Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Obowiązkowa deratyzacja - dla kogo jest wymagana i jak ją prawidłowo przeprowadzić?

MP

Każdy właściciel i zarządca nieruchomości jest objęty obowiązkiem przeprowadzenia deratyzacji. Jest to obowiązek prawny, który wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Zamiarem ustawodawcy jest kontrola populacji szkodników i zminimalizowanie ryzyka z nimi związanego, przede wszystkim rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Gminy właśnie rozpoczynają drugą turę jesiennej deratyzacji. Ważne jest, aby wiedzieć kto i w jaki sposób powinien podjąć działania zmierzające do likwidacji problemu.

Najczęściej spotykanymi gatunkami są szczur wędrowny (Rattus norvegicus) i szczur śniady (Rattus rattus). Ten pierwszy występuje w całej Polsce, natomiast szczur śniady - w miastach portowych i na zachodzie kraju
Najczęściej spotykanymi gatunkami są szczur wędrowny (Rattus norvegicus) i szczur śniady (Rattus rattus). Ten pierwszy występuje w całej Polsce, natomiast szczur śniady - w miastach portowych i na zachodzie kraju
fot. Shutterstock/Heiko Kiera

Ustawa z dnia 5.12.2008 r. jest dokumentem prawnym, który nakłada na mieszkańców miast obowiązek podjęcia działań mających na celu ograniczenie populacji szczurów i myszy. W art. 22 ust. 1 stwierdza: "Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności: (…) podpunkt 2) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki. Harmonogram oraz obszar określa prawo lokalne na szczeblu gminnym."

Ważne jest, aby nie lekceważyć deratyzacji

Choć mogłoby się wydawać, że szczury i ich choroby nie stanowią problemu w XXI wieku, jest to dalekie od prawdy. W Polsce według szacunków może żyć nawet 20 milionów szczurów. Większość z nich zamieszkuje miasta takie jak Wrocław, Szczecin czy Trójmiasto. Miasta te charakteryzują się infrastrukturą miejską, w skład której wchodzi wiele rzek i kanałów. Wolą mieszkać w miejscach, gdzie mają łatwy dostęp do wody i pożywienia. Nowoczesne ośrodki miejskie są ich naturalnym środowiskiem. Samica szczura jest zawsze w ciąży. Może ponownie urodzić nawet do 18 godzin po porodzie. W ciągu roku może urodzić średnio 60 dzieci. Zaniechanie czynności deratyzacyjnych może więc w krótkim czasie przysporzyć miastu i jego mieszkańcom naprawdę sporych problemów.

Akcje deratyzacyjne mają na celu ograniczenie populacji gryzoni w mieście ponieważ ich obecność stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Są szczególnie niebezpieczne ze względu na fakt, że pasożytują na nich wszy i pchły, które przenoszą wiele chorób groźnych dla ludzi, m.in.: tularemię i leptospirozę. W przypadku tej drugiej może dojść do zakażenia przez kontakt człowieka z żywnością zanieczyszczoną szczurzym moczem, w tym również po wypiciu napoju z puszki, na której ten mocz się znajdował. Szczury zanieczyszczają odchodami żywność, a tym samym ją niszczą. Powodują również szkody gospodarcze, uszkodzenia urządzeń i maszyn produkcyjnych. Potrafią dokonać zniszczeń instalacji elektrycznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodno-kanalizacyjnych oraz konstrukcji budynków. Co istotne dla włodarzy samorządowych, negatywnie wpływają też na wizerunek miasta.

Aleksandra Danielewska, ekspert Rentokil Polska, specjalistka w zwalczaniu szkodników.

W każdym roku przeprowadzane są co najmniej dwie akcje deratyzacyjne: wiosną i jesienią. Deratyzację można przeprowadzić samodzielnie lub z pomocą profesjonalnej firmy. Koszty ponosi właściciel nieruchomości. Niewykonanie prac będzie skutkowało mandatem karnym, za który grozi kara grzywny. y. Dla ewentualnej kontroli potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku jest paragon/faktura za zakup preparatu gryzoniobójczego lub usługę deratyzacji.

Nakazowi odszczurzania podlegają również firmy zarządzające obiektami przemysłowymi, biurowymi oraz handlowymi. Ponadto zakłady wytwarzania i przetwórstwa żywności, magazyny żywności i płodów rolnych, gospodarstwa rolne oraz obiekty użyteczności publicznej.

Procedury przeprowadzania deratyzacji

W przypadku deratyzacji przeprowadzanej samodzielnie, należy używać środków ogólnodostępnych do tego przeznaczonych. Bardzo ważne jest by wykonywać to zgodnie z instrukcją stosowania. Bardzo ważne jest, aby miejsce, w którym wyłożono preparat było wyraźnie oznaczone. Może to być kartka z adnotacją o wyłożeniu trutki stanowiącej niebezpieczeństwo dla ludzi i zwierząt. Wszystkie padłe gryzonie należy na bieżąco usuwać i przekazywać do firm specjalizujących się w ich utylizacji.

W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych zarządcy najczęściej korzystają z usług profesjonalnych firm pest control. Działanie na większą skalę wymaga bowiem fachowej oceny obiektów pod kątem szkodnikoszczelności oraz wiedzy dotyczącej biologii szkodników i bezpiecznych metod ich zwalczania.


Zabieg deratyzacji w przypadku zakładów produkcyjnych, magazynów, przeprowadza się za pomocą metod chemicznych lub fizycznych. W przypadku pierwszej ogromną zaletą jest bardzo duży wybór preparatów, które pozwolą na skuteczne wyeliminowanie gryzoni z obszaru, ale ich stosowanie dopuszczone jest wyłącznie na terenie zewnętrznym i tylko w przeznaczonych do tego urządzeniach tj. karmnikach deratyzacyjnych. Z kolei w pomieszczeniach stosuje się urządzenia mechaniczne, takie jak chwytacze gryzoni inaczej zwane pułapkami żywołownymi.

Aleksandra Danielewska, ekspert Rentokil.

Po pierwsze - profilaktyka

Skuteczna deratyzacja miast zależy od codziennego podejścia właścicieli nieruchomości i mieszkańców. Najważniejsze, by nie wyrzucać do kanalizacji resztek jedzenia i nie rozrzucać go dokarmiając ptaki i inne dzikie zwierzęta, ponieważ większą część z tego zjadają właśnie szczury.


Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę to zachowanie szczelności. Szczur przeciśnie się przez otwór o średnicy 12 mm, a mysz 6 mm. Dlatego wszystkie ubytki w ścianach, pęknięcia, szczeliny wokół okien, otwory technologiczne powinny być na bieżąco naprawiane. Drzwi, doki załadunkowe i rozładunkowe powinny być dokładnie zamykane i uszczelnione, a otwory ściekowe i kanalizacyjne zabezpieczone kratkami. Newralgiczne miejsca, w których osiedlają się gryzonie powinny być stale monitorowane, a trawa oraz krzewy przycięte na wysokość nie więcej niż 10 cm. Eliminuje to naturalne kryjówki szkodników.

Aleksandra Danielewska, ekspert Rentokil Polska.

Wszelkie odpady komunalne i poprodukcyjne, szczególnie przy produkcji spożywczej, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych kontenerach/pojemnikach, które należy regularnie opróżniać, czyścić i jak najczęściej dezynfekować.
Działania samorządu w kontekście eliminacji gryzoni, będą skuteczne tylko we współpracy z mieszkańcami, którzy powinni dbać o czystość miejsc w których żyją, spożywają posiłki oraz wspólnie użytkują. – Tak naprawdę wszyscy mamy realny wpływ na czystość naszych miast, a co za tym idzie większe bezpieczeństwo sanitarne. W związku z tym, każdy mieszkaniec, pracownik, czy najemca powinien zwracać baczną uwagę na kluczowe elementy higieny otoczenia oraz budynków. Tylko dzięki wspólnym działaniom możliwa będzie skuteczna walka ze szkodnikami w miastach.

    Więcej o:

Skomentuj:

Obowiązkowa deratyzacja - dla kogo jest wymagana i jak ją prawidłowo przeprowadzić?