Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Opór cieplny R ściany

Opracowanie: Grażyna Rudolf, Wiesław Rudolf, Iwona Szczepaniak

Opór cieplny R jest to właściwość, która określa izolacyjność cieplną ściany.

Zdjęcie termowizyjne (termogram) domu
Zdjęcie termowizyjne (termogram) domu
Fot. Mirosława Puczyńska
Właściwość, która określa izolacyjność cieplną ściany. Opór cieplny R jest odwrotnością współczynnika przenikania ciepła U. Im większa wartość oporu cieplnego ścian, tym mniej ciepła ucieka przez przegrody i tym wolniej się to dzieje, a więc tym skuteczniejsze ocieplenie, cieplejsza przegroda zewnętrzna i bardziej energooszczędny dom.

Opór cieplny całej ściany to suma oporów poszczególnych jej warstw, a opór każdej warstwy ściany oblicza się, dzieląc jej grubość d przez współczynnik przewodzenia ciepła. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła określa szybkość przepływu ciepła przez różne materiały (przyjmuje się go zwykle według danych producenta dla warunków średnio wilgotnych). Im materiał słabiej przewodzi ciepło (czyli im mniejszą ma wartość), tym lepiej nadaje się na izolację cieplną ścian.

Coraz popularniejszą metodą sprawdzania izolacyjności cieplnej budynku jest badanie termowizyjne. Przeprowadza się je za pomocą kamery termowizyjnej - na zdjęciach zwanych termogramami widoczne są miejsca ucieczki ciepła. Badanie termowizyjne dobrze jest przeprowadzić przed dociepleniem ścian domu (czyli przed termomodernizacją). Przydaje się ono także jako dodatkowa kontrola wykonywanych robót. Można w ten sposób skontrolować:

- poprawność ułożenia izolacji termicznej, np. ciągłość przyklejenia płyt styropianowych do ściany;

- ciągłość i izolacyjność cieplną wieńców;

- grubość ocieplenia - termogram pozwala określić izolacyjność ściany oraz różnice w grubości ocieplenia poszczególnych jej miejsc;

- izolacyjność termiczną okien;

- szczelność zewnętrznej warstwy izolacyjnej.

Badania termowizyjne nie zastąpią jednak systematycznej kontroli prac wykonywanych na budowie.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Opór cieplny R ściany