Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wieniec dachowy

Opracowanie: Iwona Szczepaniak, Grzegorz Dudek, Grażyna Rudolf, Wiesław Rudolf

Wieniec dachowy to pozioma belka żelbetowa wykonana na ścianach kolankowych, zapewniająca przez murłatę podparcie konstrukcji dachu i bezpieczne przeniesienie jego nacisku i rozporu na ściany domu.

wieniec dachowy
Wieniec dachowy wykonany na słupkach żelbetowych
Fot. Wawrzyniec Święcicki
Wieniec dachowy powinien być połączony ze stropem poddasza lub zakotwiony (wariant gorszy) w ścianach szczytowych, inaczej nie zapewni wystarczającego podparcia konstrukcji dachu. Niedopuszczalne jest, aby wieniec dachowy nie został połączony w żaden sposób z konstrukcją stropu lub ścianami szczytowymi. Takie rozwiązanie grozi poważną awarią dachu.

Wykonywanie wieńców dachowych nie jest konieczne tylko wtedy, gdy odstępy między słupkami żelbetowymi są małe (np. 1,5 m).

Ułożony na słupkach żelbetowych. To najlepsze rozwiązanie, ponieważ łącząc końce słupków żelbetowych połączonych ze stropem poddasza, wieniec wyrównuje obciążenia przekazywane przez dach. Stalowe kotwy mocujące murłaty do ścian kolankowych mogą być wypuszczone ze słupków żelbetowych lub z wieńca dachowego.

Mocowany w ścianach szczytowych. To rozwiązanie ratunkowe: można je zastosować, gdy z wieńca stropu poddasza nie wypuszczono zbrojenia umożliwiającego wykonanie słupków żelbetowych. Sztywność konstrukcji, na której opiera się dach, poprawia się wtedy przez zakotwienie końców wieńców dachowych w ścianach szczytowych na głębokości nie mniejszej niż 2-2,5 m (tym głębiej, im większy jest dach).

Jeśli w ściance kolankowej są słupki żelbetowe, to mocowanie końców wieńców dachowych w ścianach szczytowych nie jest potrzebne.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

    Więcej o:

Skomentuj:

Wieniec dachowy