Kiosk - kup onlineKiosk - Ladnydom.pl

Ogrzewanie - ciepło z sieci, elektrociepłowni

Aneta Demianowicz

Elektrociepłownia kojarzy się nam przede wszystkim z ogrzewaniem mieszkań w blokach. Tymczasem może także dostarczać ciepło do domów jednorodzinnych.

Dom jednorodzinny podłączony do sieci ciepłowniczej za pomocą przyłącza. W domu znajduję się węzeł cieplny, w którym ciepło przekazywane jest do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
Dom jednorodzinny podłączony do sieci ciepłowniczej za pomocą przyłącza. W domu znajduję się węzeł cieplny, w którym ciepło przekazywane jest do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
Jeśli mieszkamy w mieście, w którym znajduje się elektrociepłownia, można korzystać (przez cały rok) z tańszego ciepła wytwarzanego w niej jednocześnie z energią elektryczną.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej najbardziej opłaca się wtedy, kiedy dom znajduje się blisko niej, a nakłady inwestycyjne zmieniają się proporcjonalnie do długości przyłącza do sieci ciepłowniczej.

Wykonanie 1 mb przyłącza kosztuje ok. 400 zł - stanowi to ok. 1/4 ogólnych kosztów jego budowy, pozostałą część ponosi dostawca ciepła.

To właśnie wysokie koszty inwestycyjne (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) sprawiają, że dostęp do taniego ciepła miejskiego mają głównie mieszkańcy miast. W budownictwie podmiejskim jest to rozwiązanie rzadko spotykane.

Dom bez kotła

Ciepło z elektrociepłowni dostarczane jest do domowej instalacji Ciepło z elektrociepłowni dostarczane jest do rurociągiem w postaci gorącej wody. Ale nie jest ona wykorzystywana bezpośrednio do ogrzewania. W znajdującym się w domu węźle cieplnym (wymienniku ciepła) jej energia cieplna przekazywana jest do wewnętrznego obiegu centralnego ogrzewania oraz instalacji z ciepłą wodą.

W węźle znajdują się urządzenia do pomiaru i regulacji temperatury oraz ciśnienia wody, a także zapewniające bezpieczny rozdział energii, które w razie potrzeby odcinają dopływ ciepłej wody. Ostatnią częścią systemu grzewczego jest licznik zużycia ciepła.

Koszty

Ogrzewanie ciepłem pochodzącym z elektrociepłowni jest o około 35% tańsze w porównaniu z wykorzystaniem do tego celu gazu ziemnego. Jego zużycie jest opomiarowane, dlatego płacimy tylko za to, co faktycznie zużyjemy.

1 GJ ciepła na rynku warszawskim kosztuje ok. 33,5 zł - to suma kosztów ciepła oraz jego przesyłu (opłata stała za zamówioną moc, a także przesyłowa).

Nie tylko niższe rachunki

Podłączając się do sieci ciepłowniczej, poza niższymi rachunkami za ogrzewanie zyskujemy także:

- wygodę wynikającą z braku konieczności doglądania urządzeń grzewczych, usuwania popiołu oraz magazynowania paliw stałych;

- czytelne rachunki za ciepło - rozliczane jest ono według wskazań ciepłomierza;

- dostępność przez cały rok;

- bezpieczeństwo - brak zagrożenia wybuchem czy zatrucia tlenkiem węgla.

Jak przyłączyć się do sieci ciepłowniczej

Żeby przyłączyć się do ciepła sieciowego, najpierw trzeba skierować pisemne zapytanie do przedsiębiorstwa ciepłowniczego, czy w ogóle istnieje taka możliwość.

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi należy wystąpić o wydanie warunków przyłączenia, dołączając odpowiednie załączniki wymagane przez przedsiębiorstwo ciepłownicze. Dostawca ciepła przygotowuje wówczas ofertę handlową, a po ustaleniu warunków podpisuje się umowę przyłączeniową. Po jej zawarciu przedsiębiorstwo ciepłownicze rozpoczyna prace przyłączeniowe.

Po wykonaniu przyłącza podpisuje się umowę z dostawcą ciepła i składa zlecenie na jego dostawę.

    Więcej o:

Skomentuj:

Ogrzewanie - ciepło z sieci, elektrociepłowni