Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Systemy alarmowe

Cezary Jankowski, ?Ładny Dom?

Skuteczna ochrona domów jednorodzinnych przed włamaniem czy napadem wymaga instalowania coraz to bardziej skomplikowanych i kosztownych urządzeń.

Zamek kodowany jest jednym z najbardziej uniwersalnych zastosowań na wejściu do domu. Za pomocą różnych kombinacji cyfrowych, umożliwia dostęp, wykonuje funkcje włączania, selektywnie wybiera określone stacje wywoływań w domu a nawet ustawia łącze do sieci telefonicznej.
Zamek kodowany jest jednym z najbardziej uniwersalnych zastosowań na wejściu do domu. Za pomocą różnych kombinacji cyfrowych, umożliwia dostęp, wykonuje funkcje włączania, selektywnie wybiera określone stacje wywoływań w domu a nawet ustawia łącze do sieci telefonicznej.
Fot. Siedle
Przy wyborze takich zabezpieczeń należy wziąć pod uwagę stopień zagrożenia, np. odległość od sąsiednich posesji, obszar o wzmożonej przestępczości oraz wartość chronionego mienia. Pamiętajmy, że o efektywności ochrony decyduje najsłabsze ogniwo w systemie zabezpieczenia. Tak więc na nic nie zdadzą się pancerne drzwi wejściowe, jeśli dostatecznie nie zabezpieczymy okien, włazów dachowych, wjazdu do garażu.

Uzupełnieniem zabezpieczeń mechanicznych (zamków, krat, szyb pancernych) są elektroniczne urządzenia alarmowe i monitorujące, które sygnalizują zagrożenie, nawet zanim dojdzie do włamania.

Strefy ochrony

Przestępca, który zechce dostać się do wnętrza domu, musi najpierw pokonać pewną trasę, począwszy od ogrodzenia posesji - a więc już na zewnątrz warto założyć urządzenia sygnalizujące obecność intruza. Z punktu widzenia ochrony obiektu wyodrębnione są strefy ochronne, w których instaluje się zabezpieczenia utrudniające dostęp i reagujące na próbę ich sforsowania.

Pierwsza strefa obejmuje ogrodzenie zewnętrzne (czasem również część terenu poza posesją). Przekroczenie ogrodzenia sygnalizowane jest przez czujniki podczerwieni, wyłączniki reagujące na nacisk, a także może być rejestrowane przez kamery rozmieszczone wokół ogrodzenia.

Podobne urządzenia zakładane są w drugiej strefie obejmującej część działki przylegającej bezpośrednio do budynku. Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, możliwość przemieszczania się zwierząt na zewnątrz domu (co może być powodem fałszywych alarmów), przedmiotowe urządzenia nie są z reguły podłączane do głównego systemu alarmowego. Powiadamiają jedynie o naruszeniu strefy, np. przez zapalenie oświetlenia zewnętrznego, dyskretny sygnał dźwiękowy lub krótką rejestrację na taśmie wideo.

Kolejną, zasadniczą strefą ochrony jest zewnętrzna powierzchnia domu, gdzie oprócz zabezpieczeń mechanicznych zakładane są czujniki reagujące na próbę wyważenia drzwi lub okna, wybicie szyby, wyłamanie rolet. Włączają one alarm, gdy wystąpią wstrząsy, zerwany zostaje przewód ochronny lub nastąpi rozwarcie styków mikrowyłącznika.

Następny obszar wymagający ochrony to wnętrze domu. Tu z reguły montowane są czujniki bierne podczerwieni wykrywające ruch obiektów (ludzi, zwierząt), których temperatura jest wyższa od temperatury otoczenia. Aby spełniły one swoje zadanie, muszą być zainstalowane w każdym pomieszczeniu, do którego możliwy jest dostęp przez okno lub drzwi wejściowe.

Uzupełnieniem systemu reagującego na włamania są urządzenia wywołujące alarm w przypadku pożaru, ulatniającego się gazu, awarii instalacji wodociągowej lub centralnego ogrzewania.

Jeżeli posiadamy cenne przedmioty wymagające szczególnej ochrony, powinniśmy przechowywać je w dodatkowo w chronionym pomieszczeniu, np. w sejfie. Tu również stosowane są elektroniczne zabezpieczenia umożliwiające dostęp tylko w określonych porach, alarmujące o próbie otwarcia przez osoby nieuprawnione.

Czujniki rozmieszczone wewnątrz domu przyłącza się do centrali alarmowej, która w przypadku wystąpienia zagrożenia uruchamia sygnalizator akustyczny i świetlny, a w przypadku monitorowania obiektu przez firmę ochroniarską powiadamia również załogę interwencyjną.

Sprawdź, kto idzie

Zanim wpuścimy kogoś na naszą posesję, warto dowiedzieć się, kto to jest. Bezpośrednia kontrola jest możliwa tylko wtedy, gdy drzwi wejściowe znajdują się blisko furtki i mamy kontakt wzrokowy i słuchowy.

W innych przypadkach warto zainstalować bramofon umożliwiający rozmowę na odległość. Nie musimy wtedy wychodzić na zewnątrz, a otwarcie furtki nastąpi po uruchomieniu przez nas elektronicznego zaczepu przy zamku.

Bramofon w najprostszej wersji ma jedną linię komunikacji i może być obsługiwany z jednego stałego miejsca. Jeśli w domu zamieszkują dwie rodziny albo część pomieszczeń wykorzystujemy na biuro, warsztat, wtedy można założyć 2-3 linie umożliwiające przywołanie osoby jednym z oznakowanych na zewnątrz przycisków.

Kontakt z różnych pomieszczeń domu będzie możliwy, jeśli zainstalujemy małą centralę telefoniczną, która oprócz normalnego połączenia z siecią telekomunikacyjną umożliwia łączność z furtką, z dowolnego aparatu telefonicznego.

Jeżeli odległość budynku od ogrodzenia jest bardzo duża lub pełne ogrodzenie uniemożliwia obserwację furtki, możemy założyć wideodomofon z miniaturową kamerą umieszczoną w ogrodzeniu.

Załączenie kamery następuje po naciśnięciu przycisku przy furtce, a na ekranie monitora znajdującego się w domu pojawia się obraz.

Stałą obserwację otoczenia domu, bramy oraz innych pomieszczeń umożliwia system telewizji przemysłowej, wyposażony w kilka kamer. Są one podłączone do jednego monitora, na którym w oznaczonych odstępach czasu pojawia się obraz z poszczególnych kamer. Kamery najczęściej instalowane są na stałe i obejmują wybrany obszar.

W rozbudowanych systemach ruchoma podstawa kamery umożliwia zdalnie sterowany obrót i zmianę kąta widzenia obiektywu. Do systemu podłączony jest też magnetowid rejestrujący obraz w sposób ciągły albo uruchamiany wtedy, gdy uaktywni się któryś z czujników ruchu.

Jak zmniejszyć ryzyko

Żadne zabezpieczenia nie dają pełnej gwarancji uniknięcia napadu lub włamania. Jednak zastosowanie odpowiednich systemów, właściwy ich montaż oraz użytkowanie minimalizują ryzyko.

Ważnym wskaźnikiem skuteczności ochrony jest czas sforsowania przez przestępcę kolejnych zabezpieczeń. Musi być on dłuższy niż czas potrzebny do podjęcia interwencji przez firmę ochroniarską, policję, sąsiadów, czy też samego właściciela.

Przekaz sygnału o włamaniu może odbywać się przez linię telefoniczną, radiową lub z wykorzystaniem telefonów komórkowych.

Coraz większą popularnością cieszą się usługi monitoringu i ochrony obiektów. Koncesjonowane firmy po założeniu instalacji alarmowej reagują na każdy sygnał wskazujący nie tylko na włamanie, ale również na pożar, nieszczelność instalacji gazowej.

W razie stwierdzenia włamania dom zabezpieczany jest do czasu przybycia właścicieli. Instalowanie wyłącznie zewnętrznych sygnalizatorów alarmowych ma sens tylko wtedy, gdy możemy liczyć na reakcję sąsiadów.

Żadne urządzenie alarmowe nie będzie działać, jeśli pozbawione zostanie zasilania. Dlatego konieczne jest podłączenie akumulatorów, które w razie braku dopływu prądu umożliwiają funkcjonowanie instalacji alarmowej.

Wyraźnie widoczne elementy naszej instalacji z jednej strony odstraszają przestępców, ale jednocześnie ułatwiają "rozpracowanie" systemu ochrony i jego unieszkodliwienie lub ominięcie. Dlatego część elementów warto dobrze zamaskować, a nawet założyć drugą, uproszczoną, ale ukrytą instalację alarmową.

Nie możemy też zapominać o odpowiednim zaprogramowaniu i włączeniu instalacji przed każdym wyjściem, ponieważ nawet krótkotrwała nieobecność może być wykorzystana przez włamywaczy.

Ceny

Wideodomofony LAB-TRONIK Warszawa:

wideodomofony (monitor czarno-biały lub kolor) z kamerą podtynkową metalową - 790-1570 zł/kpl.,

wideodomofony z kamerą typu Pin-Hole (ukryty obiektyw) - od 990 zł/kpl.,

zestaw 4-przewodowy KVM-604/m10 (monitor, kamera, panel) - 950 zł/kpl.,

zestaw 2-przewodowy z pamięcią KVM-950/M12 (monitor, kamera, panel) - 1350 zł/kpl.,

monitor wideodomofonu - 550-950 zł/szt.,

kamera Pin-Hole - 430-470 zł/szt.,

domofony - 76-154 zł/szt.

Ceny opracował OWEOB "Promocja" na podstawie wydawnictw Sekocenbud i informacji przedstawicieli producentów. Ceny bez VAT i kosztów montażu.

    Więcej o:

Skomentuj:

Systemy alarmowe