Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zmiana grubości ścian zewnętrznych

Tomasz Rybarczyk

Zmiana rodzaju ścian jest dosyć często spotykaną sytuacją na budowie. Zazwyczaj wynika ona ze zmiany koncepcji zastosowania materiałów, z pomysłów na polepszenie termoizolacyjności lub nośności ścian, na powiększenie powierzchni użytkowej budynku itp. Przyczyn może być naprawdę wiele, więc lista zmian, jakich się dokonuje i które dotyczą budowy ścian, jest dosyć długa.

budowa domu zmiana grubości ścian zewnętrznych energooszczędność zmiana grubości muru zmiana grubości izolacji termicznej zmiana w trakcie budowy zmiany na budowie zmiany w trakcie budowy
Zmiana materiału na ściany zewnętrzne może spowodować zmniejszenie lub zwiększenie grubości ściany, a to z kolei zwiększenie bądź zmniejszenie powierzchni zabudowy domu. Wtedy trzeba będzie uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.
Fot. Tomasz Rybarczyk

Najczęściej jednak zmiany dotyczą ścian zewnętrznych – ich grubości, rodzaju i materiału. Obecnie budynki mogą mieć ściany zewnętrzne:

  • jednowarstwowe, czyli bez ocieplenia, wykończone od wewnątrz i z zewnątrz najczęściej tynkiem,
  • dwuwarstwowe, składające się z muru oraz warstwy ocieplenia ze styropianu lub wełny mineralnej, wykończone najczęściej tynkiem wewnętrznym i cienkowarstwowym tynkiem zewnętrznym, układanym na warstwie zbrojonej na ociepleniu,
  • trójwarstwowe składające się z warstwy muru, ocieplenia, pustki powietrznej oraz warstwy licowej niewymagającej wykończenia (na przykład klinkier) lub warstwy licowej do wykończenia (na przykład z bloczków oraz tynku wewnętrznego).

Zmiana grubości ścian zewnętrznych. Zakres 

Pomysły zmian najczęściej wynikają z tego, że zmienia się koncepcja związana z rodzajem ściany. Zmiany wówczas mogą następować w każdym kierunku: ze ścian jednowarstwowych na dwuwarstwowe lub trójwarstwowe,
z dwuwarstwowych na jednowarstwowe lub trójwarstwowe lub z trójwarstwowych na jednowarstwowe lub dwuwarstwowe.
Grubość muru. Jeśli zmiany dotyczą warstwy nośnej, to najczęściej inwestorzy wpadają na pomysł „odchudzenia” konstrukcji. Na przykład zamiast wykonania ściany składającej się z muru o grubości 24 cm lub 25 cm plus warstwa ocieplenia decydują się na mur o grubości 18 cm i grubszą termoizolację. Tego typu zmiana może mieć takie następstwa:

  • zmiana powierzchni użytkowej;
  • zwiększenie smukłości ściany, co ma wpływ na jej nośność;
  • zmniejszenie długości oparcia stropów oraz przekrojów poprzecznych wieńców, belek i trzpieni żelbetowych, które są umiejscowione w murze;
  • zmiana współczynnika przenikania ciepła ściany U.

Oznacza to, że każdą taką zmianę trzeba skonsultować z projektantem i konstruktorem. Zapewne konieczne będzie przeliczenie niektórych elementów konstrukcji. Lepiej jest, jeśli przekrój muru się zwiększy, na przykład z 24 cm do 30 lub 36 cm. Jeśli zwiększa się przekrój ścian, to elementy w nich ulokowane również będą mieć większe przekroje. To z kolei ma wpływ na zmianę współczynnika przenikania ciepła U całej przegrody.
Grubość termoizolacji. Często inwestorzy decydują się na zwiększenie grubości termoizolacji. W ten sposób chcą polepszyć energooszczędność budynku. Ma to sens, jeśli ściany są zaprojektowane z niewielką grubością ocieplenia. Obecnie rzadko się to zdarza, ponieważ domy jednorodzinne mają zazwyczaj bardzo ciepłe ściany dwuwarstwowe z termoizolacją o grubości większej niż 16 cm. Zwiększanie izolacji cieplnej polepsza oczywiście izolacyjność termiczną, ale już tak bardzo nie wpływa na energooszczędność budynku. Od pewnej grubości staje się to wręcz nieracjonalne. Koszty inwestycyjne nie zwrócą się, bo dodawanie coraz więcej centymetrów termoizolacji powoduje nieznaczne polepszenie współczynnika przewodzenia ciepła U.
Przykład zmian dotyczących przekroju i konstrukcji ścian pokazuje, że dotyczą one fundamentalnych kwestii. Mogą się one okazać zmianami istotnymi, wpływającymi na właściwości ścian. Każdy pomysł należy zatem przed wprowadzeniem skonsultować najpierw z kierownikiem budowy, a jeśli uzna on, że jest to zmiana wymagająca konsultacji i zgody projektanta, trzeba ją uzyskać.

Zmiana grubości ścian zewnętrznych. Kwestie dodatkowe

Jeśli zmiany dotyczą rodzaju ścian, ważne jest, by zachować wymiary wewnętrzne budynku. Lica powierzchni wewnętrznych ścian powinny znajdować się w tym samym miejscu. Dzięki temu nie zmienią się parametry charakterystyczne budynku, czyli nie zmieni się powierzchnia użytkowa i kubatura. W przeciwnym razie, przy odchyłkach powyżej 2% taka zmiana będzie zakwalifikowana do odstępstw istotnych, wymagających ponownego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
Przy pozostawieniu tych samych wymiarów wewnętrznych może okazać się, że również zmienią się wymiary zewnętrzne, bo na przykład ściany będą miały inną grubość. Grubość ścian nie wpływa jednak w znaczny sposób na wymiary zewnętrzne budynku. Niemniej jednak trzeba sprawdzić, czy będą się one mieściły w zakresie dopuszczalnego błędu, czyli 2%.
Ważne jest, by nie spowodować przesunięcia krawędzi budynku do granic działki, by nie zbliżyć się za bardzo i nie naruszyć dopuszczalnych odległości. To bardzo ważne wtedy, gdy budynek jest wznoszony na niewielkiej działce, w którą został wpasowany przy zachowaniu wymaganych odległości co do centymetra.

Zmiana grubości ścian zewnętrznych. Skutki

Zmiana rodzaju ścian zewnętrznych wiąże się nie tylko ewentualną zmianą powierzchni użytkowej lub gabarytów budynku i usytuowaniem go na działce. Wraz z ze zmianą rodzaju ściany najczęściej zmieniają się też istotne elementy w ścianach, czyli nadproża, podciągi, trzpienie itp. Mogą one wpływać na zmianę geometrii, a w efekcie na nośność tych elementów. Będzie to wymagać przemyślenia przez kierownika budowy i przez projektanta oraz ich akceptacji.

budowa domu zmiana grubości ścian zewnętrznych energooszczędność zmiana grubości muru zmiana grubości izolacji termicznej zmiana w trakcie budowy zmiany na budowie zmiany w trakcie budowy
Ściany są częścią konstrukcji budynku, która najczęściej podlega zmianie na etapie wykonania. Jest to możliwe, jednak trzeba do tego podejść z dużą ostrożnością, a najlepiej skonsultować się od razu z projektantem i kierownikiem budowy
Fot. Tomasz Rybarczyk

Skomentuj:

Zmiana grubości ścian zewnętrznych