Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Rozlicz się mądrze i dobrze - Ulga termomodernizacyjna a PIT

opracowanie MONIKA WACH

Mówi się, że własny dom to studnia bez dna. Choć wydatki na budowę czy remont zdają się nie mieć końca, to część z nich można odliczyć w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna a PIT
Ulga termomodernizacyjna a PIT
Fot. Shutterstock

Ulga termomodernizacyjna to narzędzie, dzięki któremu od 2019 roku właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych (w tym tych w zabudowie szeregowej lub bliźniaków) mogą – w ramach wsparcia – odliczyć od podatku wydatki poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ulga termomodernizacyjna daje możliwość znacznego obniżenia swojego PIT-u. Można z niej skorzystać nawet, jeśli wydatki na termomodernizację domu zostały poniesione w poprzednich latach.

Dla kogo ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać - jak wspomnieliśmy - właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej – 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Właściciele budynku bez prawa własności z ulgi nie skorzystają.

Ile można odliczyć?

Kwota odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 000 zł na jednego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji i budynków, których jest właścicielem. Jeśli dwóch współwłaścicieli lub małżonków korzystających ze wspólnego opodatkowania dokona termomodernizacji w tym samym budynku, to każdy z nich może odliczyć całość poniesionych na ten cel wydatków.

Jak zacząć korzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Aby odliczyć ulgę, trzeba:

 • rozpocząć termomodernizację. Uwaga! Audyt nie jest obowiązkowy, ale zalecany.
 • kupować tylko te towary, produkty lub usługi, których nabycie, zgodnie z wykazem można odliczyć od dochodu, mamy na nie faktury VAT (nie mogą być paragony),
 • ukończyć prace w ciągu 3 lat (patrz: punkt pt. Czas na realizację przedsięwzięcia),
 • wydatki odliczać na bieżąco za każdy rok w deklaracji PIT.

Przykład: Kto wyda pieniądze np. na docieplenie domu czy wymianę stolarki okiennej w tym roku, będzie mógł skorzystać z ulgi za 2023 r., a więc gdy będzie składał PIT w 2024 r. Uwaga! Ulgę termomodernizacyjną mogą też wykorzystać Ci podatnicy, którzy ponieśli wydatki na termomodernizację w latach poprzednich, np. w 2021 r. Jeśli ich nie odliczyli, to nadal mogą to zrobić i rozliczyć, składając korektę zeznania rocznego za rok, w którym ponieśli wydatki.

Jaki PIT złożyć i kiedy?

Odliczenia dokonujemy w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach). Pamiętajmy, że deklarację podatkową za 2022 r. składamy do 2 maja 2023 r.

Jakie wydatki są objęte termomodernizacją?

Lista wydatków na termomodernizację jest długa. Znajdziemy ją w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi. Katalog ten przedstawia się następująco:

Materiały budowlane to:

 • wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące
  w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • wchodzące w skład instalacji grzewczej i systemu ogrzewania elektrycznego lub przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła,
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne.

Urządzenia to min.:

 • kondensacyjny kocioł gazowy lub olejowy wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • zbiornik na gaz lub na olej, kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • panele fotowoltaiczne i pompa ciepła wraz z osprzętem. Usługi to m.in.: wykonanie audytu energetycznego budynku, przygotowanie dokumentacji

Usługi to m.in.:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku, przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi
 • docieplenie przegród budowlanych, płyt balkonowych lub fundamentów,
 • wymiana stolarki zewnętrznej,
 • wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej albo wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania CWU,
 • montaż kondensacyjnego kotła gazowego lub olejowego, pompy ciepła, kolektora słonecznego, instalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe

Czas na realizację termomodernizacji

Jeśli w okresie trzech lat nie przeprowadzimy prac termomodernizacyjnych (licząc od końca roku podatkowego, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek), będziemy musieli zwrócić ulgę, czyli doliczyć do dochodu wcześniej odliczoną kwotę z tego tytułu za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin. Inaczej mówiąc – stracimy do niej prawo...

Czy nowy dom kwalifikuje się do ulgi?

Niestety, nie. Podatnicy, którzy dopiero budują dom jednorodzinny – nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenie przysługuje tylko i wyłącznie z tytułu termomodernizacji budynków już wybudowanych, czyli takich, których budowa została formalnie zakończona – otrzymaliśmy ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Przykład 1: Nie skorzystamy z ulgi, jeśli kupiliśmy i zamontowaliśmy panele PV w trakcie budowy domu (przed zgłoszeniem zakończenia budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego).

Przykład 2: Ulga nie przysługuje też w przypadku, gdy ponosimy wydatki na dokończenie budowy domu, w tym drzwi, okna i ocieplenie.

Inaczej mówiąc, wydatki te nie zostaną zakwalifikowane jako przedmiot podlegający uldze termomodernizacyjnej.

Czy ulgę można łączyć z programami „Czyste Powietrze″ i „Mój Prąd″?

Tak, ulgę termomodernizacyjną można łączyć z programami "Czyste Powietrze" i "Mój Prąd". Podatnicy, którzy otrzymali dotację z programu "Czyste Powietrze", mogą skorzystać z ulgi. Dotacje nie są traktowane jako dochód podatnika, dlatego od dochodu można odliczyć wkład własny poniesiony na przeprowadzenie inwestycji.

Po odebraniu dotacji w programie "Mój Prąd", cena instalacji powinna zostać pomniejszona o kwotę dotacji, a następnie uwzględniona w zeznaniu podatkowym.

Co jest przedsięwzięciem termomodernizacyjnym?

Według ustawodawcy przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest m.in.:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji
  Więcej o:

Skomentuj:

Rozlicz się mądrze i dobrze - Ulga termomodernizacyjna a PIT