Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Zabudowa ganku

Cezary Jankowski

Ganek oddziela dom od ulicy oraz osłania drzwi przed deszczem i śniegiem. Jeśli zabudujemy go ścianami, będzie też pełnił funkcję praktycznej sieni.

Najprostsza forma ganku, czyli zadaszenie nad wejściem do domu, wsparte na kolumnach
Najprostsza forma ganku, czyli zadaszenie nad wejściem do domu, wsparte na kolumnach
Fot. Monier
W swojej najprostszej postaci ganek to po prostu zadaszenie nad wejściem do domu, wsparte na kolumnach. Po zabudowaniu ścianami z oknami może zmienić się w sień, wiatrołap, całoroczny taras, który da się użytkować niezależnie od warunków pogodowych, a nawet w mały ogród zimowy.

Podest

Podstawą każdego ganku - niezależnie od rodzaju jego ścian osłonowych i zadaszenia - jest podest, zwykle wyniesiony ponad powierzchnię terenu. Wysokość wyniesienia zależy oczywiście od poziomu podłogi na parterze domu, która po wykończeniu nawierzchni podestu powinna tworzyć z nią jedną płaszczyznę. Przy nisko posadowionym ganku płyta podestowa może być wykonana bezpośrednio na gruncie. Ganek wyniesiony ponad powierzchnię terenu musi być posadowiony na odpowiednio wykonanym fundamencie. Płytę podestową najczęściej wykonuje się jako betonową lub żelbetową i wykańcza ceramiczną lub kamienną posadzką. Jeżeli liczymy się z możliwością zabudowy ganku w przyszłości, dobrze jest już na etapie budowy ułożyć pod nią 5-10 cm ocieplenia, na przykład ze styropianu.

Daszek

Przykrycie ganku może mieć formę spadzistego lub prawie płaskiego dachu, z mniej lub bardziej wysuniętymi okapami. Daszki spadziste przeważnie wykonuje się jako konstrukcje drewniane oparte na ścianach lub słupach ganku i pokrywa takim samym lub podobnym materiałem jak dach domu. Daszki płaskie można wykonać jako lekką konstrukcję drewnianą lub metalową, przykrytą deskami albo płytami wiórowymi OSB. Powinny mieć one niewielki spadek - 3-5%. Jako ostateczne pokrycie na zadaszeniu płaskim stosuje się papę termozgrzewalną, gonty bitumiczne bądź blachę.

Przy układaniu pokrycia koniecznie trzeba pamiętać o zabezpieczeniu ścian domu przed wodą ściekającą z połaci daszku. W tym celu w miejscu styku daszku ze ścianą domu powinno się zamocować fartuchy z blachy lub profile bitumiczne (zależnie od rodzaju materiału pokryciowego). Od góry obróbki te trzeba przysłonić listwą profilowaną zapobiegającą podciekaniu wody spływającej po ścianie. Na zadaszeniu ganku, nawet jeśli jest ono niewielkie, powinno się również zamontować orynnowanie. Będzie chronić przed zaciekaniem wody deszczowej na ściany ganku oraz zapobiegnie rozmywaniu gruntu wokół nich.

Jeśli ganek będzie zamknięty ścianami, daszek należy ocieplić. Ocieplenie przyda się, nawet jeśli ganek nie będzie w przyszłości ogrzewany - ograniczy bowiem kondensację pary wodnej i przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła dla całego budynku.

Najprostszy sposób ocieplenia dachu ganku to zamontowanie sufitu podwieszanego wykończonego boazerią lub panelami PVC; konstrukcję sufitu wypełnia się izolacją z wełny mineralnej. Do jego budowy można użyć systemowych profili, dopasowując ich rozstaw do wymaganego mocowania paneli sufitowych. Profile mocuje się do konstrukcji dachowej przy użyciu wieszaków o regulowanej długości, co ułatwia dostosowanie wysokości mocowania do skośnie ustawionych belek.

Zabudowa ganku z funkcją wiatrołapuDobudowa ścianek

Ściany murowane. Do zabudowy ganku murowanego można użyć takich samych materiałów jak na ściany domu: cegieł, pustaków lub bloczków. Grubość ścianek ganku murowanego nie powinna być mniejsza niż 15 cm (nie licząc warstwy ocieplenia, które układa się na ściankach od zewnątrz - jeśli ganek ma być zamknięty i służyć jako wiatrołap). Nad planowanymi oknami i drzwiami wykonuje się żelbetowe nadproża. Ściany ganku powinny być oddylatowane od ściany domu - jeśli zabraknie dylatacji, na styku ścian szybko mogą pojawić się pęknięcia. Planując budowę ścian z otworami okiennymi, najlepiej zdecydować się na takie, do których będą pasować okna podobne do tych zamontowanych w domu.

Ściany ze szkła. Ganek można zabudować ze zrobionego na zamówienie oszklenia, ze skrzydłami stałymi lub rozwiernymi. Do wyboru są systemy zabudowy z profili PVC (najtańsze, ale mające ograniczoną wysokość zabudowania), drewnianych lub aluminiowych. W każdym systemie mogą być montowane szyby o różnych właściwościach: ciepłochronne, refleksyjne albo lustrzane. Elementy zabudowy nie mogą być sztywno osadzone w konstrukcji ganku - wzdłuż połączeń z zadaszeniem oraz ze ścianami domu należy zastosować elastyczne uszczelnienia, przykryte listwami maskującymi.

Ściany z drewna. Drewno do zabudowy ganku musi być starannie przygotowane i zabezpieczone. Jego wilgotność nie powinna przekraczać 15-18%. Zanim podda się je wstępnej impregnacji, należy je ostrugać, a dopiero potem zabezpieczyć preparatami impregnującymi przez pomalowanie lub kąpiel. Zaimpregnowanie nieobrobionego drewna jest nieskuteczne, bo podczas strugania wraz z wiórami w znacznym stopniu usuwa się warstwę impregnacyjną. Podczas montażu elementów drewnianych warto w miejscach ich połączeń oraz trudno dostępnych dodatkowo nałożyć impregnat, bo są to strefy szczególnie narażone na korozję biologiczną. Ostateczną impregnację wykonuje się po zmontowaniu całej konstrukcji drewnianej.

Do montażu drewnianych elementów używa się wyłącznie gwoździ ocynkowanych (nie pojawią się przy nich rdzawe zacieki). Wszystkie połączenia konstrukcyjne można robić w tradycyjny sposób - na zakładkę, czop lub wcięcie - albo z użyciem metalowych złączy ciesielskich, które ułatwią pracę, ale za to będą widoczne.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład    Więcej o:

Skomentuj:

Zabudowa ganku