Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Łączenie pokoi oddzielonych ścianą konstrukcyjną

Jan Wrześniak

Do gotowego projektu domu chcę wprowadzić kilka zmian. Zależy mi między innymi na połączeniu dwóch pomieszczeń, które dzieli ściana konstrukcyjna, w jedno. Stropy będą żelbetowe typu Teriva. Mirosław M., Ostrowiec Świętokrzyski

budowa domu,deskowanie,podciąg
Deskowanie z płyt wiórowych przygotowane do wykonania podciągu
Fot. Rafał Polak-Kuchta
Podparcie dla stropu

Gdy w połączeniu pomieszczeń w jedno przeszkadza ściana nośna, trzeba ją zastąpić innym elementem konstrukcyjnym. Strop w miejscu przebiegu niepożądanej ściany wymaga odpowiedniego podparcia. Zapewni je podciąg, który przejmie obciążenia z wyższych kondygnacji i przeniesie je na inne elementy konstrukcji domu - ściany lub słupy, a za ich pośrednictwem - na fundamenty.

O zastąpieniu ściany nośnej podciągiem - jego wymiarach i budowie - zawsze decyduje konstruktor. Taka zamiana musi być też uwzględniona w projekcie lub poprawce do projektu. W żadnym razie niedopuszczalne jest samowolne wykonanie podciągu, ani też zmiana jego wymiarów i zbrojenia. Grozi to katastrofą budowlaną!

Belka przenosząca obciążenia

Podciąg to nic innego jak belka stanowiąca podporę dla innych, mniejszych belek lub stropów. Dzięki podciągom udaje się zwiększyć rozpiętość stropów i - w związku z tym - wielkość pomieszczeń. W domach murowanych podciąg wykonuje się zazwyczaj jako żelbetowy (w deskowaniu układa się zbrojenie i zalewa je betonem klasy B20). Podciąg można też wykonać ze stali lub drewna. Belki z tych materiałów stosuje się przeważnie wtedy, gdy z podobnych materiałów wykonana jest konstrukcja domu.

Ukryty podciąg

Po połączeniu pomieszczeń w jedno dobrze byłoby, gdyby sufit nad całym wnętrzem był gładki. Podciąg nie może więc wystawać. Ukrycie go w grubości stropu stanie się możliwe, jeśli wysokość belki będzie równa grubości stropu. O tym, czy podciąg jest grubszy niż strop, decyduje wielkość jego przekroju. Aby belka była wystarczająco sztywna i nie ugięła się pod naporem obciążeń przekazywanych od góry, stosunek jej wysokości do długości powinien wynieść 1:15 (a jeśli obciążenie jest bardzo duże - nawet 1:10). Minimalna szerokość podciągów żelbetowych wykonywanych na budowie powinna wynosić 6 cm i stanowić 0,35-0,50 wysokości przekroju.

Ważny jest też rodzaj stropu. W stropie Teriva żebra nośne wykonuje się z częściowo prefabrykowanych belek, których końce trzeba wtopić w podciąg. Przed betonowaniem opiera się je na dolnym zbrojeniu podciągu, zatem jego spód - uwzględniając betonową otulinę zbrojenia - znajdzie się 4-5 cm poniżej spodu belek. Widoczną belkę można zasłonić sufitem podwieszanym nad całym pomieszczeniem lub tylko nad jego częścią.

Jeśli nie planujemy sufitu podwieszanego, a chcemy mieć gładki sufit, możemy zamienić konstrukcję stropu na gęstożebrowy strop Akermana. Nie ma w nim prefabrykowanych belek: żebra nośne tworzy się przez ułożenie zbrojenia wzdłuż rzędów pustaków ceramicznych Akermana, a zbrojenie stropu układa się nad dolnym zbrojeniem podciągu. To dlatego w grubości stropu Akermana łatwo ukryć podciąg.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Łączenie pokoi oddzielonych ścianą konstrukcyjną