Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Program "Ciepłe Mieszkanie", czyli dofinansowanie do wymiany "kopciuchów"

AI/red.

Polski rząd uruchomił ostatnią rundę programu „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest rozwiązanie problemu złej jakości powietrza w kraju poprzez dotacje dla gospodarstw domowych na wymianę systemów grzewczych na czystsze i poprawę izolacji.

Program "Ciepłe Mieszkanie"
Program "Ciepłe Mieszkanie"
Fot. Shutterstock/Jiri Hera

Powietrze w Polsce należy do jednych z najmniej czystych, jeśli chodzi o Europe, a spalanie węgla i innych substancji służących do ogrzewania domów jest jedną z głównych przyczyn. Celem jest odnalezienie wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomaga gminom wyeliminować źródło zanieczyszczeń, jakimi są przestarzałe piece.

Z budżetem 103 miliardów złotych (22,5 miliarda euro) na lata 2018-2029 program "Czyste mieszkanie" jest największym tego typu w Europie. Nowa, trzecia edycja programu "Ciepłe mieszkanie", oferuje zwiększone dotacje – do 69 000 zł (15 000 euro) – dla biedniejszych gospodarstw domowych na modernizację ogrzewania i ocieplenia. Wcześniej w programie "Ciepłe mieszkanie" do dyspozycji było maksymalnie 37 000 zł.

Zawiera również nowe zasady pozwalające na łączenie jej dotacji z różnymi systemami finansowania na poziomie lokalnym, a także możliwość przedłużenia płatności w przypadku opóźnień w zakładaniu instalacji gazowych przez dostawców mediów.

Na czym polega programu "Ciepłe mieszkanie"? Warunki

Celem programu "Ciepłe mieszanie" jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej.

Program "Ciepłe mieszkanie" pozwoli na poszerzenie katalogu nowych grzejników, w tym pieców dwupaliwowych opalanych drewnem i pelletem drzewnym. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. W zeszłym roku rząd postanowił wyłączyć z programu czystsze piece węglowe nowej generacji. Od uruchomienia w 2018 r. do programu "Czyste Powietrze", nadzorowanego przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wpłynęło 384 tys. wniosków na łączną kwotę 6,45 mld zł (1,41 mld euro) dofinansowania. Doprowadziło to do zatwierdzenia 307 000 umów na łączną kwotę 5 miliardów złotych (1,09 miliarda euro). W ubiegłym roku ówczesny minister środowiska zaznaczył, że 15 proc. beneficjentów zdecydowało się na nowoczesne piece węglowe, a ponad połowa na instalacje gazowe.

Ograniczenie tzw. „niskiej emisji” realizowane będzie poprzez wspieranie procesu modernizacji miejskich systemów ciepłowniczych, w tym w miarę możliwości poprzez wymianę dotychczasowych źródeł energii. Projekty przyczynią się do zmniejszenia zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, redukcji emisji CO2 i zanieczyszczeń do atmosfery oraz wzrostu świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej.

Aby możliwa była modernizacja systemu ciepłowniczego, nowe lub odnawiane jednostki wytwarzania energii muszą być zasilane odnawialnymi źródłami energii i/lub gazem ziemnym i prowadzić do ograniczenia zużycia stałych paliw kopalnych.

Kto dostanie dofinansowanie do ogrzewania?

Program "Czyste mieszkanie" jest dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Na pieniądze mogą liczyć wszystkie te gospodarstwa domowe, które na co dzień ogrzewają się pelletem drzewnym, kawałkowanym drewnem, a także olejem opałowym czy gazem LPG i użytkownicy ogrzewania elektrycznego. Kwota dofinansowania jest uzależniona od rodzaju używanego paliwa.

Na jakie dopłaty do ogrzewania można liczyć w programie?

Dofinansowanie w programie "Ciepłe mieszkanie" obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła. W ramach programu można dokonać wymiany przestarzałego pieca na pompy ciepła, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, a także kotły gazowe kondensacyjne. Dodatkowo z programu można sfinansować wentylację mechaniczną, wymianę okien i drzwi lub wykonanie pełnej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

W przypadku gmin, gdzie poziom zanieczyszczenia jest największy, dofinansowanie wynosi do 17 500 zł dla poziomu podstawowego lub też 26 900 zł dla podwyższonego poziomu oraz 39 900 zł dla najwyższego poziomu. W przypadku pozostałych gmin kwoty te wynoszą: 15 000 zł, 25 000 zł oraz 37 500 zł.

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Jak złożyć wniosek "Ciepłe mieszkanie"?

Wniosek z programu "Ciepłe mieszkanie" można złożyć w każdej placówce Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych oraz składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej poprzez Generator wniosków o dofinansowanie (GWD – http://gwd.nfosigw.gov.pl )

Do kiedy należy złożyć wniosek?
Terminy składania wniosków. Wnioski w programie "Ciepłe mieszkanie "można składać już od 21 lipca 2022 roku. Pierwszy nabór wniosków zakończy się 31.12.2022 roku. Drugi termin ma być uruchomiony do 31.12.2023 roku. Jednak jego faktyczne zakończenie jest uzależnione od dostępności środków i wyczerpania środków.

 

    Więcej o:

Skomentuj:

Program "Ciepłe Mieszkanie", czyli dofinansowanie do wymiany "kopciuchów"