiczne, inwerter, systemy mocujące, okablowanie, montaż oraz niezbędne zabezpieczenia, w tym zabezpieczenia przeciwpożarowe.
 2. Czy program zakłada limit mocy dla danej instalacji fotowoltaicznej?
  Tak, dotację można uzyskać wyłącznie na instalację o mocy od 2 kWp do 10 kWp.
 3. Czy dopłaty z programu „Mój prąd” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną i programem „Czyste powietrze”?
  Tak, dotację z programu można połączyć z ulgą termomodernizacyjną w ramach PIT. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku powinna być pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania. W ramach ulgi termomodernizacyjnej w PIT można obecnie odpisywać od podatku dochodowego instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł.
  Dofinansowanie z programu rządowego Mój Prąd nie może być natomiast udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”.
 4. Czy dotacja z programu jest opodatkowana?
  Nie. Dotacja udzielona w ramach programu korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym PIT.
 5. Czy we wniosku podajemy kwotę brutto czy netto instalacji PV?
  We wniosku o dofinansowanie należy podać kwoty brutto.
 6. Czy instalacja PV może być wykonana tzw. siłami własnymi, pod warunkiem, że jej właściciel ma uprawnienia i odpowiednie kwalifikacje?
  Tak. W takiej sytuacji należy zaznaczyć to we wniosku oraz przedstawić stosowny załącznik (oświadczenie o samodzielnym montażu).
 7. Czy Mój prąd dotyczy budynków nowobudowanych? Budynek nie został jeszcze odebrany, jednak jest na takim etapie budowy, że istnieje możliwość zamontowania instalacji oraz korzystania z niej.
  Jeżeli budynek jest w budowie i posiada przyłącze tymczasowe podłączone na okres wykonywania robót to nie można ubiegać się o dofinansowanie w programie Mój Prąd. Natomiast jeśli jest wykonane przyłącze docelowe i OSD ma możliwość montażu licznika dwukierunkowego (podpisana umowa kompleksowa) to można wnioskować o dofinansowanie.
 8. Czy w ciągu trzech lat od dnia wypłaty dofinansowania (wymagany okres eksploatacji instalacji zgodnie z dokumentami Mój prąd) beneficjent może rozbudować instalację z własnych środków nie dokonując zmian w dofinansowanej części instalacji?
  Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązuję się do eksploatacji instalacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania we wskazanej we wniosku lokalizacji. Jeśli warunek ten będzie spełniony to nie ma przeciwskazań do przyszłej rozbudowy instalacji.
  Można rozbudować instalację bezpośrednio po otrzymaniu dotacji pod warunkiem, że rozbudowa nie będzie wiązała się z demontażem elementów (np. inwertera) instalacji, która podlegała dotacji. Dodatkowo rozbudowa nie podlega dofinansowaniu w ramach programu Mój prąd.
 9. Czy instalacja może być zamontowana na dachu budynku gospodarczego lub na gruncie. Oczywiście energia będzie produkowana na potrzeby budynku mieszkalnego.
  Dokumenty programu Mój Prąd nie określają miejsca zamontowania instalacji. Zatem nie ma znaczenia, gdzie będzie zamontowana instalacja (budynek mieszkalny, gospodarczy, itd.). Ważne jest, aby mikroinstalacja była podłączona przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE), była zawarta umowa kompleksowa oraz energia pochodząca z instalacji powinna służyć celom mieszkaniowym.
Mój Prąd 3.0
Mój Prąd 3.0
Fot. Shutterstock/Studio Harmony

Program MÓJ PRĄD  3.0 - zmiany od 1 lipca

Budżet Mojego Prądu 3.0 na 2021 rok to 534 mln zł

W momencie zakończenia naboru do edycji 2.0 inwestorzy z ogromną niecierpliwością czekali za odsłonę „Mojego prądu” w wersji 3.0, w której - jak już wspomnieliśmy - oprócz zwrotu kosztów na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych mieliśmy móc skorzystać z dofinansowania do magazynów energii i ciepła, systemów optymalizacji zużycia energii,  a także do ładowarek samochodowych.  Niestety na szumnych zapowiedziach się skończyło. Dotacje do tych rozwiązań mają się pojawić w 2022 roku w ramach programu Mój Prąd 4.0.

Ostatecznie „Mój prąd” 3.0 ruszył 1 lipca, ale – niestety – poza celem, jakim jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, jego główne zasady dotyczące dofinansowania zostały zmienione. I jak podkreślają eksperci niekoniecznie z korzyścią dla Kowalskiego. W każdym razie można powiedzieć, iż inwestycja nadal będzie opłacalna, aczkolwiek rozłożona w czasie…

 1. Zmniejszenie kwoty dotacji do mikroistalacji PV o mocy od 2 kW do 10 kW  z 5 do 3 tys. złotych. Jednocześnie nie będzie ona mogła przekroczyć 50% kosztów całej instalacji. Będzie więc niższa niż w latach 2019 i 2020, gdy beneficjenci mogli liczyć nawet na wspomniane 5 tys.
 2.  Powstał nowy generator wniosków – wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl lub poprzez stronę: www.mojprad.gov.pl. Aby to zrobić, należy posiadać profil zaufany lub e-dowód.
 3. (Szczegółowa instrukcja obsługi systemu GWD dostępna jest pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/Home/Help)
  Od 2021 roku nie jest możliwe składanie wniosków w formie papierowej. Takie wnioski papierowej będą automatycznie odrzucane.
 4. Pojawiła się konieczność umieszczenia tabliczki informacyjnej o uzyskaniu wsparcia z programu - po uzyskaniu dofinansowania, musimy niezwłocznie umieścić w  widocznym miejscu ( w miejscu lokalizacji inwestycji - np. na budynku/ogrodzeniu) - informację w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami (sugerowany format A3, lecz nie mniejszy niż A4), wykonanej we własnym zakresie, o treści: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd”. Na tablicy nie ma możliwości umieszczania innych informacji i znaków graficznych, w tym np. logotypów firm instalujących panele PV. Jest to związane z tym, że pieniądze na program „Mój prąd” otrzymaliśmy z Unii Europejskiej.  

 

O czym jeszcze musimy wiedzieć, jeśli chodzi o „Mój prąd” 3.0?

Programem Mój Prąd zajmuje się wyłącznie NFOŚiGW w Warszawie. Wniosków nie przyjmują i nie rozpatrują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW). Z innych, tym razem „dobrych” informacji warto wiedzieć, że dotacja z programu Mój Prąd nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym (PIT). Cała kwota trafia więc na nasz rachunek bankowy. Poza tym dotację z programu można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w ramach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł. Nie można natomiast łączyć jej ze wsparciem w ramach programu „Czyste powietrze” lub jakimikolwiek innymi programami dopłat lub subsydiowanych kredytów .

 

  Więcej o:

Skomentuj:

Mój prąd 2021: wniosek, dokumenty, dofinansowanie