Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

O czym warto pamiętać planując zakup styropianu?

sponsorowany

Styropian bez wątpienia jest najczęściej stosowanym do ocieplania budynków izolatorem, który na naszym polskim rynku jest obecny od ponad pół wieku. Ponadto jest bezpiecznym, a także najbardziej ekonomicznym materiałem izolacyjnym. Każdy, kto planuje ocieplenie powinien pamiętać, że najważniejszymi parametrami styropianu są grubość i lambda, czyli współczynnik przewodzenia ciepła. To właśnie te dwa parametry decydują o skuteczności izolacji cieplnej.

Zakup Styropianu
Zakup Styropianu
Termo Organika

W budynku, który jest nieodpowiednio bądź wcale nieocieplony odnotowuje się nawet 40-procentowe straty ciepła. W związku z tym standardowe opłaty za ogrzanie takiego domu mogą stanowić nawet 70 procent pełnych kosztów jego eksploatacji. Eksperci przekonują, że aby znacząco zaoszczędzić na energii w sezonie grzewczym należy zainwestować w odpowiednie ocieplenie ścian zewnętrznych.

Zastosowanie styropianu

Styropian ma wiele zastosowań, dlatego wybierając jego odpowiedni rodzaj w pierwszej kolejności należy się kierować informacją o miejscu aplikacji. Standardowo podawane są  cztery rodzaje aplikacje: fasada, dach-podłoga, fundament oraz parking. W każdej z podanych kategorii zastosowań producenci oferują kilka odmian, które różnią się właściwościami. 

Kryterium wyboru styropianu

  Współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) – to najważniejszy parametr, który określa jak skutecznym izolatorem cieplnym jest dany rodzaj styropianu. Należy się kierować zasadą - im wartość współczynnika przewodzenia ciepła jest niższa, tym styropian jest cieplejszy, a warto wiedzieć, że wśród styropianów dostępnych na rynku rozróżnia się materiały o współczynniku lambda od 0,044 do 0,031 W/mK, a więc deklarowana wartość tego współczynnika może się różnić nawet o 35%! Koniecznie trzeba wziąć to pod uwagę, gdy wylicza się grubość ocieplenia. Warto także mieć świadomość, że wykorzystanie styropianu o niższej lambdzie pozwala na zmniejszenie grubości ocieplenia i uzyskanie takiego samego efektu, natomiast wyższa wartość współczynnika przewodzenia ciepła wymusza zastosowanie grubszej warstwy ocieplenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku docieplania starego domu, zwłaszcza jeśli właściciel nie planuje zmiany położenia okien. A warto pamiętać, że bardzo gruba warstwa izolacji będzie ograniczać dopływ światła dziennego przez otwory okienne i może również pogorszyć estetykę budynku. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie wybór styropianu grafitowego TERMONIUM PLUS fasada o lambdzie 0,031 i grubości 20 cm, ponieważ pozwoli to osiągnąć taki sam rezultat, jak w przypadku zastosowania aż 28 cm warstwy zwykłego styropianu.

WARTE ZAPAMIĘTANIA:Współczynnik przewodzenia ciepła wpływa na grubość ocieplenia - im mniejsza jego wartość tym lepsze właściwości izolacyjne płyt styropianowych.

 Wytrzymałość na rozciąganie oznaczana jest symbolem TR - jest kolejnym ważnym parametrem dla styropianu. Pełni istotną rolę przy ocieplaniu ścian zewnętrznych, gdzie styropian mocuje się za pomocą kleju do styropianu. W płytach fasadowych minimalna dopuszczalna wartość TR wynosi 80 kPa, oczywiście pod warunkiem, że produkt posiada zewnętrzne badania notyfikowanych laboratoriów, które potwierdzają te parametry. Można to łatwo zweryfikować sprawdzając czy produkt posiada, np. certyfikat lub rekomendacje ITB. Jeśli wyrób takich dokumentów nie posiada, wówczas do ocieplania ścian zewnętrznych należy zastosować styropian o wytrzymałości na rozciąganie TR 100 kPa. Jednak należy pamiętać, że styropian niespełniający deklarowanych przez producenta parametrów, stwarza wyższe ryzyko braku wytrzymałości elewacji, a to przekłada się na mniejszą sprawność, trwałość i estetykę.

Wytrzymałość na ściskanie CS(10) – to parametr, który ma duże znaczenie w przypadku izolacji podłóg, dachów, stropów, ścian fundamentowych czy innych miejsc, w których izolacja narażona jest na ściskanie. Wartość tego parametru oznacza siłę przy ugięciu próbki o 10%
i jest podawana w kPa. Ten parametr nie jest deklarowany w przypadku płyt styropianowych
z przeznaczeniem na fasadę, ponieważ ten rodzaj sił ściskających w aplikacji „FASADA” po prostu nie występuje. W celu ułatwienia interpretacji wytrzymałości na ściskanie producenci podają jakie jest obciążenie użytkowe powierzchni z zastosowaniem poszczególnych styropianów. Dla płyt styropianowych o deklarowanej wytrzymałości na ściskanie obciążenie użytkowe wygląda następująco:

  •  CS(10) 60 kPa obciążenie użytkowe wynosi 1800 kg/m2 ,
  •  CS(10) 80 kPa obciążenie użytkowe wynosi 2400 kg/m2,  
  •  CS(10)100 kPa  obciążenie  użytkowe wynosi 3000 kg/m2,
  •  CS(10)100 kPa  obciążenie  użytkowe wynosi 4500 kg/m2.

  Nasiąkliwość - jest cechą podawaną dla płyt styropianowych mających zastosowanie
w miejscach, w których izolacja ma bezpośredni kontakt z wilgocią, jak np. w przypadku
ściany fundamentowej poniżej poziomu gruntu czy też izolacji pod płytą fundamentową. Symbolem tej cechy jest oznaczenie WL(T) podawane w procentach. Badanie jest bardzo restrykcyjne,  ponieważ próbki są przez 28 dni w pełni zanurzone w wodzie. Ponadto badanie jest reprezentatywne dla długiego okresu (kilkudziesięciu lat) pracy izolacji termicznej
w ekstremalnych warunkach. 

Czy trzeba ważyć styropian?

Gęstość styropianu, która przez niektórych producentów podawana jest na opakowaniu, jako ilość kilogramów/1m3 nie jest parametrem użytkowym materiału izolacyjnego. Ponadto w żaden sposób nie odzwierciedla deklarowanych parametrów zamieszczonych na opakowaniu. Niewątpliwie waga paczki o określonej objętości i gęstości, w przypadku styropianów konkretnych odmian, nie powinna być niższa od określonej, wyliczonej wartości. Warto mieć jednak świadomość, że jeśli waga styropianu jest zgodna z zalecaną do wybranej odmiany wyrobu, to można jedynie w pewnym przybliżeniu oczekiwać zgodności cech izolacyjnych i wytrzymałościowych z deklaracją producenta. Rzeczywiste parametry techniczne płyt styropianowych muszą być zgodne z wartościami podanymi na etykiecie danej paczki, jednak potwierdzić to mogą wyłącznie pełne badania laboratoryjne wykonane na odpowiednich, wzorcowanych okresowo urządzeniach i to one dają pewność osiągnięcia przez produkt zamierzonych parametrów i właściwości użytkowych. Co ważne podkreślania bazowanie wyłącznie na danych uzyskanych w wyniku ważenia paczki styropianu może wstępnie selekcjonować bardzo słabe jakościowo produkty, ale nie pozwala uzyskać pewności w wyborze produktu spełniającego deklarowane parametry techniczne.

Dlaczego najkorzystniej jest zainwestować w jakość?

Wybierając styropian należy kierować się przede wszystkim znajomością marki, rekomendacją użytkowników i niezależnych instytutów badawczych (ITB), potwierdzających wysoką jakość dostępnych na rynku materiałów izolacyjnych. Warto mieć świadomość, że wydatki na styropian stanowią zaledwie 10-15% kosztów całego ocieplenia, a około 2% całkowitych kosztów budowy. Błędem jest więc sugerowanie się wyłącznie ceną. Dlaczego? Ponieważ różnica w cenie – w przypadku ocieplenia całego domu – między produktem bardzo dobrym jakościowo a wyrobem słabym wynosi zaledwie kilkaset złotych. Ponadto przewidywany okres trwałości docieplenia szacuje się na minimum 30 lat. Jednak te założenia, co warte podkreślenia, dotyczą wyłącznie rozwiązań systemowych
(z zastosowaniem kompletnego systemu ociepleń), wykonanych z produktów dobrych jakościowo i zgodnie ze sztuką budowlaną.

    Więcej o:

Skomentuj:

O czym warto pamiętać planując zakup styropianu?