Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Podpiwniczenie pełne

red.

Innymi słowy piwnica, która ma zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Ci pierwsi uważają, że we współczesnym domu piwnica jest zbędna, a więc jej budowa to niepotrzebny wydatek. Zwolennicy wierzą, że nawet obecnie można mieć wiele pożytków z piwnicy, a jej powierzchnia użytkowa kosztuje mniej niż w pozostałej części domu.

Ściany piwnic muszą być zbudowane najsolidniej ze wszystkich ścian nie tylko dlatego, że na nich opiera się pozostała część domu, ale przede wszystkim dlatego, że są zagłębione w gruncie, a przez to poddane znacznie trudniejszym warunkom niż ściany powyżej terenu.

Parcie gruntu

Ściany piwnic, oprócz pionowych obciążeń przejmowanych z budynku, muszą przenieść także boczne parcie gruntu, które jest tym większe, im bardziej piwnice zagłębione są w ziemi. W skrajnych sytuacjach to poziome parcie gruntu może spowodować poważne uszkodzenia ścian piwnic. Wprawdzie pozostałe ściany domu też są narażone na działanie poziomych obciążeń powodowanych przez wiatr, ale w porównaniu z parciem gruntu są one znacznie mniejsze, a ponadto występują jedynie okresowo i trwają niezbyt długo.

Wilgoć

Nawet w dobrze przepuszczalnym gruncie ściany piwnic są narażone na zawilgocenie wodami opadowymi. Zanim woda odparuje lub przedostanie się do niższych warstw, może się utrzymywać w gruncie bardzo długo. Tym dłużej, im drobniejsze są jego ziarna.

Zagrożenie zawilgocenia ścian, a nawet zalania całych piwnic, jest szczególnie duże, gdy poziom wód gruntowych znajduje się cały czas powyżej fundamentów, a także wtedy, gdy ich poziom na długo się podnosi po intensywnych opadach lub roztopach.

Mróz

Zamarznięty grunt jest szczególnie groźny dla ścian piwnic wtedy, gdy w czasie wystąpienia mrozów był wilgotny. Powiększa on wtedy swoją objętość i powoduje tzw. wysadziny mrozowe. Może się to skończyć uszkodzeniem izolacji przeciwwilgociowej, co prowadzi do zawilgocenia ścian, a później - do ich destrukcyjnego przemarzania. Dlatego też izolacja wymaga ochrony przed uszkodzeniami.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Podpiwniczenie pełne