Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Przygotowania przed nanoszeniem tynków wewnętrznych

Tomasz Rybarczyk

Ułożenie tynków wewnętrznych wiąże się z pewnego rodzaju pracami, które mają wpływ na jakość i trwałość otynkowanych powierzchni. Każdy wykonawca powinien dobrze znać zasady tynkowania, bo ich przestrzeganie gwarantuje prawidłowe wykonanie wypraw tynkarskich.

Przygotowania przed nanoszeniem tynków wewnętrznyc
Przygotowania przed nanoszeniem tynków wewnętrznyc
Fot. Tomasz Rybarczyk

Jest kilka zagadnień, o które należy zadbać zarówno przed, jak i w trakcie wykonania tynków. W zasadzie są to elementarne reguły, które pomimo tego, że są wykonawcom dobrze znane, powinno się je ustalić przed rozpoczęciem robot tynkarskich. W tej sprawie inwestorzy powinni zdać się na swojego kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokładnie omówi takie zagadnienia z wykonawcą.

Przygotowanie podłoża

W domu tynkuje się sufity, ściany, słupy, podciągi. Takie elementy wykonane są z różnych materiałów. Dlatego tak ważne przed tynkowaniem jest przygotowanie podłoża. Przygotowana do tynkowania powierzchnia powinna być:

 • równa, bez wystających elementów w postaci bloczków, pustaków, raków i nacieków betonu lub zaprawy;
 • mocna, zapewniająca utrzymywanie się tynku i niepowodująca ryzyka powstania odspojeń;
 • stabilna, niepodlegająca przemieszczeniom lub odkształceniom;
 • jednorodna, równomiernie chłonąca wodę na całej powierzchni.

Ponadto instalacje wykonane na powierzchniach przeznaczonych do tynkowania powinny możliwie przylegać do powierzchni i nie powinny być luźne i się przemieszczać.

Wzmocnienie tynku w miejscu koncentracji przewodow elektrycznych za pomoca zatopienia siatki tynkarskiej
Wzmocnienie tynku w miejscu koncentracji przewodow elektrycznych za pomoca zatopienia siatki tynkarskiej
Fot. Tomasz Rybarczyk

Ocena podłoża

Podłoże przeznaczone do otynkowania należy poddać szczegółowym oględzinom. Do oceny stanu podłoża stosuje się próbę:

 • ścierania, polegającą na przetarciu powierzchni przeznaczonej do tynkowania. Ma to na celu sprawdzenie, czy podłoże ma tendencję do wykruszania się w postaci ziaren oraz czy jest zapylone;
 • zarysowywania, polegającą na wyrywkowym zarysowaniu podłoża twardym i ostrym narzędziem. Ma to na celu sprawdzenie, czy podłoże jest dostatecznie mocne i jednorodne pod względem wytrzymałościowym;
 • zwilżania, polegającą na lekkim zroszeniu podłoża w wielu miejscach czystą wodą. Umożliwia to ocenę jednorodności podłoża pod względem chłonności wody.

W miejscach, w których podłoże nie wchłania wody, może być ono zanieczyszczone produktami takimi jak oleje czy smary, co może powodować odspajanie się tynku. Może to również świadczyć o zbyt małej albo zbyt dużej nasiąkliwości podłoża.

Jeśli w czasie oględzin podłoża znalezione zostaną nadmiernie wystające elementy murowe lub nacieki zaprawy, należy je usunąć. Ubytki i uszkodzenia podłoża należy uzupełnić. Tynkowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu uzupełnionych ubytków.

Jeżeli na podłożu znajdują się naloty, w pierwszej kolejności należy ustalić przyczynę ich wystąpienia oraz dostosować metodę czyszczenia, ewentualnej neutralizacji i przygotowania podłoża do tynkowania.

Podłoże należy oczyścić szczotką przez usunięcie kurzu oraz ziaren piasku niezwiązanych np. z materiałem ceramicznym czy zaprawą. Przygotowane podłoże należy zagruntować wskazanymi przez producenta preparatami.

Odbiór stanu surowego

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich należy przeprowadzić odbiór stanu surowego zamkniętego oraz wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych przeprowadzonych zgodnie z projektem. W tym celu należy ustalić:

 • rodzaj i przeznaczenie budynku oraz warunki prowadzenia robót tynkarskich,
 • rodzaj podłoży i ich przygotowanie do tynkowania,
 • odmiany tynków i materiałów przewidzianych do zastosowania.

Sprawdzenie wilgotności podłoża

W przypadku niektórych rodzajów tynków (np. gipsowych lub tynków cementowo-gipsowych) ważne jest, by podłoża miały odpowiednią wilgotność. Zakres ten jest podany w karcie produktu. Jeśli nie jest to uściślone, wilgotność powinno się przyjmować zgodnie z normą PN-B-10110 ( Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne). Wilgotność podłoża, określana w procentach masy suchego materiału podłoża, nie powinna być większa od podanych niżej wartości, w zależności od rodzaju podłoża:

 • podłoże ceramiczne i ceramiczne z ceramiki zwykłej – 2%, z ceramiki poryzowanej – 3%;
 • podłoże silikatowe – 3%;
 • podłoże z betonu zwykłego – 3%;
 • podłoże z betonów lekkich kruszywowych – 4%;
 • podłoże z autoklawizowanego betonu komórkowego – 6 %;
 • podłoże gipsowe – 1 %;

Wilgotność podłoża należy sprawdzić przed rozpoczęciem tynkowania za pomocą wilgotnościomierza lub badając próbkę. Wilgotność powietrza w określonej temperaturze powinna być taka, aby nie następowała kondensacja pary wodnej.

 W przypadku tynków gipsowych lub gipsowo-wapiennych wszystkie elementy, które mają być w nich zatopione należy zabezpieczyć przed korozją albo użyć niekorodujących materiałów.

Tynk wewnętrzny może być nanoszony tylko na suche podłoża – w przypadku ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego ich wilgotność nie może przekraczać 6%
Tynk wewnętrzny może być nanoszony tylko na suche podłoża – w przypadku ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego ich wilgotność nie może przekraczać 6%
Fot. Tomasz Rybarczyk

Wzmocnienie tynku

Pomimo tego, że powierzchnie tynkowane będą spełniać wymagania normowe, są miejsca w których powinno się wzmocnić tynki. Takie miejsca to powierzchnie, w których następuje połączenie różnych materiałów lub wiele przewodów znajdujących się blisko siebie, a także naroża przy otworach okiennych i drzwiowych.

W takich miejscach wzmacnia się tynki zatapiając w nich siatkę tynkarską. Jeśli są to zmiany materiałów powierzchni oraz szerokie arterie kilku przewodów, w tynku zatapia się siatkę z zapasem na zakotwienie nie mniejszym niż 10 cm. Natomiast w narożach otworów powinno się umieszczać siatkę zatopioną w tynku ulokowaną pod kątem 45° w stosunku do narożnika.

Osadzenie punktów elektrycznych

O estetyce tynku nie decyduje jedynie jego równa i jednorodna powierzchnia. Ważne jest także równe i precyzyjne względem niej osadzenie puszek instalacji elektrycznej. Po pierwsze powinny być one ulokowane względem płaszczyzny w taki sposób, by zamontowany osprzęt elektryczny równo przylegał do otynkowanej powierzchni. Po drugie istotne jest wypoziomowanie punktów, które są zgrupowane w kilka. Jeśli się tego nie zrobi precyzyjnie, po związaniu tynków trzeba będzie wykuwać puszki, by je ponownie osadzić.

  Więcej o:

Skomentuj:

Przygotowania przed nanoszeniem tynków wewnętrznych