Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ulga termomodernizacyjna 2023 - co warto wiedzieć aby odliczyć nawet 106 tys. zł?

AI/red.

W celu przyspieszenia procesu poprawy jakości powietrza Ministerstwo Finansów uruchomiło wsparcie finansowe termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w formie ulgi podatkowej termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna 2023
Ulga termomodernizacyjna 2023
Fot. Shutterstock

Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Rozporządzeniu Ministra Inwestycji pozwala odliczyć od przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki związane z realizacją projektów termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, gdzie podstawą jest zmiana źródła ciepła. Uldze termomodernizacyjnej podlegają wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku mieszkalnego.

Odliczenie dotyczy tylko istniejących budynków. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 3 lat. Możesz odliczyć w podatku dochodowym od osób fizycznych wydatek, jaki był konieczny do wykonania instalacji przygotowania ciepłej wody czy przygotowania ciepłej wody użytkowej. Z ulgi termo modernizacyjnej mogą skorzystać osoby fizyczne, płacące podatki w Polsce od przychodów ewidencjonowanych, rozliczające się podatkiem liniowym i na zasadach ogólnych. Realizacją przedsięwzięcia termo modernizacyjnego zajmuje się NFOŚiGW. Nie podlega odliczeniu część, która została dofinansowane ze środków Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wydatki na materiały budowlane i urządzenia . Są to: materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem; węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury; kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne - co warto wiedzieć?

Ramy projektu obejmują termomodernizację wszystkich typów budynków mieszkalnych i komunalnych (w tym szkół i szpitali). Demontaż źródła ciepła i założenie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania opartej na odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnych urządzeń energetycznych. Wraz z likwidacją lokalnego źródła ciepła, tworzy się nowe zapotrzebowanie na źródła alternatywne.

Program opiera się na premii stanowiącej spłatę części kredytu komercyjnego. Premia oferowana jest dopiero po dokładnym audycie energetycznym i opiera się na szacunkach rocznych oszczędności energii.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Podmiotami uprawnionymi do skorzystania z ulgi podatkowej są podatnicy PIT , którzy płacą podatki:

 • Według skali podatkowej.
 • Według stawki podatkowej 19%.
 • Według ryczałtu od dochodu ewidencjonowanego.

Ulga termomodernizacyjna obejmuje możliwość odliczenia 100% wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu na montaż instalacji fotowoltaicznej czy docieplenie przegród budowlanych. Jednak kwota nie może być wyższa niż 106 tysięcy zł. Jest to suma nakładów w odniesieniu do wszystkich realizowanych projektów termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach będących własnością lub współwłasnością podatnika. Limit dotyczy podatnika bez względu na liczbę projektów termomodernizacyjnych realizowanych w poszczególnych latach.

Ulga termomodernizacyjna 2023 - jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku?

Do wniosku o przyznanie ulgi konieczne jest dołączenie faktur i rachunków, które zapłaciliśmy za wykonanie prac termo modernizacyjnych. Koniecznie jest też wykonanie audytu energetycznego budynku, na co również musimy posiadać odpowiednie zaświadczenie.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej? Materiały budowlane i usługi - wykaz

W ramach ulgi termo modernizacyjnej możemy odliczyć materiały budowlane stosowane do ocieplania przegród budowlanych, płyt balkonowych i fundamentów wchodzących w skład systemów ociepleń lub służących do ochrony przed zawilgoceniem, a także węzły termiczne z programatorami temperatury czy gazowe kotły kondensacyjne wraz z armaturą kontrolno-zabezpieczającą, regulacyjną oraz doprowadzeniem powietrza i wywiewem. Aby udowodnić prawo do odliczeń, należy zażądać od wykonawcy wykazu rodzajów materiałów budowlanych. Odliczeniu podlegają też zbiorniki na gaz lub olej, kotły na paliwo stałe, materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej i kolektory słoneczne z osprzętem czy ogniwa fotowoltaiczne wraz z akcesoriami.

Jakie usługi można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Jeśli chodzi o usługi, odliczeniu podlegają audyty energetyczne budynków przed realizacją przedsięwzięć termo modernizacyjnych, analizy termograficzne budynków, przygotowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie jednostek ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych.

Aż 3 lata na rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej!

Żeby skorzystać z ulgi, całość inwestycji musi zakończyć się w ciągu 3 lat od momentu rozpoczęcia projektu, licząc od końca roku podatkowego, w którym pojawił się pierwszy wydatek.

Kiedy można odliczyć w ramach ulgi nawet 106 tys. zł?

W ramach ulgi termo modernizacyjnej odliczyć można kwotę nawet do 106 tysięcy złotych. Kwota ta nie może ulec zwiększeniu.

Ulga termomodernizacyjna a rozliczenie w PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 albo PIT-28 - co warto wiedzieć?

Odliczyć ulgę można w zeznaniu, które składamy za rok, w którym pojawiły się wydatki. Kwota może podlegać odliczeniu w 6 następnych latach.

Ulga termomodernizacyjna – najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać

Chcąc skorzystać z ulgi należy pamiętać o następujących kwestiach

 • Ulga dotyczy podatników fizycznych.
 • Nie może być wyższa niż 106 tysięcy złotych.
 • Odliczenie może uzyskać w ciągu 3 lat.
 • Odliczeniu podlegają jednakowo materiały, jak i usługi.

Ulga termomodernizacyjna – najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać

Chcąc skorzystać z ulgi należy pamiętać o następujących kwestiach

 • Ulga dotyczy podatników fizycznych.
 • Nie może być wyższa niż 106 tysięcy złotych.
 • Odliczenie może uzyskać w ciągu 3 lat.
 • Odliczeniu podlegają jednakowo materiały, jak i usługi.

 

  Więcej o:

Skomentuj:

Ulga termomodernizacyjna 2023 - co warto wiedzieć aby odliczyć nawet 106 tys. zł?