Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ściany szczytowe

Opracowanie: Iwona Szczepaniak, Grzegorz Dudek, GraŻyna Rudolf, Wiesław Rudolf; Rysunki: Wawrzyniec Święcicki

Ściany szczytowe to trójkątne fragmenty bocznych ścian zewnętrznych, zamykające z boków przestrzeń poddasza pod dachem dwuspadowym.

Zwykle w ścianach szczytowych znajdują się okna doświetlające poddasze. Ściany szczytowe osłonięte są od góry okapami szczytowymi - wysuniętymi poza obrys domu fragmentami połaci dachu, które chronią je przed wodą deszczową.

Konstrukcja

Ściany szczytowe murowano dawniej razem z podłużnymi ścianami konstrukcyjnymi, dzięki czemu były bardzo sztywne. Obecnie bardzo często wykonywane są jako wolno stojące, więc ich sztywność jest dużo mniejsza - zwłaszcza, gdy są wysokie i osłabione otworami okiennymi lub drzwiami balkonowymi. Takie ściany szczytowe wykonane bez jakichkolwiek usztywnień są stosunkowo wiotkie. Może być to powodem ich zarysowań, pęknięć, a nawet wywrócenia podczas silnego wiatru, zwłaszcza przed wykonaniem więźby dachowej, gdy zagrożenie jest największe. Im wyższe ściany szczytowe i bardziej osłabione otworami okiennymi, tym łatwiej o uszkodzenia. Najczęstsze są pęknięcia wzdłuż spoin poziomych w górnej linii okien, gdzie przekrój ścian jest najmniejszy. Aby uchronić je przed taką awarią, powinno się stosować odpowiednie usztywnienia.

Ściany jednowarstwowe Mają stosunkowo dużą grubość (36-44 cm), więc ich sztywność jest większa niż ścian dwuwarstwowych. Profilaktycznie ich sztywność można zwiększyć przez wykonanie pilastrów, czyli lokalnych pogrubień ścian (zwłaszcza w okolicach okien), przemurowanie lub silne przewiązanie z wewnętrznymi ścianami nośnymi lub grubszymi działowymi, a nawet powiązanie z obudową kominów spalinowych lub przewodów wentylacyjnych.

Ściany dwuwarstwowe i trójwarstwowe. Warstwy nośne takich ścian mają mniejszą grubość niż w jednowarstwowych (zwykle nie większą niż 25 cm) i są przez to znacznie bardziej narażone na opisane wyżej uszkodzenia. Dlatego powinno się je usztywnić - powiązaną z konstrukcją stropu nad parterem - szkieletową konstrukcją żelbetową, składającą się ze słupów oraz poziomych i ukośnych wieńców. Ukształtowanie usztywnień oraz przekroje i zbrojenie wszystkich elementów usztywniających powinny być zaprojektowane przez konstruktora i opisane w projekcie domu. Takie żelbetowe usztywnienie murowanych ścian szczytowych nie tworzy mostków termicznych, ponieważ ściany te będą później w całości ocieplone.

Wysokie ściany szczytowe z dużymi otworami okiennymi, pozbawione jakichkolwiek usztywnień, są szczególnie w trakcie budowy narażone na wywrócenie podmuchami silnego wiatru.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Ściany szczytowe