Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Otwór w stropie Kleina

Odpowiada Cezary Jankowski

Na naszym forum budowlanym pojawiła się dyskusja na temat wykonania otworu w stropie Kleina. Poprosiliśmy o komentarz do internetowych sporów eksperta.

BUDOWA - STROP NA BELKACH STALOWYCH FOT. WIESLAW RUDOLF PUBLIKACJA LADNY DOM NR 2 (88) - 2.2006
W domach stawianych jeszcze kilkadziesiąt lat temu stropy, często budowano z użyciem dwuteowych belek stalowych, (zwanych tregrami). Powszechnie nazywano je stropami Kleina. Nie jest to jednak poprawne określenie.
Fot. Wiesław Rudolf
Watęk z naszego forum internetowego:

-laurente: Jak wygląda możliwość zrobienia otworu o średnicy 150 mm w stropie Kleina (dom poniemiecki 80-letni)? Wydaje mi się, że typ mojego stropu to strop półciężki - szyny są rozstawione co 1,2 m. Jak gęsto w takich stropach bywają układane pręty zbrojeniowe? Czy jeśli taki pręt przetnę, to naruszę konstrukcję stropu? Jeśli mam cegłę dziurawkę (ma duże wymiary, mniej więcej jak bloczki do budowy kominów), czy istnieje prawdopodobieństwo, że mogły być w niej użyte bednarki? Jeśli tak, czy będzie to trudniejsze zadanie niż w przypadku prętów zbrojeniowych?

- cromwell: Nie powinno być problemów, przerwanie 2-3 drutów nic nie zmieni, całość bowiem wsparta jest na wspornikach nośnych, a wypełnienie jest spoinowane zaprawą. Prawo tarcia nie pozwoli na zawalenie stropu, chyba że użyjesz młotka i przecinaka wycinając zbrojenie, co doprowadzi do wykruszenia spoin spomiędzy cegieł. Z całą pewnością nie ma drutu w kanałach dziurawki - jak sobie wyobrażasz wypełnienie nanizane na drut i topione w zaprawie? Komu by się chciało...

- laurente: Strop jest przykryty zaprawą o grubości około 1 cm, przez którą niekiedy prześwitują wyżłobienia. Problem w tym, że nie widzę zbrojeń i nie wiem, jak przebiegają.

- cromwell: Głowa do góry, jest lepiej, niż przypuszczałem. W miejsce cegły zastosowano pustaki, łatwiej je przewiercić, najwyżej wytniesz jedno zbrojenie. Pustaki są wyższe od cegły, siłą rzeczy masz wyższe spoiny i lepsze wiązanie stropu. Tylko przy przebijaniu ogranicz użycie młotka i przecinaka, żeby nie wykruszyć spoin. Najlepiej wiercić, a resztę kosmetycznie wykuć. Kiedy wprowadzisz rurę, nie wypełniaj otworu pianką, tylko zaprawą.

- laurente: To dosyć istotna informacja, bo myślałem właśnie, że pianka wystarczy.


Strop z płytą Kleina

To, co popularnie nazywa się stropem Kleina, jest odmianą stropu na belkach stalowych z wypełnieniem ceramiczną płytą Kleina (wypełnieniem może też być monolityczna płyta żelbetowa lub prefabrykowane płytki WPS). Między belkami, rozmieszczonymi w rozstawie 1-1,6 m, murowało się konstrukcję z cegieł pełnych lub dziurawki. Była ona zbrojona w spoinach płaskownikami stalowymi, tak zwaną bednarką, lub okrągłymi prętami o średnicy 6-8 mm. Zbrojenie powinno znajdować się w odległości 1 cm od dolnej krawędzi płyty, w każdej spoinie, w co drugiej, lub co trzeciej. Zależnie od wymaganej wytrzymałości płyty, cegły były układane podstawą, czyli na płask (płyta lekka), przemiennie: podstawą i wozówką, czyli bokiem (półciężka) lub rzadziej - tylko wozówką (ciężka). Rozmieszczano je z zachowaniem zasady przesunięcia cegieł o 1/2 długości w kolejnych rzędach, a następnie zalewano spoiny rzadką zaprawą cementową (dla wzmocnienia konstrukcji górne półki stalowych belek były czasem obetonowane).

Płyt Kleina nie obciążano bezpośrednio podłogą. Na takich stropach najczęściej układano posadzkę z desek opartych na legarach, przebiegających prostopadle do belek stalowych. Pustą przestrzeń wypełniano gruzem lub wiórami zmieszanymi z wapnem.

Wykonanie otworu w stropie

Jeśli murowana płyta nie przenosi bezpośrednio obciążeń użytkowych, gdyż podłoga nad nią jest ułożona na legarach, wykonanie niewielkiego otworu (potrzebnego na przykład do przeprowadzenia pionu kanalizacyjnego) przechodzącego przez zbrojenie, nie wymaga zastosowania specjalnych wzmocnień. Wystarczy usunąć część cegieł. Dobrze jednak, gdy otwór zostanie wybity w pobliżu belki stalowej.

Jeśli płyta będzie przenosić bezpośrednio obciążenia użytkowe (bo chcemy ułożyć na niej inny rodzaj posadzki), otwór należy wykonać przed wyrównaniem stropu i ułożeniem podkładu podłogowego. Po wykuciu otworu, wstawiamy do niego rurę osłonową. Zapobiegnie ona zarówno wypadaniu kawałków cegieł z brzegów otworu, jak i osypywaniu się podsypki wyrównującej.

W płycie Kleina bez problemu wykonamy także znacznie większe otwory, na przykład na schody przechodzące przez strop. Trzeba wówczas usunąć całe rzędy cegieł na części lub całej długości między belkami stalowymi, i w to miejsce zaprojektować konstrukcję schodów.

Remont stropu z płytą Kleina

Najczęściej związany jest ze zmianą pokrycia podłogowego. Jeśli chcemy zrezygnować z podłogi na legarach, konieczne będzie wyrównanie poziomu stropu powyżej górnej stopki belek stalowych. Zależnie od rodzaju płyty Kleina - lekka, półciężka czy też ciężka - do tego celu wykorzystujemy keramzyt, płytki z betonu komórkowego lub twardy styropian. Materiały te zapewniają dobre oparcie dla podkładu podłogowego i jednocześnie nie obciążają nadmiernie stropu. Nie wolno natomiast wykonywać wyrównania przy użyciu zwykłego betonu, chyba że projektant sprawdzi nośność belek stalowych.

Na wyrównanym stropie jako podkład pod posadzkę najlepiej nadają się płyty gipsowo-włóknowe o grubości 25 mm. Można na nich układać dowolne pokrycie podłogowe, a ich zastosowanie eliminuje roboty mokre, co przyspieszy remont.

Jeśli natomiast zamierzamy wykonać jastrych cementowy, zasięgnijmy opinii konstruktora, czy ciężar wylewki nie spowoduje przeciążenia stropu - powinna ona mieć przynajmniej 3-4 cm grubości i zbrojenie z siatki stalowej.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Otwór w stropie Kleina