Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Wieniec stropowy

Tekst Ignacy Kowalski

Leżący na ścianach zewnętrznych wieniec stropowy jest tym dla konstrukcji domu, czym obręcz dla dębowej beczki. Dzięki wieńcom budynek jest zdecydowanie bardziej odporny na nierównomierne osiadanie.

Wieniec stropowy wymaga właściwie zakotwionego zbrojenia w narożach i skrzyżowaniach wieńca stropowego z wieńcami wewnętrznymi. Tylko wtedy na całym swoim obwodzie będzie miał taką samą wytrzymałość (nie będzie miał słabszych miejsc).
Wieniec stropowy wymaga właściwie zakotwionego zbrojenia w narożach i skrzyżowaniach wieńca stropowego z wieńcami wewnętrznymi. Tylko wtedy na całym swoim obwodzie będzie miał taką samą wytrzymałość (nie będzie miał słabszych miejsc).
Fot.: Rafał Polak-Kuchta
Wszystkie stropy powinny być w miejscu oparcia na ścianach zwieńczone żelbetowymi belkami, czyli po prostu wieńcami. Najważniejsze są te ułożone na ścianach zewnętrznych, ale nie należy lekceważyć również i tych, które są wykonane na wewnętrznych ścianach nośnych.

Należy też pamiętać, że wieniec stropowy jest belką żelbetową, zimniejszą niż materiał, z którego wykonuje się ściany zewnętrzne domu. By nie stał się mostkiem termicznym, wymaga dobrego docieplenia. W ścianach dwu- i trójwarstwowych wieńce wykonuje się na pełną szerokość muru nośnego, a potem całość ociepla.

Nieco inaczej jest w ścianach jednowarstwowych, których nie izoluje się termicznie. Dlatego wieńce stropowe muszą być w takich domach ocieplone już w momencie ich wykonywania.

Zbrojenie wieńca

Stanowią je cztery pręty o średnicy 12-16 mm, przeważnie ze stali żebrowanej, które układa się po dwa górą i dołem. Pręty te wiąże się ze sobą strzemionami z prętów o średnicy 4,5-6 mm.

W częściowo prefabrykowanych stropach gęstożebrowych dolne zbrojenie wieńca układa się na końcach belek stropowych lub - lepiej! - poniżej nich. Dzięki temu drugiemu rozwiązaniu wieniec ma wysokość większą niż grubość stropu. To dobrze, bo przez to ma też większą nośność i sztywność. Zależą one bowiem przede wszystkim od wysokości wieńca; w mniejszym stopniu - od jego szerokości. Aby jednak można było wykonać taki wieniec, prefabrykowane belki stropowe należy unieść około 4 cm ponad wierzch ścian i podeprzeć stemplowaniem (rygami) ułożonym bezpośrednio przy ścianach. Trzeba też uważać przy betonowaniu wieńca; mieszankę betonową trzeba zawibrować, by dokładnie wypełniła przestrzeń pod belkami stropowymi.

Bardzo ważną sprawą jest odpowiednie zakotwienie zbrojenia w narożach i skrzyżowaniach wszystkich wieńców stropowych. W tych miejscach końce prętów podłużnych powinny być wygięte pod kątem 90°. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, by dochodziły one do prętów zewnętrznych.

Niektórzy wykonawcy nie chcą jednak wyginać prętów, ponieważ uważają, że jest to zbyt trudne. Powinni oni wtedy zastosować dodatkowe pręty o tej samej średnicy, wygięte w kształcie litery L (zwane potocznie fajkami). Zapewnią one ciągłość zbrojenia w narożach i skrzyżowaniach wieńców stropowych - zarówno tych na ścianach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Izolacja termiczna

Ściany jednowarstwowe. Wieniec stropowy jest w nich miejscem słabszym pod względem ciepłochronności. Dlatego jego zewnętrzną płaszczyznę należy ocieplić kilkucentymetrową warstwą styropianu lub wełny mineralnej. Od zewnątrz stosuje się osłonę z tego samego materiału, z którego wykonuje się ścianę zewnętrzną. Dzięki temu nie ma problemów z tynkowaniem ścian. Najlepiej do tego wykorzystać systemowe elementy docieplenia wieńca.

Ściany dwu- i trójwarstwowe. Nietrudno jest o dobre ocieplenie wieńca w takich ścianach. Wszak jest on, tak samo jak ściany, izolowany od zewnątrz warstwą wełny mineralnej lub styropianu.

Jeśli ściany są wykonane z ciepłych materiałów, dla wyrównania współczynnika przewodzenia ciepła wieniec stropowy warto dodatkowo ocieplić. Wymaga to zmniejszenia o kilka centymetrów jego szerokości, ale nie ma wpływu na wytrzymałość wieńca.

Wieniec dobrze ocieplony

Do niedawna wieniec stropowy był w ścianach zewnętrznych miejscem potencjalnie słabszym pod względem termicznym, przez które szybko uciekało z domu ciepło (czyli, posługując się językiem fachowym - był mostkiem termicznym). Takie ściany - nawet jeśli były od zewnątrz ocieplone warstwą styropianu lub wełny mineralnej - stanowiły zbyt słabą izolację zimnego wieńca stropowego, zwłaszcza w porównaniu do ścian wykonanych z ciepłego materiału, na przykład betonu komórkowego lub ceramiki poryzowanej.

Jednak teraz zmieniły się wymagania dotyczące grubości izolacji termicznej ścian domu (a także świadomość inwestorów). Współczynnik przenikania ciepła ściany U nie może być obecnie większy niż 0,3 W/(m2K), a jeszcze lepiej, by był niższy niż nakazują obowiązujące przepisy i wynosił na przykład 0,2 W/(m2K).

By gotowa ściana dwu- i trójwarstwowa miała taki współczynnik przenikania ciepła U, do jej ocieplenia potrzeba warstwy styropianu lub wełny mineralnej o grubości 12-18 cm (ze względów technologicznych lepiej nie przekraczać 20 cm). Dzięki temu zostanie również dobrze ocieplone miejsce zimnego żelbetowego wieńca. Dlatego nie trzeba już obawiać się, że wieniec stropowy w takich ścianach zewnętrznych będzie mostkiem termicznym i zwiększy koszty ogrzewania domu.

Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład

>

Skomentuj:

Wieniec stropowy