Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ocieplenie ścian kompletnym systemem z grafitowym styropianem - to podstawa komfortowego domu.

sponsorowany

Konkretnym oczekiwaniem inwestora budującego dom jest płacenie niskich rachunków za komfort cieplny – jak najmniejsze koszty ogrzewania i ewentualnej klimatyzacji. Jak to zrobić? Odpowiedź jest stosukowo prosta; należy solidnie ocieplić budynek.

.
.
Termoorganika

Wykonanie skutecznej izolacji cieplnej budynku jest w obecnym budownictwie absolutną koniecznością i  wynika wprost: z potrzeby komfortu dla użytkowników oraz racjonalnego podejścia do projektowania. Dobrze ocieplony dom potrzebuje znacznie mniej energii do ogrzewania lub chłodzenia przez co staje się zdecydowanie mniej energochłonnym i bardziej komfortowym. Jest po prostu tańszy  w użytkowaniu.  Mniejsze zapotrzebowanie na energię, to mniejsze jej zużycie,  to mniejsze i tańsze urządzenia grzewcze (lub chłodzące) w postaci pomp ciepła, kotłów gazowych lub olejowych, itp. Coraz częściej pojawia się temat budynków samowystarczalnych, gdzie przy  odpowiednio skalkulowanym bilansie energetycznym można już zrealizować budynki, które produkują prąd np. z paneli fotowoltaicznych, wykorzystywany na potrzeby domowego gospodarstwa np. oświetlenia, ogrzewania i zasilania wielu urządzeń elektrycznych, niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. To jest nurt, który w najbliższej przyszłości stanie się dominujący, a solidne ocieplenie jest punktem wyjściowym do dalszych inwestycji zapewniających komfortowe użytkowanie, przy racjonalnych kosztach inwestycyjnych.

.
.
Termoorganika

Odpowiednia ochrona cieplna budynku to oprócz czynników ekonomicznych (mniejsze zużycie energii) i estetycznych (nowy wygląd elewacji w szerokim wachlarzu  kolorystycznym) ma jeszcze bardzo ważny czynnik zdrowotny, o którym niewiele się mówi, a jest bardzo ważny i ma bardzo duży wpływ na  zdrowie  użytkowników. W budynkach o bardzo słabej izolacji cieplnej lub przy jej braku, by zapewnić zimą odpowiednią temperaturę wewnątrz pomieszczeń montuje się grzejniki o dużej mocy, które pracują  ciągle na wysokich temperaturach. W wyniku tak intensywnej pracy systemu ogrzewania powietrze, stykając się z gorącym grzejnikiem, zaczyna intensywnie cyrkulować w pomieszczeniach (jest to zjawisko konwekcji – unoszenie się cieplejszych mas powietrza), transportując  ze sobą kurz, który, jak wiadomo, może zawierać alergeny, roztocza, itp. Dodatkowo powietrze poprzez nieustanną styczność z gorącymi grzejnikami traci odpowiednią wilgotność, stając się suche, co wraz z unoszącym się kurzem może powodować choroby dróg oddechowych.  

Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu zarządcy nieruchomości i przede wszystkim wysoką emisyjność CO2, benzo(a)pirenu i innych związków pochodzących z nieefektywnego spalania paliw stałych. Z szacunkowych danych zebranych z wielu tysięcy wykonanych audytów energetycznych oraz rzeczywistych prac termomodernizacyjnych wynika, że zapotrzebowanie budynku na energię można znacznie ograniczyć w zależności od zakresu projektowanych ograniczenie zapotrzebowania budynku na energie można zmniejszyć od kilku nastu do kilkudziesięciu %. W ten sam sposób zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energie przełoży się na mniejsze wydatki związane z zakupem nośników energii i wymierne oszczędności. Prowadzone obecnie edukacyjne kampanie społeczne oraz uruchomione programy finansowego wsparcia inwestycji jak np. program „Czyste Powietrze”, mają  na celu zwiększenie świadomości użytkowników budynków w zakresie zmniejszenia emisji szkodliwych gazów powstających w wyniku spalania paliw stałych i ograniczenie ich emisji przez  wymianę kotłów o wysokiej sprawności spalania i poprawę  ochrony cieplnej przegród zewnętrznych; docieplenie ścian zewnętrznych i w miarę możliwości innych elementów bryły budynku stropodachów, podłóg, fundamentów, itp.

.
.
Termoorganika

Od 1 stycznia 2021 r zaczną obowiązywać nowe, bardziej zaostrzone  wymagania prawne ochrony cieplnej (Współczynnik przewodzenia ciepła U [W/m2K]) dla ścian zewnętrznych, dachów i innych przegród budowlanych, które oddzielają wnętrze pomieszczeń od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz.  Oznacza to, że w praktyce stosowana grubość izolacji np. dla ścian zewnętrznych będzie jeszcze większa niż dotychczas. Obecnie  już zdecydowana większość projektowanych i realizowanych domów jednorodzinnych  ma przewidziane w dokumentacji technicznej rozwiązanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem grafitowym o grubości 20 cm. W przypadku budynków o tzw. standardzie pasywnym, gdzie zapotrzebowanie na energię jest bardzo małe, grubość izolacji termicznej to nawet 30 cm grafitowego styropianu.  Na stronie internetowej firmy Termo Organika https://termoorganika.pl/kalkulator-wspolczynnika-u-przegrody jest zamieszczony kalkulator do obliczenia współczynnika przewodzenia ciepła U, gdzie w łatwy sposób można sprawdzić zaprojektowane rozwiązanie i dobrać najlepszy materiał izolacyjny o odpowiedniej grubości.

Decydując się na ocieplenie budynku grafitowymi płytami  styropianowymi z linii TERMONIUM o bardzo wysokiej sprawności i najkorzystniejszym współczynniku przewodzenia ciepła (lambda(λ) nawet do 0,031 W/(mK)) można znacząco ograniczyć koszty ogrzewania nawet o ponad 70%, w zależności od wielkości, kształtu budynku oraz zastosowanych technologii. Warto pamiętać, że izolacja cieplna ma chronić budynek przed niskimi, jak i wysokimi temperaturami przez cały okres jego użytkowania - co najmniej kilkadziesiąt lat. Firma Termo Organika w odpowiedzi na oczekiwania klientów, opracowała specjalną linię produktów TERMONIUM do budownictwa energooszczędnego, które pozwalają na ochronę cieplną praktycznie wszystkich elementów budynku: ściany zewnętrzne-fasady, podłogi na gruncie, dachy i stropodachy (dachy płaskie), ściany fundamentowe, posadzki w garażach, itp.

Wybierając materiały do ocieplania ścian zewnętrznych należy wziąć pod uwagę fakt, że powinien to być  kompletny system ociepleń objęty dokumentem o nazwie: Krajowa (lub Europejska) Ocena Techniczna i pochodzić od jednego producenta. Inwestor ma wówczas gwarancję kompatybilności poszczególnych składników, tzn. że produkty zostały sprawdzone w ramach wielu badań aprobacyjnych, a ich zastosowanie zgodnie z projektem i zaleceniami wykonawczymi będzie trwałe i efektywne przez długi okres użytkowania. Kompletny System Ociepleń Termo Organika jest objęty w/w dokumentami, a dodatkowo posiada rekomendacje wydane np. przez Instytut Techniki Budowlanej. Taka metryka pochodzenia zapewnia o kompatybilności i wzajemnym dopasowaniu ze sobą poszczególnych składowych systemu: styropian, tynki, kleje, preparaty gruntujące, siatki, itp.

    Więcej o:

Skomentuj:

Ocieplenie ścian kompletnym systemem z grafitowym styropianem - to podstawa komfortowego domu.